Tърговските марки в Китай и ХонконгПравната система на Китай е до голяма степен система на гражданското право, отразяваща влиянието на континенталните европейски правни системи, особено на германската гражданскоправна система от 19-ти и началото на 20-ти век. В континентален Китай администрацията на търговските марки се осъществява от Службата за търговските марки на Китай (СTMO), която е подразделение на Държавната администрация по промишлеността и търговията (SAIC).
Двата основни законодателни акта, уреждащи системата на търговските марки в Китай са Законът за търговските марки и Законът за нелоялната конкуренция.

Понастоящем има два начина за регистриране на марка в Китай: международна регистрация и национална регистрация.
И двата варианта предоставят защита на територията на страната. При избор на местната регистрация се подава заявление за регистрация на марка пред СТМО. При заявка за международната регистрация - пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) с посочване за регистрация на марката в Китай.

Уредбата в Китай разделя обичайните 45 за класа стоки/услуги на подкласове. Изборът на подкласове трябва да се направи много внимателно и изчерпателно, за да се избегне липсата на защита за определен подклас или "кражба" на подклас за съответната марка.
Средната продължителност на процедурата по регистрация и в двата случая е около една година.

В КНР са защитени единствено регистрирани търговски марки и марки за услуги. Не съществува обща правна защита за нерегистрирани търговски марки с изключение на т. нар. "общоизвестни" марки. За да се оцени марката като "общоизвестна", съдилищата и административните органи вземат предвид нивото на познаване на търговската марка от съответните потребители, продължителността на използване на търговската марка, значимостта на рекламата, предоставена на марката в Китай, както и историята на марката.

От 2001 г. Законът позволява регистрирането на триизмерни изображения и цветове като търговски марки. Колективни и сертификатни марки също могат да бъдат регистрирани в Китай.
За международната регистрация по Мадридския протокол заявлението за разширяване на обхвата на Китай се основава на заявката или на регистрацията на марката. Процедурата започва пред националната служба за марките в страната по произход, която предава заявката в СОИС.

За по-добра защита се препоръчва да се регистрира и китайски превод на търговската марка чрез допълнителна регистрационна процедура в Китай. Регистрирането на китайски превод на марката е препоръчително, тъй като масовият потребител не разбира думите, написани с латински букви. По тази причина, потребителите често налагат собствена китайска версия на чуждестранните марки. Тъй като китайският език е много различен от останалите езици, рискът китайците да създадат символи за марката (за която няма да има защита срещу копия) е много голям, което може да се окаже неблагоприятно за притежателя на марката.
Например, Quaker Oatmeal и Ralph Lauren са две от известните марки, които при навлизане на китайския пазар не създават китайска търговска марка. По тази причина, широката общественост създава свои собствени имена за двете марки въз основа на тяхното лого. Така Quaker Oatmeal придобива прякора "Lao Ren Pai" (老人 牌), който буквално се превежда като "старец бранд"; Докато Ралф Лорън откриват, че тяхната марка в Китай е известна като “San Jiao Ma” (三脚 马), което се превежда като "трикрак кон".

Съществуват три подхода при подбор на китайско търговско име:

Буквален превод
Буквалният превод е удачен, когато марката има вече отличителен смисъл. Например, Apple Computers избра марката "Ping Guo" (苹果), което на китайски означава "ябълка". По същия начин Palmolive е известен като "Zong Lan" (棕 榄), комбинация от точния превод на "палма" и "маслина". Недостатъкът на този метод е, че китайските символи ще звучат различно от оригиналната търговска марка. Това означава, че вероятно ще е нужно изразходването на значително време и средства за маркетинг, за да се изгради асоциация между латинското наименование на търговската марка и китайския й вариант.

Фонетичен превод
Фонетичният превод включва създаването на китайско име чрез символ, който звучи като марката. Пинин е официалната китайска фонетична азбука, която използва латински знаци и които могат да се използват за създаване на транслитерация. Например, McDonald's е известно като "Mai Dang Lao" (麦当劳), за местните китайски потребители. Siemens е наречен "Xi Men Zi" (西门子), KFC е известен като "Ken De Ji" (肯德鸡), а "Audi" - като "Ao Di" (奥迪).
Този метод е за предпочитане, когато марката вече има репутация сред китайските потребители. Особено важно обаче е да се обърне внимание при избора на фонетична версия на чуждата марка, защото не само значението, но и звукът, тонът и дори външният вид на китайските символи, които сте избрали за вашата търговска марка, могат да повлияят на репутацията й. Като се има предвид, че в Китай има седем основни диалекта, подготовката преди регистрирането на китайската търговска марка е изключително важна.

Комбинация от буквален и фонетичен превод
Най-добрите търговски марки са онези, които звучат еднакво и също така се позовават на определена характеристика на марката или имат положително значение в китайската култура. Например, след изследване на стотици комбинации от четири срички, които съставляват името й Coca-Cola най-накрая се спира на "Ke Kou Ke Le" (可口可乐), което означава "опитай и бъди щастлив". Германската марка Fuchs, която на немски означава "лисица", се превежда в "Fu Si" (福斯), което означава "добър късмет и благословия".

Търговските марки в Хонг Конг
Що се отнася до Хонг Конг, като бивша британска колония Хонг Конг все още прилага системата на обичайното право. Законът за търговските марки на Хонг Конг се основава на Наредба 559 за търговските марки в сила от 4 април 2003 г.. Системата, създадена с това законодателство, е напълно отделена от системата, използвана в Китайската народна република, където понастоящем се прилага политиката "една държава-две системи".
Хонг Конг дава широка защита и на авторските права благодарение на своята система за отворена квалификация. Това означава, че дадено произведение, за да отговаря на условията за закрила не е обвързано с никакви изисквания за националност или друг статут на автора или на мястото на първото публикуване на произведението. Произведенията, предавани чрез интернет, радио, телевизия се ползват от пълна защита. Любопитно е, че понастоящем Хонг Конг е уникален сред страните, прилагащи обичайното право, защото третира по различен начин нарушаването на авторските права на печатни и непечатни произведения.
Източник: http://www.ipr-hub.eu/

Сабина Попова

1Legal.Net Blog © 2017

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Търговски марки