Ако Ви е връчено наказателно постановление, което желаете да обжалвате, то тази статия е специално за Вас. Съставители на актове за установяване на административно нарушение Актът може да бъде съставен от служител на КАТ, от общински служител, служител на държавна агенция, дирекция или министерство и т.н. и при всички случаи възниква правото ...

Повече