EN | БГ

Innovative Business ServicesДоговори

Договори

Повечето спорове между създатели на уебсайт и възложители се дължат на лоши договори или на липсата на писмен договор между тях, който ясно да отрази какво е договорено и да определи пределите на отговорността на всяка страна.

Изпрати запитване