Позицията на Абу Даби относно  ICO и виртуалните валути Финансовият контролен орган на Абу Даби е поставил началните, но знакови насоки в правната уредба на виртуалните валути и ICO. Официалната позиция на органа е, че ICO представляват фигура, сходна с тази на издаването на ценни книжа, която обаче носи известен риск, а що се отнася до виртуалните валути – тях разглежда като стоки.
И други държави са поели по пътя на обличането на ICO в някаква правна рамка, но различията в уредбата са налице. Китайската държава ги забранява, но за сметка на това други държави избират по-либерален подход.
Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ категоризира ICO като вид ценни книжа поради сходни белези.

Подобно е и становището на Финансовият контролен орган на Абу Даби, който заявява, че ако трайно приеме тази категоризация ще регулира криптовалутите подобно на дружествени акции.
Регулаторният орган е на мнение, че липсата на финансова обосновка предполага изключително висок риск за тези, които търсят възвращаемост, но въпреки това е готов да даде зелена светлина на компании, които желаят в перспектива да използват ICO технологията по прозрачен начин, който да е съобразен с изискванията на закона. Това означава, че „емитентите“ следва да се обърнат към Контролния орган, за да се убедят, че попадат в неговото поле на компетентност. Компаниите също така са длъжни да публикуват проспект, както при първичното публично предлагане на фондовия пазар.
Регулаторния орган застава зад позицията, че няма да третира виртуалните валути като платежно средство, доколкото като стока, каквато са ценните метали и горивата. Следователно, те остават неуредени.
За сравнение, Дубайското емирство от своя страна наскоро публикува предупреждение по отношение на ICO, заявявайки, че не ги регулира.

Абу Даби е в процес на консултиране с японските финансови институции по въпросите с регулацията на Биткойн. Властите от Абу Даби застават зад позицията, че все още не са изключили възможността за бъдеща регулация на виртуалните валути, макар да виждат пречки в това да регулират нещо, което първоначално е било създадено, за да не бъде регулирано.

Васил Костов

1Legal.Net Blog © 2017

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Биткойн