Apple с жалба против 17 домейнаAppllestore.com и crackmyapple.com в списъка с искане за трансфериране към Apple

Злоупотребата с домейни, нарушаващи права върху регистрирани търговски марки расте лавинообразно. Световната организация за интелектулна собственост (СОИС) е затрупана с жалби за разглеждане на спорове за колизия на домейни с търговски марки по процедурата Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. UDRP е приложима за спорове за генерични домейни от второ ниво (gTLDs) в областите: aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and travel.
Сред жалбоподателите се откроявят имената на Yahoo! Inc., LEGO Juris A/S, Volkswagen AG, Facebook, Philip Morris USA Inc, L’Or?al и много други известни компании.

Тези седмица от Apple Computers Inc. е подадена жалба, с която се претендират законни права върху 17 домейна. Пълният списък с домейни:

appeloffre.com
appestore.com
appleiphoneunlockcode.info
applesore.com
applestpre.com
applestroe.com
appllestore.com
bestiphonestuff.com
beyouriphone.com
crackmyapple.com
downloadsforipod.com
ebookforipad.com
hargaipod.com
ifixipods.com
ipod2download.com
i4iphone.com
unlockiphone4free.com

Apple притежават правата върху регистрираните в целия свят марки "Apple" , "iPod" and "iPhone" и имат основание да очакват успешен изход на спора. Решението на СОИС се обуславя от три основни предпоставки, наличието на които трябва да се докаже:

- начина, по който името на домейна е идентично или объркващо подобно на търговска марка или марка за услуги, върху която жалбоподателят има права,
- защо ответника (притежателя на спорния домейн), следва да се счита, че няма законни интереси по отношение на името на домейна, предмет на жалбата, и
- защо домейнът следва да се счита като недобросъвестно регистриран и използван.

При положително решение от СОИС, спорните домейни ще бъдат прехвърлени на Apple.
Тагове: Домейни, Марки