EN | БГ

Правни въпроси при използването на „носими” устройства

Правни въпроси при използването на „носими” устройства

Развитието на технологиите предоставя на бизнеса все по-авангардни средства за следене, отчитане и измерване на различни показатели в поведението и реакциите на служители и клиенти. Първоначално използвани активно от елитни спортни клубове и отбори за отчитане формата на професионални спортисти, постепенно интересът към т.нар. wearables (носими ...

Повече

Нови задължения за собствениците на онлайн бизнес

Нови задължения за собствениците на онлайн бизнес

С последните изменения на Закона за защита на потребителите от 28.07.2015, отнасящи се до нова процедура за решаването на спорове между потребители и търговци по извънсъдебен път, бяха въведени и нови задължения за собствениците на онлайн бизнес. Потребителите и търговците вече разполагат с леснодостъпна онлайн платформа за решаване на националн...

Повече

Правни аспекти на криптовалутите

Правни аспекти на криптовалутите

Правният статус на криптовалутата Bitcoin в държавите по света все още не е намерил своята окончателна стабилност. Вместо това правните системи се лутат сред различни възможни решения на проблема „Bitcoin”. По този начин обаче се създава разнообразнa, но и хаотична правна организация на едно явление, което е тук, за да остане. Арена на най-интерес...

Повече

Предстоящи промени в Закона за достъп до обществена информация

Предстоящи промени в  Закона за достъп до обществена информация

Парламентът готви промени в Закона за достъп до обществена информация, с които да бъдат въведени въведени разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата е изградена около два ключови стълба на вътрешния паз...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове