EN | БГ

Стратегията на ЕК за Единен Цифров Пазар

Стратегията на ЕК за Единен Цифров Пазар

Революционни промени в нашия стил на живот и нашия бизнес благодарение на Единния цифров пазар. На 06.05.2015 г. Европейската Комисия обяви публично своята Стратегия относно въвеждането на Единен цифров пазар, който трябва да да стане реалност до края на 2016 г. Инициативата включва както съществени промени в европейското законодателство в ключ...

Повече

Промени в Закона за електронните съобщения

Промени в Закона за електронните съобщения

В бр.24 на ДВ са обнародвани промени в Закона за електронните съобщения, които засягат някои съществени изисквания към „Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” (ISP) и актуализират правната рамка за достъпа до трафични данни. По-специално: Задълженията за съхранение в срок от 6 месеца на данни, създа...

Повече

Нов Регламент за подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения в ЕС

Нов Регламент за подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения в ЕС

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ – ПРИЛОЖИМИ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ И КОМПЕТЕНТЕН СЪД. На 10 януари 2015 година влезе в сила европейски Регламент (ЕС) 1215/2012, който замени досега прилаганият Регламент (ЕО)44/2001 относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения в рамките на ЕС. Когато говорим за гр...

Повече

Ера на биткойн базирана икономика

Ера на биткойн базирана икономика

Практически въпроси и правни аспекти на криптовалутата Биткойн навлиза стремително в икономическите отношения. И най-големите критици са принудени да признаят нарастващото влияние на новата валута в традиционната икономика. От практическа гледна точка криптовалутата биткойн има следните съществени характеристики: - подчинява се на на матема...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове