EN | БГ

Innovative Business Services

Полезният модел като икономически фактор

Полезният модел като икономически фактор

I. Възникване на правната закрила В Република България – през 1991 г. със Закона за патентите. По това време само няколко държави закрилят полезния модел. От тогава уредбата е претърпяла няколко изменения и допълнения, последните от 2006 г., които я реформират значително. Сега 80 държави закрилят полезния модел; + 16 държави, обедин...

Повече

Патентно ведомство организира семинари за марка и дизайн на ЕС

Патентно ведомство организира семинари за марка и дизайн на ЕС

Патентното ведомство ще проведе семинари в Шумен, Хасково и Благоевград , съответно на 22, 24 и 26 Април 2013г. в изпълнението на Договора за техническо сътрудничество за 2013г. подписан с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM). Темите, които ще бъдат засегнати на семинарите са: Придобиване на право върху марка и дизайн на ЕС , Об...

Повече

Решение на EС в полза на пан-европейските музикални лицензи

Решение на EС в полза на пан-европейските музикални лицензи

С решение на Общия съд на ЕС от 12.04.2013г. се отхвърлят жалбите на Международната конфедерация на сдруженията на авторите и композиторите (CISAC) и 20 европейски сдружения за колективно управление на авторски права против Решение на ЕК от 16.07.2008г, с което се забранява на тези организации да ограничават конкуренцията, по-специално чрез използ...

Повече

Проектът „ОpenDaylight”

Проектът „ОpenDaylight”

Linux Foundation обединява усилията си с водещи технологични компании като Cisco Systems, Juniper Networks, I.B.M.,VMware, Big Switch Networks, Brocade, Citrix, Microsoft, Arista Networks, NEC , Red Hat и други в създаването на единна отворена платформа за организация на работа в програмно конфигурирана среда (Software Defined Networking (SDN) . ...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове