RSS Feed | 1Legal.nethttp://1legal.net/Абонирайте се безплатно за нашия бюлетин, за да имате достъп до новини за интелектуалната собственост, е-бизнеса, промените в законодателството и последните тенденции в правото.bg1Legal.nethttp://1legal.net/images/logo.pnghttp://1legal.net/24058Без прецедент: китайски интернет съд прие блокчейн като доказателствоhttp://1legal.net/bg/blog-read137-chinese-court-rules-blockchain-is-a-viable-evidence-sourceSun, 05 Aug 2018 07:26:51 +0300На 27 юли 2018 интернет съдът в Ханджоу, Китай, в дело, касаещо авторски права, отсъди решение, обосновано на информация от блокчейн технология. <br /> <br /> Предметът на съдебния процес е свързан с неоторизирано публикуване на статия от уеб сайт, който не притежава авторските права, свързани с нея. Ищецът предоставя доказателства, че уеб сайтът на ответника не разполага с необходимия лиценз за публикуване. Те се състоят в екранни снимки от уеб сайта нарушител и друга съществена инфромация, а тяхната достоверност се подтвърждава от блокчейн платформата за съхранение на доказтелства Baoquan.com. <br /> <br /> Съдебното решение е в полза на ищеца и до него се достига чрез няколко подробни анализа. <br /> Първо се преценява, че ищеца и платформата са независими една от друга страни. <br /> След това съдът анализира как конкретната блокчейн технология функционира и колко надеждна е информацията, която предоставя в делото.<br /> <br /> Подходът на съда спрямо информация от блокчейн технологии е тя да се преценява подробно за всяко дело поотделно. Така интернет юрисдикцията запазва неутрално отношение спрямо блокчейн технологиите като нито се опитва да ги изключи като надеждно средство, нито би им дала някакво предимство спрямо други доказателствени методи. <br /> <br /> Без съмнение това съдебно решение е революционно за дигитализирането на правната система. Очаква се и останалите съдебни юрисдикции по света да вземат пример от интернет съда в Ханджоу.<br /> <br /> Христо Йовчев<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.Малта - иновативният блокчейн островhttp://1legal.net/bg/blog-read136-malta-turns-to-innovative-blockchain-islandWed, 01 Aug 2018 06:58:35 +0300На 4 юли 2018г. Парламентът на Малта прие 3 закона, които изграждат правна рамка, регулираща блокчейн, криптовалутите и DLT(Distributed Ledger Technology). <br /> Условията, предвидени в регулационната рамка, бързо привлякоха най-голямата криптовалутна борса Binance, която планира да създаде децентрализирана общностна финансова институция на територията на островната държава. <br /> Целта на тази децентрализирана банка е да сближи крипто-бизнеса с традиционното банкиране, а новият правен режим в Малта се очертава като най-благоприятното място за такава инициатива. Блокчейн-островът има потенциала да се превърне в сериозен конкурент на останалите юрисдикции-лидери в тази сфера като Гибралтар и Швейцария.<br /> <br /> Законът за дигиталните иновации предвижда създаването на орган (The Malta Digital Innovation Authority), който ще сертифицира DLT платформите и по този начин ще засили доверието и сигурността на потребителите. В него още се посочват правомощията на този орган и начинът на неговото функциониране.<br /> <br /> Законът за технологичните споразумения и услуги дава насоки относно DLT споразуменията и въвежда режим за сертифициране на DLT платформите. Фокусът е насочен към създаването на благоприятна среда за установяването на борси и компании, занимаващи се с крипто-бизнес и повишаване на доворието спрямо инвеститори и потребители. <br /> <br /> Законът за виртуалните финансови активи установява регулаторен режим за крипто-борсите, Initial Coin Offering компаниите (ICO), доставчиците на криптовалутни портфейли и др.<br /> <br /> Приетите закони се основават на 3 фундаментални принципа - маркетингова почтеност, защита на потребителя и индустриална защита. <br /> <br /> Островната държава се различава от останалите bitcoin-friendly юрисдикции с това, че нейната правна рамка се насочва най-вече към технологичния, а не към финансовия аспект, на блокчейн технологията. Докато другите държави се интересуват от финансовите предимства на крипто-бизнеса, правителството на Малта подробно разучава и действието и механизмите на блокчейн. Това допринася за гъвкавостта и адаптивността на трите закона спрямо бързо променящите се и еволюиращи технологии. Правната рамка на Малта съчетава в себе си иновативност, стабилност и сигурност, превръщащи островната държава в благоприятна юрисдикция за крипто-инвеститори и в претендент за бъдещ световен финансов ценър.<br /> <br /> Ако планирате да стартирате ICO или имате правни проблеми и въпроси, свързани с крипто проекти, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт или да ни потърсите на посочените телефони в страницата с контакти.<br /> <br /> Христо Йовчев<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Гибралтар като надеждна и модернизирана юрисдикция за tokenomicshttp://1legal.net/bg/blog-read135-gibraltar-as-a-modern-and-crypto-friendly-jurisdiction-Thu, 19 Jul 2018 13:19:12 +0300DLT технологиите на споделени регистри (Distributed Ledger Technology) допринасят за революционализирането на съхранението на транзакции и финансови записи. С тяхното използване не е нужна ролята на посредник (например банка), който да потвърждава и следи за транзакциите. Нивото на сигурност е по-високо, защото съхраняваната информация представлява непрекъснато растящ списък от криптирани компютърни записи. Самата система е прозрачна, хронологически точна и трудна за манипулация. Нейните основни предимства са бързината на извършване на транзакции и значителното намаляване на разходи.<br /> <br /> Регулаторната правна рамка на Комисията по финансови услуги в Гибралтар за DLT технологиите, публично достъпна от 1-ви януари 2018г., е решителна стъпка към легализирането на крипто бизнеса и засилването на доверието на потребители и инвеститори спрямо DLT проекти и ICO компании. <br /> Освен че се утвърждава като пионер в тази насока, Гибралтар има потенциал и ясно заявено намерение да се превърне в световен финансов център.<br /> <br /> Правният режим предвижда издаването на лицензи за DLT доставчиците, които ще трябва да отговарят на 9 всеобхватни и фундаментални принципа:<br /> <br /> I. Прозрачност и почтеност при воденето на бизнес; <br /> II. Предоставяне на необходимото внимание към всички клиенти и комуникиране без заблуждаващи практики; <br /> III. Поддържане на адекватни финансови и нефинансови ресурси; <br /> IV. Ефективен контрол и управление на бизнеса; <br /> V. Мерки за защита на парите и активите на клиентите; <br /> VI. Стандарти за ефективно корпоративно управление; <br /> VII. Надеждни системи и протоколи за достъп до сигурността; <br /> VIII. Наличие на системи, предотвратяващи финансови престъпления и механизми за тяхното разкриване; <br /> IX. Доставчиците трябва да бъдат устойчиви и да разполагат с план за извънредни ситуации и за закриване на бизнеса.<br /> <br /> Подобна ясна и прозрачна регулация е добре дошла доколкото DLT технологиите, нямат централно хранилище, нито централен орган, следящ за валидността на транзакциите. <br /> Правната рамка на Комисията по финансови услуги в Гибралтар би засилила доверието към DLT компаниите, осигурявайки безопасна и надеждна среда за тяхното развитие чрез адекватни механизми за сигурност на потребителите и инвеститорите.<br /> <br /> Христо Йовчев<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Спорната реформа на ЕС за авторските праваhttp://1legal.net/bg/blog-read134-controversial-eu-copyright-law-reformFri, 13 Jul 2018 06:36:09 +0300Защитата на авторските права в уеб пространството и опасностите от неадекватните правни и технологични механизми<br /> <br /> Интернет като средство за отдалечен достъп до голямо разнообразие от информационни ресурси и услуги се превърна и в най-мащабната арена за изява на многобройни известни, стартиращи, както и независими творци. Възможностите, които той предоставя за реклама и разпространение на авторски творби, носят със себе си както предимства, така и недостатъци, които могат да застрашат носителите на права върху тях. Нуждата от правна регулация, целяща гарантиране и защита на авторските права в уеб пространството, е без съмнение необходима. Но през последните години мерките за справяне с тези заплахи водят след себе си нови проблеми.<br /> <br /> Ярък пример за това е спорната реформа на Европейския съюз, свързана с авторското право. ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно авторското право в цифровия единен пазар донесе със себе си много спорни моменти. Най-проблемни се явяват членове 11 и 13. Член 11 засяга поставянето на линкове на онлайн журналистическо съдържание. За тяхното поставяне ще се изисква плащането на такси(Link tax). Това значително ще засегне цитирането на чужди трудове, тъй като за използването на външни източници ще трябва да се изисква лиценз, предоставен от автора му. Много сайтове като Wikipedia ще изгубят своя смисъл. Това от своя страна води до нарушаване на принципа на справедливото използване (fair use) в Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения.<br /> <br /> Подобна регулационна мярка, засягаща използването на линкове в други платформи и уебсайтове, бе използвана в Испания през 2014. Този закон, свързан с интелектуалната собственост, принуди Google да плаща за линковете на всяка испанска публикация, независимо дали нейният автор желае това. Последствията от тази законова мярка доведоха до спирането на услугата Google news в Испания. Приетата норма има за цел да подобри печалбите от трафика към испанските медийни сайтове, но със спирането на Google news се постигна точно обратното. Това също така подкопава и принципът на Интернет неутралността както и на самата „уеб-архитектура”, в основите на която стоят хипервръзките(links/hyperlink). Най-засегнати остават малките медийни компании, които със изгубването на своя излаз към гиганта Google, все по-трудно могат да стигнат до своите читатели. Мерките на член 11 от Директивата на Европейския парламент на съвета относно авторското право в цифровия единен пазар, които ще действат на наднационално равнище, застрашават бъдещето не само на много независими творци и журналисти, но и на самия Интернет.<br /> <br /> Член 13 се стреми към създаването на по-безопасна среда за различните видове авторски произведения. Влизането му в сила ще задължи доставчиците на услуги на информационното общество да имплементират в своята работа технологии, които да филтрират автоматично повторно качени авторски творби в мрежата, дори тяхното присъствие в това повторно качване да е няколко секунди. Това значително ще намали броят на качвани видеоклипове и аудиофайлове в мрежата, което от своя страна засяга голяма част от независими и малки творци(блогъри, влогъри и др.) стеснявайки обхвата на съдържанието, което те предоставят като например ревюта, пародии, критики относно чужди авторски произведения. Също така технологиите, които ще филтрират потенциалното прекачено съдържание, са изключително скъпи, което ще постави редица европейски компании в неблагоприятно положение на световния пазар. Цензурирането и идващите с него разходи, могат да бъдат преодолени само от големи и мощни компании. Доколко тези технологии биха били ефикасни може да се предположи от вече съществуващият механизъм в YouTube, наречен Content ID, чрез който лесно се идентифицира съдържанието в сайта. Собственици на авторски могат автоматично да открият съдържание от тяхна творба в чужд видеоклип и да предприемат няколко различни опции. Те могат да настроят Content ID да блокира материали в YouTube при подаване на заявление. Тези заявления се предявяват от компании, които притежават музика, филми, телевизионни предавания, видеоигри или други защитени с авторски права материали. Възможно е и разрешаването на видеоклипът да остане активен, но приходите, които по принцип трябва да са за собственика на видеоклипа, отиват за държателя на авторските права. На теория това звучи разумно и логично, но на практика доведе до свалянето на редица видеоклипове от множество заяваления от Content ID системата, които в повечето случаи са без основания. Самото подаване на подобно заявление автоматично спира приходите, които печели собственик на даден видеоклип, като те отиват директно за ищеца. Самият механизъм третира „ютубърите”(youtubers) като виновни до доказване на противното и ги ощетява дори при неоснователни искове на претенденти за авторски права.<br /> Подобни технологии се предвиждат в член 13. Системите не разпознават кога защитеното съдържание се ползва правомерно. Тези филтри сканират съдържанието, поствано онлайн, без да се вземат предвид случаите, в които потребителите имат право на публикуват(споделят) дадена творба (стих, аудиофайл или изображение). <br /> <br /> Директивата все още подлежи на обсъждане и финално гласуване, което дава надежда, че предвидените “драконови” мерки ще бъдат отхвърлени и заменени с по-разумни такива. Необходимо е да се съчетаят добрата защита на авторските права с предотвратяване на ощететяване спрямо малките и независими творци и запазването на свободата и неутралността в Интернет пространството. <br /> <br /> Христо Йовчев<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Конференция LibertyBitshttp://1legal.net/bg/blog-read133-libertybits-conferenceThu, 26 Apr 2018 17:45:28 +0300На 24.04.2018 г. в София Тех Парк, 1Legal.net взе участие в “LibertyBits” – първата балканската конференция, посветена на блокчейн технологиите, свободния софтуер и дигиталната неприкосновеност. Адв. Евгения Ганчева и Васил Костов представиха презентация на вълнуващата тема “Blockchain and Legal (R)evolution?”, запознавайки аудиторията с актуалния въпрос за съвместимостта на правото с блокчейн технологиите. <br /> Дали тези на пръв поглед тъй несъвместими сфери могат да съжителстват в креативна симбиоза? 1<br /> Legal.net даде твърдо и непоколебимо „Да”! Блокчейн не само ще създаде нови възможности за иновация в сфера на правото, но и ще предизвика истинска революция в предоставянето на правни услуги – така че те да отговарят на изискванията на дигиталното време, в което живеем. <br /> Кога и как точно ще се случи това не е напълно ясно, но ние смятаме, че промяната е неминуема. <br /> Очаквайте скоро още включвания от екипа на 1Legal.net по тези и други интересни теми, свързани с блокчейн и правото. <br /> <br /> Следете нашият сайт и профилите ни в социалните мрежи!Списък на ЕС за наблюдение на пазари на фалшифиви стокиhttp://1legal.net/bg/blog-read132-ec-drafts-a-watch-list-for-the-markets-of-counterfeits-outside-euTue, 17 Apr 2018 00:47:46 +0300Нови мерки за противодействие при създаване на имитации на стоки – ще се промени ли статуквото?<br /> <br /> Броят на престъпления, нарушаващи правата на интелектуална собственост расте с всеки изминал ден, за да достигне заплашителни нива, равняващи се на приходи от 461 милиарда долара на година. Криминалната дейност в тази област засяга не само световната икономика, допринасяйки за намаляване на приходите на засегнати компании, ограничаване на обема на работа и съкращаване на работни места, но е свързана и с негативно влияние върху околната среда. <br /> <br /> Китай остава държавата с най-голям брой на създадени имитации на стоки (реплики, ментета), но името на държави като Белгия и България се свързва все повече с тази криминална дейност, като “помощници” на Турция при етикирането на имитации на стоки. <br /> <br /> През последните години лицата, участващи в престъпления против интелектуалната собственост създават цяла система от противодействащи мерки и процедури, с цел да осъществят по-лесната и ефективна продажба на имитации на стоки. Като започнем от началото на веригата от неправомерни действия с непрекъснатата и все-по силна връзка между ЕС и Китай, скрепена не само по въздух, но вече и по суша до бързата продажба на фалшификатите в онлайн магазини. <br /> <br /> Нарастващият мащаб на престъпленията против интелектуалната собственост създадоха необходимост от по-конкретна и рестриктивна правна регламентация в тази сфера. На 29 ноември 2017 г. Европейската комисия, в съответствие със стратегиите за единен цифров пазар и стратегията за единния пазар, прие "пакет от мерки за по-нататъшно подобряване на прилагане и изпълнение на права върху интелектуалната собственост и засилване на борбата срещу имитации на стоки и пиратството в интернет”. <br /> Няколко месеца по-късно, на 22 януари 2018 г. Европейската комисия започна обществена консултация с цел да създаде първия списък, съдържащ пазари извън ЕС, за наблюдение на имитации на стоки и пиратството в интернет. Списъкът има за цел да засили борбата срещу създаването на имитации и фалшификати пиратството в интернет като повиши осведомеността на потребителите на стоки и услуги относно опазването на околната среда, безопасността на продуктите и други рискове, които крие купуването на стоки от държави, посочени в списъка. <br /> <br /> Списъкът за наблюдение съдържа описание на всеки от изброените и разположени извън ЕС пазари, които имат основна роля върху онлайн търговията. Mнения и коментари трябва да се представят от заинтересованите страни до Европейската комисия преди 31 март 2018 г. Окончателното публикуване на списъка за наблюдение се очаква през втората половина на 2018 г.<br /> <br /> Очакваният резултат: е засилване на рестриктивните мерки срещу имитацията на стоки на световно известни марки и увеличаване на отговорностите за контрол на платформите за продажба на стоки между потребители и между бизнес и потребители (c2c и b2c) като ebay, alibaba и други подобни онлайн платформи.<br /> <br /> Роза Иванова<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Новите насоки на FINMA за ICO стартъпи в Швейцарияhttp://1legal.net/bg/blog-read131-the-new-finma-guidelines-on-the-icos-in-switzerland-Tue, 27 Mar 2018 18:40:22 +0300Бъдещето на първичното предлагане на дигитални монети в Швейцария след издаването на новите насоки на FINMA<br /> <br /> Напоследък швейцарския орган за финансов надзор ФИНМА (“FINMA”) получава огромен брой запитвания от организаторите на първично предлагане на виртуални монети (“ППМ”) или Initial Coin Offering, (“ICO ») относно приложимостта на финансовите закони към техните проекти и съществуването на лицензионни изисквания. В своите първи Насоки 04/2017, публикувани на 29 септември 2017 г., ФИНМА изрази позицията си относно първичното предлагане на дигитални монети и подчерта случаите, в които тези проекти биха могли да попаднат в приложното поле на законите, регламентиращи финансовия пазар в Швейцария. Много въпроси останаха без еднозначен отговор, което наложи тяхното належащо последващо регламентиране. Следвайки действията по принудителното изпълнение срещу неоторизираните дилъри с фалшиви криптовалути "E-Coin" през септември 2017 г., на 16 февруари 2018 г. ФИНМА публикува своите нови насоки относно първичното предлагане на дигитални монети в Швейцария. С тези нови насоки ФИНМА има за цел не да отмени, а да допълни предишните си насоки FINMA 04/2017.<br /> <br /> Въвеждане на ново изискване - официално запитване до ФИНМА относно планираното първично предлагане на дигитални монети<br /> В своите последни насоки ФИНМА изрично изрази позицията си, че занапред ще предоставя писмено становище само по проектите по първично предлагане на дигитални монети, които все още не са стартирали. Швейцарския финансов орган уточни, че съществуващите проекти ще бъдат оценявани само и изключително в контекста на разследванията относно извършването на финансови дейности без придобит лиценз. ФИНМА ще базира своята оценка само с оглед нормите на финансовото законодателство в страната, като съответствието на проекта с правните разпоредби на гражданското и данъчното право ще останe извън правомощията и. Минималните изисквания относно необходимата за предоставяне информация от страна на организаторите на първично предлагане на дигитални монети е посочена в Анекса към насоките на ФИНМА. Следователно, преди стартирането на едно ППМ в Швейцария, организаторите на проекта би следвало да адресират официално запитване към ФИНМА за становище относно спазването на финансовото законодателство, като за целта предоставят необходимата информация (информация относно самия проект, компанията и нейните учредители, дизайнът и икономическата цел на токeните и потенциалната вторична търговия с тях и т.н). Съгласно насоките на ФИНМА за събирането на такси, финансовият орган ще начислява такса (в зависимост от сложността на структурата на ППМ или вида на токeните – в размер средно между 10 000 и 15 000 швейцарски франка) за предоставянето на официално становище. Едва след получаването на становището, организаторите на проекта могат да стартират първичното предлагане на дигитални монети.<br /> <br /> ФИНМА ще продължи да оценява всяко първично предлагане на дигитални монети индивидуално според икономическата цел на токените<br /> Понастоящем в Швейцария не съществува конкретна нормативна уредба или съдебна практика, регламентираща проектите по първично предлагане на дигитални монети.<br /> В последните си насоки ФИНМА поясни, че ще оценява всяко първично предлагане на дигитални монети за всеки конкретен случай, като основава становището си на икономическа цел на токените. Това правило ще се прилага особено в случаите, когато съществуват съмнения за опит за заобикаляне на законодателството за финансовите пазари от страна на организаторите на проекта по първичното предлагане на дигитални монети.<br /> <br /> Категории токени: Категоризиране въз основа на икономическата функция и възможността за прехвърляне на токените<br /> В последните си насоки ФИНМА изрично подчерта, че ще оценява всяко първично предлагане на дигитални монети за всеки отделен случай, като се фокусира върху основната функция на токените, а също така върху факта дали последните са вече търгуеми или прехвърлими. <br /> В последните насоки швейцарският орган за финансовия надзор категоризира токените в следните групи:<br /> <br /> 1. Платежните токени (payment tokens) са синоним на криптовалутите и нямат други функции във връзка с разработването на проекта. Този вид токени се използват като платежно средство за придобиване на стоки и услуги понастоящем или в бъдеще и не пораждат претенции към техния емитент.<br /> Правни последици<br /> В своите насоки ФИНМА не спомена, че криптовалутите се квалифицират като платежна система по смисъла на член 81 от Закона за швейцарската финансова пазарна инфраструктура (FMIA). Следователно, за издаването на платежни токени (payment tokens) няма изискване за придобиване на лиценз за платежна система за валути. Въпреки това, съгласно разпоредбите на Закона за борба с изпирането на пари (AMLA) издаването на разплащателни токъни (payment tokens) представлява издаване на платежни средства, тъй като токените могат технически да бъдат прехвърляни в рамките на блокчейн инфраструктурата. Следователно, ФИНМА ще изисква спазване на законодателството за борба с изпирането на пари, ако в момента на издаването си токените са прехвърлими. ФИНМА заяви, че няма да разглежда токените за плащане (payment tokens) като ценни книжа. Освен това, както се спомена в нашата предишна статия по темата, обменът на криптовалути за фиатни пари или друга криптовалута попада в обхвата на член 2, параграф 3 от АМЛА (AMLA). Разпоредбите на АМЛА се отнасят до предлагането на услуги за прехвърляне на токени, ако доставчикът на услуги (доставчик на портфейла на попечител) поддържа частния ключ.<br /> <br /> 2. Полезните токени (utility tokens) са предназначени да осигурят цифров достъп до приложение или услуга на платформата. Доколкото тези токени нямат инвестиционна цел, ФИНМА няма да ги третира като ценни книжа. По този начин чистите полезни токени (utility tokens), които могат да бъдат използвани в момента на тяхното издаване, няма да бъдат квалифицирани от ФИНМА като ценни книжа. Ако обаче полезният токен съдържа и инвестиционна функция, ФИНМА ще го третира като ценна книга с всички произлизащи от това последици. <br /> Правни последици<br /> Повечето проекти по първично предлагане на виртуални монети стартираха с идеята за набиране на средства за разработването на платформа. Това означава, че по време на издаването на токените платформата все още не е достъпна. В този случай съгласно последните насоки на ФИНМА , по време на издаването на полезните токъни (utility tokens) ФИНМА най-вероятно ще ги квалифицира като ценни книжа, а не като полезни токени. Понастоящем все още не е ясно дали ФИНМА изисква вече създадена и установена платформа или бета версия на платформата за квалифицирането на токените като полезни токени. Квалификацията на един полезен токен (utility tokens) като ценна книга ще доведе до задължението към организаторите на проекта за изготвяне на проспект (prospectus) съгласно швейцарския Кодекс за задълженията (Code of Obligations (CO). Разпоредбите 652a и 1156 CO определят минималните изисквания за съдържанието на проспектите за публично предлагане на акции и дългови ценни книжа.<br /> <br /> 3. Актив токени (asset tokens) представляват активи, като например участия в реални физически рискове, дружества, потоци от приходи, право на дивиденти или лихвени плащания. По отношение на икономическата им функция, този вид токени са аналогични на акции, облигации или деривати. Токените, предназначени за търговия с физически активи в блокчейна, също спадат към тази категория токени. ФИНМА изрично заяви, че ще третира асет токъните (asset tokens) като ценни книжа.<br /> Правни последици<br /> Издаването на токени, които са аналогични на акции или облигации, може да доведе до изискванията за проспект (prospectus) съгласно швейцарския кодекс на задълженията. Освен това емитентите могат да попаднат в приложното поле на швейцарския регламент за ценни книжа.<br /> <br /> 4. Хибридните токени представляват едновременно асет токени (asset tokens) и полезни токени (utility tokens), които също могат да бъдат класифицирани като платежни токени (payment tokens). В този случай изискванията ще бъдат кумулативни, което означава, че ще се прилагат правните норми, регулиращи както ценните книжа, така и тези за средствата за плащане.<br /> <br /> Класификация на токените като ценни книжа<br /> Досега в Швейцария не съществуваше ясна позиция по въпроса, какви видове токени биха се квалифицирали като ценни книжа. Голяма част от практикуващите финансисти и юристи подкрепят идеята, че за да бъде квалифициран един токен като ценна книга, той трябва да включва някакво право или претенция към емитента на токените. В своите последни насоки ФИНМА изясни, че при определянето дали токените се квалифицират като ценни книжа, ще се ръководи от дефиницията за ценни книжа в Закона за инфраструктурата на финансов пазар (FMIA). Съгласно чл. 2 буква. B от ФMИA, дефиницията за ценни книжа включва налични ценни книжа (Wertpapiere) или безналични ценни книжа (Wertrechte), както и деривати и посреднически ценни книжа, които са стандартизирани и подходящи за масова търговия, и които се предлагат в рамките на публично предлагане в стандартизирана структура и деноминация или се предоставят на повече от 20 клиенти (освен ако са специално създадени за отделни контрагенти). Това изключение означава, че все още съществува врата за издаване на асет токени (asset tokens) без лиценз на търговец на ценни книжа в случай на организиране на частна продажба на токени (token generating event) на ограничен брой инвеститори, а не в рамките на публичното предлагане в стандартизирана структура и деноминация и не на повече от 20 контрагента.<br /> ФИНМА (FINMA) уточни, че ще счита асет токените (asset tokens) за ценни книжа, особено когато те представляват безналични ценни книжа или деривати и са стандартизирани и подходящи за масова търговия. Съгласно чл. 973c CO, безналичните ценни книжа са права, които на основата на общо правно основание се издават или установяват в голям брой и обикновено са идентични. ФИНМА освен това отбелязва, че възможните претенции в контекста на предварителното финансиране и предварителните продажби могат да се считат за ценни книжа.<br /> Във всеки случай, предпоставката за квалификацията като ценни книжа е токените да са стандартизирани и подходящи за масова търговия.<br /> <br /> Правните последици от третирането на токените като ценни книжа са, че токените ще попаднат в приложното поле на швейцарския Закон за фондовата борса (SESTA). Това повдига въпроса дали организаторът на едно първично предлагане на дигитални монети се нуждае от лиценз за дилър на ценни книжа (член 10, параграф 1 и член 2, буква д) от SESTA. <br /> Съгласно чл. 2 от SESTA, дилър на ценни книжа означава всяко физическо лице, юридическо лице или съдружие, което купува и продава ценни книжа на вторичния пазар на професионална основа или за своя сметка с намерение да ги препродаде в рамките на кратък период от време или за сметка на трети лица, или публично предлага ценни книжа на широката публика на първичния пазар или създава деривати и ги предлага на широката публика. Съгласно чл. 10, ал. 1 от SESTA, за извършването на този вид дейности се изисква разрешение от ФИНМА. <br /> Според последните насоки на ФИНМА, безналичните ценни книжа, които са издадени самостоятелно, а също така публичното предлагане на ценни книжа на трети лица продължават да бъдат неурегулирани. <br /> Създаването и издаването на деривати за широката публика на първичния пазар обаче може да стане предмет на лицензионните изисквания за дилър на ценни книжа. Освен това, поемането и предлагането на токени, представляващи публично търгувани на първичния пазар ценни книжа на трети лица, ще изисква лиценз за дилър на ценни книжа, ако се извършва в професионален мащаб. Също така, професионалните дилъри на токени на вторичния пазар вероятно ще трябва да придобият лиценз за дилър на ценни книжа.<br /> Както бе посочено по-горе, когато токените се квалифицират като акции и дългови ценни книжа (токени, които са аналогични на акции или облигации), организаторите на проекта трябва да подготвят проспект (prospectus) съгласно чл. 652а и 1156 CO. Неспазването на изискванията за подготовка на проспект ще доведе до отговорност на емитента и на всички други свързани трети лица (член 752 СО).<br /> <br /> Законът за банките вече не представлява най-голямата заплаха<br /> В последните си насоки ФИНМА изрично посочва, че Закона за борба с изпирането на пари (AMLA) и Закона за фондовата борса (SESTA) са най-актуални в правната регламентация на първичното предлагане на виртуални монети. ФИНМА допълни, че Законът за банките и Законът за колективните инвестиционни схеми обикновено не се прилагат към този вид проекти.<br /> Рискът от изпиране на пари е много висок в една децентрализирана система, базирана на блокчейн, където токените могат да се прехвърлят анонимно и без участието на регулирани посредници. В Швейцария режимът за борба с изпирането на пари произтича от следното законодателство: Закона за борба с изпирането на пари (AMLA), Наредбата за борба с изпирането на пари и Наредбата на ФИНМА (FINMA) за борба с прането на пари. Разпоредбите на AMLA се прилагат към финансовите посредници и имат за цел да гарантират, че в хода на извършването на финансови транзакции се извършва надлежна проверка. Закона за борба с изпирането на пари налага няколко изисквания за надлежна проверка (Идентификация на бенефициера, задължение за присъединяване към саморегулираща се организация или преминаване под пряк надзор на ФИНМА). Изискванията обаче могат да бъдат изпълнени и чрез приемане на средствата чрез финансов посредник, който изпълнява изискванията за надлежна проверка от името на емитента на токените.<br /> Като заключение, ФИНМА изрази мнение, че Законът за банките, обикновено не се прилага към токените, тъй като те най-често не налагат на емитента задължение за изплащане. ФИНМА също така изясни, че разпоредбите на Закона за колективните инвестиционни схеми ще намерят приложение само в случаите, когато средствата, приети в рамките на едно ППМ, ще бъдат управлявани от трети лица.<br /> <br /> Заключение<br /> Преди стартирането на проект по първично предлагане на дигитални монети в Швейцария организаторите му би следвало много внимателно да преценят дали токените, които възнамеряват да издават, попадат под дефиницията за ценни книжа по смисъла на швейцарския законодател. Организаторите също така трябва да бъдат много внимателни, когато платформата все още не съществува към момента на издаването на токените. Както споменахме, в този случай дори и при издаването на полезни токени (utility tokens), ФИНМА би могла да ги квалифицира като ценни книжа до момента на създаването на платформата. <br /> Тези нови насоки не би трябвало да сложат край на първичното предлагане на дигитални монети в Швейцария, тъй като ФИНМА изрично запази правото си да издаде допълнителни насоки след като швейцарският законодател внесе належащите промени в законодателството относно финансовите пазари. Също така през 2017 година Швейцария за седма поредна година оглавява глобалния индекс по иновация, а икономиката в страната е една от най-стабилните в световен мащаб. Изразената подкрепа от страна на швейцарското правителство е ясна индикация, че Швейцария ще остане най-доброто място в света за амбициозни и квалифицирани предприемачи в областта на технологиите, които желаят да стартират първично предлагане на дигитални монети, а също и, че Швейцария ще изпълни целта си да стане крипто нация. Изпълнителният директор на ФИНМА Марк Брансън, даде следният коментар относно новите насоки на швейцарската финансовата институция: “Прилагането на блокчейн технологията има иновационен потенциал далеч не само в рамките на финансовите пазари. Проектите, базирани на блокчейн не трябва, обаче, да заобикалят установената законова база и регулаторна рамка. Нашият балансиран подход относно проектите по първично предлагане на дигитални монети позволява на легитимните новатори да навигират в регулаторната рамка и да стартират своите проекти по начин, който е в съответствие със законите, целящи да гарантират защитата на инвеститорите и целостта на финансовата система”.<br /> <br /> Ако планирате да стартирате ICO или имате правни проблеми и въпроси, свързани с крипто проекти, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт или да ни потърсите на посочените телефони в страницата с контакти.<br /> <br /> адв. Вера Морева<br /> Лозана, Швейцария<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Стартиране на първично предлагане на дигитални монети (ICO) в Швейцарияhttp://1legal.net/bg/blog-read130-launching-an-initial-coin-offering-ico-in-switzerland-Mon, 19 Feb 2018 22:47:47 +0200Интелигентен начин за финансиране на стартъп или вече установена компания<br /> <br /> Определение на първоначалното предлагане на дигитални монети<br /> <br /> Много новосъздадени фирми и добре утвърдени компании, както в Швейцария, така и в световен мащаб, считат първоначалното предлагане на дигитални монети (ICO) за добра алтернатива на традиционното първоначално публично предлагане (IPO) в качеството му на инструмент за набиране на средства. Първичните предлагания на дигитални монети представляват далеч по-малко обременяващ, но все още до голяма степен неурегулиран инструмент за набиране на средства. <br /> Първичното предлагане на виртуални монети, подобно на crowdfunding, се извършва чрез издаване на виртуални монети ( т.нар. "токени" ), при използване на блокчейн технологията. Компанията, издаваща токена, подготвя документ (Whitepaper), който подробно описва проекта, който ще бъде финансиран чрез ICO. Инвеститорите участват в набирането на средства, като от своя страна предоставят фиатни валути, като например евро, швейцарски франк, долар или криптовалути (Bitcoin, Ether и др.) на ICO дружеството, като в замяна получават криптовалути. Токeнът може да бъде свързан с правото за получава дивидент, право на глас, право на собственост или право на участие в бъдещото представяне на компанията, организираща ICO-то. <br /> Начинът, по който едно предлагане на дигитални монети може да бъде структурирано варира както от техническа, функционална, така и от бизнес гледна точка. Дефиниция, която би могла да обхване всички възможни видове токени не съществува. По принцип токените, които инвеститора би могъл да получи в процеса на едно предлагане на дигитални монети притежават различни функции: гаранционна, функция на виртуална разменна валута, токени, обезпечени с активи и токени за услуги. Всяко IСO се регулира по различен начин според швейцарския законодател в зависимост от на предлагането на виртуални валути.<br /> <br /> Категории токени: Попада ли първичното предлагане на дигитални монети под регламентацията на швейцарския банков закон?<br /> <br /> Понастоящем не съществува нормативен акт, уреждащ първоначалното предлагане на дигитални монети в Швейцария. Швейцарското законодателство, касаещо финансовите пазари се базира на принципи и един от тези принципи е технологичната неутралност.<br /> Швейцарският надзорен орган за финансовия пазар (FINMA) изрази подкрепата си за включването на блокчейн технология във финансовия сектор в Швейцария. FINMA издаде Ръководство за ICO на 29 септември 2017 г., в което изрично посочи, че ICO могат да бъдат предмет на регулиране от страна на различни закони и подзаконови нормативни актове:<br /> • FINMA регламентира всяка ICO за всеки конкретен случай при подадена молба и третира всяка ICO на основание неговата функционалност (гаранция, призната стойност за обмен, полезност).<br /> • В своето ръководство ФИНМА изрично посочва, че при някои обстоятелства, поради сходството на някои ICO с конвенционалните финансови инструменти, някои модели на ICO биха могли да попаднат в обхвата на регулацията на следните закони: швейцарския Закон за борба срещу изпирането на пари, Закона и Правилника за банките, Закона за търговия с ценни книжа, Актовете и Регламентите, уреждащи схемите за колективни инвестиции. <br /> По принцип токените се разделят на две големи категории: т.н. "intrinsic" токени и т.н. "asset-backed" токени. Биткойн и Етeр са сред най-популярните intrinsic tokens.<br /> <br /> FINMA регулира intrinsic tokens като всяка друга валута. Това означава, че обмяната на всяка валута (фиатни пари или дигитални валути) в новоиздадени intrinsic tokens в процеса на ICO трябва да спазва изискванията на швейцарския Закон за мерките срещу изпирането на пари (AMLA). Всяка швейцарска компания, която предлага на професионална основа обмяна на валути, трябва да спазва чл. 2 на AMLA. В рамките на ICO, прагът за действие на професионална основа се счита за достигнат, в момента, в който стойността на приетите Биткойн и Етeр в замяна на новоиздадени intrinsic tokens надвиши 2 милиона швейцарски франка. <br /> В тази ситуация швейцарското дружество, издаващо нови intrinsic tokens, е изправено пред две възможности: <br /> i) да се присъедини към саморегулираща се организация за целите на борбата с изпирането на пари, или<br /> ii) да се предостави под надзора на FINMA. <br /> Съгласно AMLA всеки чуждестранен или швейцарски инвеститор, който инвестира повече от 5'000 швейцарски франка във формата на intrinsic токени в новосъздадено ICO, е длъжен да извърши надлежна проверка "Know Your Customer" на швейцарската компания, организираща първичното предлагане на дигитални валути.<br /> <br /> Швейцарският законодател не е предоставил законова уредба на asset-baked tokens. Проблемът е, че съгласно действащото швейцарското законодателство, този вид токени могат да се квалифицират като ценни книжа съгласно швейцарското законодателство. Следователно, в Швейцария за емитирането на ценни книжа обикновено се изисква лиценз за дилър на ценни книжа. <br /> Освен това издаването на дългови или капиталови ценни книжа на повече от 20 инвеститори изисква предварителното представяне на проспект. За да не бъде квалифициран като ценна книга, intrinsic token не трябва да притежава характеристиките на ценна книга. Освен това токенът не трябва да се равнява на една или повече акции или на процент от дял в дружеството. <br /> Също така, за да не попаднат в приложното поле на банковата регулация, токените, обезпечени с активи, не би трябвало да наподобяват структуриран продукт или други деривати. Структурираният продукт е инвестиционен инструмент, при който стойността на обратното изкупуване е свързана с изпълнението на една или повече базови акции, лихви, чуждестранна валута или стоки. <br /> Вместо това, токените, обезпечени с активи, следва да предоставят изборни права в участието или използването на платформа, която все още не е разработена. За да се избегне квалифицирането му като депозит, този вид токен не би трябвало да съдържа право на изплащане на базовия актив на инвеститора. Приемането на депозити от лица излага ICO на риска да попадне в обхвата на швейцарското банково законодателство. Съгласно швейцарското законодателство швейцарска фирма или фондация не може да приема intrinsic tokens от инвеститори в замяна на токен, който дава право на титуляра да поиска изплащане на базовите активи. <br /> <br /> Правилото има пет изключения съгласно швейцарския Закон за банките:<br /> Първо, плащанията от инвеститори, основаващи се на проспект, не следва да се считат за депозит съгласно швейцарския банков закон. <br /> Второ, плащанията от инвеститори, направени в полза на фондация с благотворителна цел, не се считат за депозит. На трето място, съгласно принципа “Sandbox” приемането на депозити от неограничен брой трети страни до стойност от 1 милион швейцарски франка не изисква банков лиценз. <br /> На четвърто място, приемането от страна на компанията на инвестиции на стойност до 3 000 швейцарска банка от платежна система за бъдещи стоки или услуги е извън приложното поле на Закона за банките и не се квалифицирана като депозит. Съгласно чл.5, ал.3, б. “C” от Банковата Наредба, депозити в сетълмент сметките на дилъри на ценни книжа или търговци на благородни метали, мениджъри на активи или други подобни пазарни участници НЕ се квалифицират като депозити, при условие, че са безлихвени и се използват изключително за обработка на клиентски операции. Федералният съвет удължи този период от седем до шестдесет дни. По-конкретно платформите, които приемат средства от инвеститорите и разпределят тези средства за даден проект, ще се възползват от това изменение, тъй като ще разполагат с до 60 дни, за да разпределят средствата по проекта след приемане на средствата от инвеститорите. <br /> И накрая, бяха приети опростени изисквания за придобиване на банкова лицензия за дружества, които приемат публични средства в размер до максимум 100 милиона швейцарски франка. Условието е дружествата да не оперират изключително в сферата на кредитната дейност.<br /> <br /> Стартиране на ICO проект в Швейцария<br /> <br /> За да стартира ICO, компания, която се стреми да набира средства, трябва да подготви Whitepaper (еквивалентен на лек бизнес план) и да я публикува на собствения си уебсайт и на определени за целта виртуални платформи. В документа издаващата токени компания би следвало да опише целта на своята дейност, своите бизнес операции и структурата и функционалността на токените, които възнамерява да издаде. Документацията на ICO може също така да включва Договор за покупко-продажба на токени, определящ условията, съгласно които потенциалните инвеститори могат да придобият токени. Чуждестранно дружество, желаещо да стартира IСО в Швейцария, следва да се извърши следните стъпки:<br /> • Създаване на фондация (член 80 от Швейцарския граждански кодекс), която ще бъде под надзора на FINMA или<br /> • Регистриране на Дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество <br /> • Изготвяне на бизнес план, описващ подробно проекта и начина, по който ще се използват токените<br /> • Събиране на криптовалути (Биткойни, Етъри и др.) от инвеститорите от фондацията или компанията, която открива ICO<br /> • Издаване на токени за инвеститорите<br /> <br /> Заключителни бележки за стартирането на вашата ICO в Швейцария<br /> <br /> • Швейцария, Сингапур и Хонг Конг се позиционират като водещи центрове на ICO в света, като създадоха благоприятна екосистема за технологията блокчейн и криптовалутите.<br /> • Благоприятно правно и данъчно третиране на ICO в Швейцария. Въпреки че някои токени биха могли да попаднат в обхвата на банковия регламент, направените през 2017 г. промени в швейцарския банков закон значително улесняват извършването на ICO проектите в страната. Новият регламент е ТЕХНОЛОГИЧНО НЕУТРАЛЕН, което означава, че ще намери приложение както за фирмите на “FinTech”, така и за традиционните бизнес модели.<br /> • Нисък корпоративен данък: корпоративният данък в Zug е 12%, включително федерален данък. Корпоративния данък във Во ще бъде намален до 13,9% през 2019 г. Не се начислява ДДС върху сделките с ICO.<br /> • Швейцария е известна със: стабилна политическа система, липса на корупция, стабилна данъчна система "Onshore", силна валута, лесен достъп до банков кредит с много нисък лихвен процент: 1,5 до 4%.<br /> • Концепцията "Swissness": швейцарско регистрирано дружество означава престиж и асоциация с висококачествени стоки и услуги.<br /> • "Долината на криптoвалутите" в Цуг, Швейцария, е една от водещите световни крипто-валутни екосистеми в света. Други кантони бързо настигат, особено кантонът Во във френската част на Швейцария (включително град Лозана, олимпийската столица на света).<br /> <br /> Ако планирате да стартирате ICO или имате правни проблеми и въпроси, свързани с крипто проекти, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт или да ни потърсите на посочените телефони в страницата с контакти.<br /> <br /> <br /> адв. Вера Морева<br /> <br /> Лозана, Швейцария<br /> <br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> <br /> <br /> Каква е правната рамка за крипто валути в България? http://1legal.net/bg/blog-read129-the-legal-framework-of-cryptocurrencies-in-bulgariaTue, 13 Feb 2018 18:00:27 +0200Как се прилага? Има ли вече съдебнa практика?<br /> <br /> Виртуалните валути, най-популярната сред които е биткойн (bitcoin), продължават да набират инерция поради множеството предимства, които предлагат. Анонимността, бързината на транзакциите, отпадането на нуждата от намеса на трети страни – посредници (“middle men”) в извършването им, липсата на банкови такси и други, всичко това стана причина погледите на мнозина ентусиасти и инвеститори да се приковат в това дигитално чудо на 21 век. <br /> <br /> Въпреки всички предимства обаче, криптовалутите имат и своята тъмна страна. Скептиците все повече и повече надигат вълната на недоверието към тях поради опасността от най-различни злоупотреби – изпиране на пари, укриване на данъци, финансиране на терористични организации, сделки с оръжия и наркотици и пр. Поради тези и редица други причини компетентните органи в различни юрисдикции подемат инициативата към налагане на публичноправен контрол върху криптовалутите и сделките с тях, стремейки се да ги поставят в подходяща правна рамка. Фрагментарността в уредбата все пак остава налице. <br /> Различните държави избират различни подходи – някои по-либерални, други по-строги. <br /> <br /> Какво е положението в България? <br /> <br /> Към настоящия момент законовият статут на биткойн и алткойни (алтернативни на биткойн криптовалути) у нас остава неясен. Според Европейския банков орган, виртуалните валути представляват дигитално изображение на стойност, което не е емитирано от централна банка или публичен орган на власт и което не е задължително свързано с т.нар. фиатни пари (евро, лев, долар и т.н.). У нас липсва легална дефиниция на понятието „виртуална валута“/„криптовалута“. Легалната дефиниция обаче сама по себе си не изчерпва проблема и още много въпроси тепърва предстои да намерят своите отговори.<br /> <br /> Това, което вълнува мнозина, е въпросът относно данъчното облагане на доходите от продажба на биткойн. В становище на Национална агенция за приходите (НАП) от 02.04.2014 г., държавният орган заявява, че "доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%)“. <br /> Според приходната агенция за целите на данъчното облагане, доходите от продажба на биткойни следва да се третират като доходите от продажба на финансов актив. Според разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаемият доход и данъчната основа е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби. Реализираните печалби и загуби се определят, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. <br /> Казано другояче, доходите от осъществените сделки с биткойн се определят на годишна база. Доходът се изразява в разликата между сумата, за която е продадено определено количество биткойн в рамките на една календарна година, и сумата, за която е придобито. Ако е налице загуба, а не печалба – тогава данък не се дължи. <br /> Когато сделките с биткойн се осъществяват не от физическо лице, а чрез фирма – за нея ще се прилагат правилата за корпоративния данък печалба.<br /> <br /> Тук логично идва въпросът - облагат ли се сделките с биткойн с ДДС? <br /> В мотивите на Решението на Съда на Европейския съюз от 22.10.2015 г. по делото Skatteverket срещу David Hedqvist, съдът посочва, че обмяната на традиционни валути срещу единици от виртуалната валута "биткойн" и обратно, извършени срещу заплащането на сума, представляват сделки, освободени от ДДС по смисъла на Директива 2006/112/EО (ДДС-Директива). Съгласно разпоредбите на приложимата директива държавите членки освобождават от облагане с ДДС сделките, засягащи валута, банкноти и монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на предметите с колекционерска стойност, тоест монетите от злато, сребро и други метали или банкнотите, които обикновено не се използват като законно платежно средство или монети с нумизматична стойност. Същият принцип е залегнал в българския ЗДДС, който имплементира разпоредбите на Директивата. <br /> <br /> Друг правен проблем по отношение на виртуалните валути е приложим ли е лицензионен режим за осъществяване на сделки с тях. <br /> Следва ли виртуалните валути да се третират като финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти или като електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи? <br /> Съгласно ЗПФИ в обхвата на инвестиционните услуги и дейности спадат сделките за собствена сметка с финансови инструменти, а за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник е налице изискване за притежаване на лиценз от Комисията по финансов надзор. По отношение на сделките с електронни пари, от друга страна, се изисква разрешение от БНБ. Приложими ли са тези изисквания по отношение на криптовалутите? <br /> Отговор на тези въпроси дава Софийски апелативен съд в решението си по гр. д. № 984/2015 г., ръководейки се от становищата на БНБ и Комисията по финансов надзор. Делото е образувано по повод постановен отказ за регистрация в Търговски регистър на търговско дружество с предмет на дейност сделки с биткойн. С решението си съдът дава зелена светлина за регистрация на дружеството без да е налице лиценз от КФН или БНБ. <br /> В становището си БНБ постановява, че биткойн не е признат за законно платежно средство, и „дейностите по придобиване, търгуване и разплащане с „биткойн“ не са регулирани от действащото национално и европейско законодателство и не подлежат на лицензиране или регистрация.“ Покупко-продажбата на виртуални валути и разплащанията с тях, включително и "биткойн", не попадат в обхвата на Директива 2009/110/ЕО относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и на Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги на вътрешния пазар, респективно в обхвата на Закона за платежните услуги и платежните ситеми. Следователно това не са сделки с електронни пари, които да попадат в обхвата на регулационните функции на БНБ. <br /> КФН, от своя страна, заявява, че към настоящия момент биткойн или другите виртуални валути не са признати и не се третират като финансови инструменти по смисъла на ЗПФИ и спрямо тях не следва да се прилагат изискванията на закона. Вземайки предвид изричното изброяване в разпоредбата на чл. 3 от ЗПФИ на финансовите инструменти, които подлежат на регулация от КФН, следва да се заключи, че за сключване на сделки с биткойн не е необходимо издаване на лиценз от КФН. <br /> Лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник би се изисквал обаче, ако дружеството желае да извършва дейности, свързани с предлагането на финансови инструменти, чийто базов актив е биткойн. В такъв случай, ако дружеството предлага подобни финансови инструменти без да притежава необходимия лиценз от КФН, това би било основание за ангажиране на административнонаказателна или наказателна отговорност. Но ako дружеството не търгува с финансови инструменти с базов актив виртуална валута, необходимостта от лиценз отпада. <br /> <br /> Относно третирането на криптовалутите като електронни пари обаче е налице противоречие между държавните органи. <br /> В отговор на КФН от 25.10.2016 г. на отправено самостоятелно запитване относно регулирането и надзора на криптовалутите в България, надзорният орган е лаконичен в дадените разяснения. Според КФН лице, което възнамерява да издава електронни пари като дружество за електронни пари, трябва да получи лиценз за това от Българската народна банка (БНБ). В допълнение, Комисията изтъква аргумент, че доколкото прехвърлянето на виртуална валута става в съответната мрежа и доколкото самото прехвърляне носи характеристиките на платежна операция, то и операторът на мрежата играе ролята на платежен оператор и следва да бъде лицензиран от БНБ като доставчик на платежни услуги. В този ред на мисли КФН насочва към БНБ предвид надзорните функции, които има централната банка за спазване на Закона за платежните услуги и платежните системи. <br /> <br /> Отново във връзка с потенциалния лицензионен режим, в свое разяснение от 29.06.2017г. НАП отговаря на въпроса трябва ли дружество, занимаващо се с придобиване, търгуване и разплащане с биткойни срещу фиатни валути да се регистрира в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро по смисъла на Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра. Отговора е кратък, но ясен - поради нерегулирания характер на криптовалутите, дейността по обмен на биткойн и други подобни на него виртуални валути не подлежи на регулиране по реда на Наредба №4.<br /> <br /> Видно е, че към днешна дата законовата уредба у нас на материята, свързана с криптовалути e непълна. <br /> Повече от ясно е, че държавата няма да остане безучастна към биктойн и неговите родственици, но тепърва предстои да видим в каква посока ще поеме законодателят. И всъщност редно ли е да се осъществява държавен контрол върху нещо, което изначално е създадено с цел да бъде избегнат същия? <br /> <br /> Ако планирате да стартирате ICO или имате правни проблеми и въпроси, свързани с крипто проекти, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт или да ни потърсите на посочените телефони в страницата с контакти.<br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Първият в Канада блокчейн ETF фонд бе одобрен от регулаторния орган http://1legal.net/bg/blog-read128-the-securities-regulator-approved-firsts-canada-blockchain-etf-Sun, 04 Feb 2018 14:34:31 +0200Инвестицонната компания Harvest Portfolio Group Inc. получи зелена светлина от Комисията по ценни книжа в Онтарио за първия в Канада блокчейн-базиран фонд за търговия на борсата, Blockchain Technologies ETF / "HBLK" /.<br /> <br /> HBLK ще се листват на стоковата борса в Торонто.Фондът има за цел да предостави на канадските инвеститори достъп до развиващия се блокчейн технологичен сектор.<br /> <br /> Компанията заяви, че фондът ще инвестира "в капиталови ценни книжа на емитенти, свързани пряко или косвено с разработването и внедряването на блокчейн и DLT (Distributed Ledger Technology) технологии".<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.Facebook улеснява разкриването на нарушения на авторски права и маркиhttp://1legal.net/bg/blog-read127-facebook-facilitate-ip-infringement-notices-and-takedowns-with-monitoring-toolThu, 01 Feb 2018 19:14:40 +0200В последния си Доклад за прозрачност (Transparency Report), Facebook обяви, че за първите шест месеца на 2017г. са свалени около 3 милиона постинги, които са докладвани за нарушения на авторски права, търговски марки и реплики.<br /> <br /> Най-новата стъпка в политиката на платформата е софтуер (приложение) за мониторинг за нарушения на права на интелектуална собственост. С въвеждането му, всеки правоносител ще получава известие за използване аудио, видео или марка от неоторизирани или съмнителни източници.<br /> <br /> В доклада се посочва, че за отчетния период са свалени 81 % от докладвани реплики на марки, 68% за авторски права и 47% за търговски марки.<br /> <br /> С новата инициатива, Facebook се стреми да демонстрира загриженост за интересите на бизнеса и да отговори на очакванията на световните брандове и лейбъли за намаляване на загубите от незаконно използване на съдържание в интернет.<br /> <br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.Legal Chains of Blockchainhttp://1legal.net/bg/blog-read126-legal-chains-of-blockchainWed, 24 Jan 2018 15:46:08 +0200На 10 януари 2018г. 1Legal.Net проведе събитие, посветено на правните и данъчни въпроси на крипто валутите.<br /> Следва кратък обзор на разгледаните теми и изразени становища.<br /> Анализът на правната регламентация на биткойн и алткойни по света, направен от адвокат Евгения Ганчева, основател на1Legal.Net, очерта различията в подхода на правителствата по отношение на дигиталните пари. Експлозивното развитие на проекти, свързани с първично предлагане на монети (Initial Coin Offering ICO) и неясната правна природа на бизнес модела на колективно финансиране на проекти чрез ICO, изискват вниманието на правните системи.<br /> Анализ на правната уредба на виртуалните валути в България бе направен от Васил Костов, правен консултант в 1Legal.Net. Подчератан бе фрагментарния характер и огромната нормативна празнота по отношение на виртуалните валути.<br /> Моника Петрова, началник отдел “Данъчно-осигурителна практика” в НАП даде практически разяснения по изразените досега становища на Приходната агенция по отношение на данъчното третиране на биткойн в България. Криптовалутите у нас се разглеждат като финансов актив от НАП, подлежат на данъчно облагане, а сделките по тяхната обмяна с фиатни пари са освободени от ДДС. <br /> Данъчните експерти от Deloit – Валeнтина Лукова и Йордан Генов, разгледаха основни въпроси по облагането на доходите на физическите лица по добиване и продажба на криптовалути и третиране на сделките с криптовалути по ЗКПО. Направен бе анализ на Тълкуванието на Комитета по ДДС към ЕК на сделки с криптовалути.<br /> Мартин Куванджиев, крипто ентусиаст и създател на BitcoinGold, разгледа въпроси, свързани с функционирането и приложението на блокчейн технологията във всевъзможни сфери на икономиката и живота. Направена бе оптимистична прогноза за бъдещето на виртуалните пари пред вид предимствата на смарт контрактите при сключване на сделки.<br /> Презентацията на Владимир Тасев, blockchain developer и един от създателите на Open Source University, разгледа практически въпроси при стартирането на ICO проекти в България и правните въпроси, на които трябва да потърси отговор ICO стартъпа.<br /> <br /> При необходимост от правна консултация или съдействие по въпроси, свързани с крипто валути и ICO проекти, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или с телефонно обаждане.<br /> Eлектронните удостоверителни услуги са регламентирани с промени в ЗЕДЕПhttp://1legal.net/bg/blog-read125-the-electronic-certification-services-are-regulated-in-the-bulgarian-lawSun, 12 Nov 2017 23:10:17 +0200Нови законодателни промени са приети във връзка със Закона за електронния документ и електронния подпис. Обнародваният на 24 октомври 2017 г. в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на ЗЕДЕП предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Целта е хармонизиране на националното законодателство с европейските изисквания. <br /> <br /> Занапред наименованието на закона се изменя на "Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". Промени са налице и в някои от легалните дефиниции:<br /> - Електронен документ е електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламента, т.е. всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис;<br /> - Електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламента, т.е. данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва;<br /> - Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 11 във връзка с чл. 26 от Регламента, т.е. електронен подпис, който отговаря на следните изисквания:<br /> a) свързан е по уникален начин с титуляря на подписа;<br /> b) може да идентифицира титуляря на подписа;<br /> c) създаден е чрез данни за създаване на електронен подпис, които титулярят на електронния подпис може да използва с висока степен на доверие и единствено под свой контрол; и<br /> d) свързан е с данните, които са подписани с него, по начин, позволяващ да бъде открита всяка последваща промяна в тях;<br /> - Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламента, т.е. усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи;<br /> - Електронни удостоверителни услуги са удостоверителните услуги по смисъла на чл. 3, т. 16 от Регламента, т.е. електронни услуги, обикновено предоставяни срещу възнаграждение, които се състоят във:<br /> 1) създаването, проверката и валидирането на електронни подписи, електронни печати или електронни времеви печати, услуги за електронна препоръчана поща, както и удостоверения, свързани с тези услуги; или<br /> 2) създаването, проверката и валидирането на удостоверения за автентичност на уебсайт; или<br /> 3) съхраняването на електронни подписи, печати или удостоверения, свързани с тези услуги;<br /> - Доставчик на удостоверителни услуги е физическо или юридическо лице, което предоставя една или повече удостоверителни услуги като доставчик на квалифицирани или на неквалифицирани удостоверителни услуги.<br /> <br /> Промените предвиждат съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат с изискванията на Приложение II от Регламент (ЕС) № 910/2014 да се удостоверява от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от други организации по чл. 30, параграф 1 от същия регламент. Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" води публичен регистър на акредитираните от нея лица и публикува на официалната си интернет страница списък на сертифицираните от тях устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройства за създаване на квалифициран електронен печат. Агенцията също така уведомява Европейската комисия относно наименованията и адресите на съответните публичноправни или частни организации, определени от държавите членки да сертифицират съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис с изискванията, предвидени в Регламента. Законодателят предвижда и Агенцията да известява Европейската комисия без излишно забавяне и не по-късно от един месец след приключване на сертифицирането за устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис, които са сертифицирани от посочените организации. Агенцията също така уведомява Комисията без излишно забавяне и не по-късно от един месец след отмяна на сертифицирането за устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис, които вече не отговарят на условията за сертифициране. <br /> <br /> Законодателят ограничава правото на достъп на лица, различни от титуляря, съответно създателя до:<br /> - данните за създаване на електронния подпис, електронния печат и електронния времеви печат;<br /> - данните за автентичност на уебсайт, и<br /> - данните, свързани с електронна препоръчана поща.<br /> <br /> Нова е разпоредбата на чл. 18а, съгласно която лицето, посочено като титуляр на електронен подпис, създател на електронен печат и изпращач на данни при електронна препоръчана поща, не може да оспори авторството, титулярството, създаването и изпращането спрямо адресата/получателя, когато създаденият от лицето електронен документ е:<br /> - отправен чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен режим, или<br /> - създаден от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране.<br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Предстоящи промени в Закона за хранитеhttp://1legal.net/bg/blog-read124-new-changes-in--food-actSat, 11 Nov 2017 10:40:30 +0200Нов регистрационен режим за превоз на храни, допълнителни ограничения за рекламите им, регулация на интернет търговията. Това са само част от промените, които бяха одобрени на първо четене в парламента, чрез които се въвеждат съществени изменения в действащия Закон за храните.<br /> <br /> Една от основните промени, предвидени в закона е разширяването на кръга от стоки, за чието транспортиране ще се изисква предварителна регистрация на превозните средства.<br /> <br /> Предвижда се и раздел, регламентиращ условията за търговия на храни и продукти от разстояние. Тази промяна засяга както търговците, изцяло извършващи дейността си в интернет, така и тези, които имат физически обекти, но и онлайн търговия като допълнителна услуга. Според текстовете търговия "от разстояние" могат да извършват фирми, които имат регистриран физически обект (магазин, склад и т.н.), или "доставчици на услуги, управляващи средство за комуникация от разстояние", каквито са различни онлайн платформи за поръчка на стоки и продукти от ресторанти, магазини. Всички фирми, които ще извършват продажба на храни онлайн, ще трябва да получат регистрация от Агенцията по храните, преди да започнат извършваната от тях дейност. <br /> <br /> Една от ключовите промени в закона е свързана с маркетинга и рекламата на продуктите. Въвежда се изискване всички хранителни стоки да имат етикети на български език. Предвиждат се изисквания и ограничения относно рекламите, свързани с участието на деца. <br /> <br /> Оставяме сами да прецените дали предвидените и гласувани от народните представители промени са обосновани и необходими или това е поредното необмислено и прибързано законодателно решение. <br /> <br /> Роза Иванова<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Позицията на Абу Даби относно ICO и виртуалните валути http://1legal.net/bg/blog-read123-abu-dhabis-stance-on-icos-and-cryptocurrencies-Fri, 13 Oct 2017 05:33:05 +0300Финансовият контролен орган на Абу Даби е поставил началните, но знакови насоки в правната уредба на виртуалните валути и ICO. Официалната позиция на органа е, че ICO представляват фигура, сходна с тази на издаването на ценни книжа, която обаче носи известен риск, а що се отнася до виртуалните валути – тях разглежда като стоки. <br /> И други държави са поели по пътя на обличането на ICO в някаква правна рамка, но различията в уредбата са налице. Китайската държава ги забранява, но за сметка на това други държави избират по-либерален подход. <br /> Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ категоризира ICO като вид ценни книжа поради сходни белези. <br /> <br /> Подобно е и становището на Финансовият контролен орган на Абу Даби, който заявява, че ако трайно приеме тази категоризация ще регулира криптовалутите подобно на дружествени акции. <br /> Регулаторният орган е на мнение, че липсата на финансова обосновка предполага изключително висок риск за тези, които търсят възвращаемост, но въпреки това е готов да даде зелена светлина на компании, които желаят в перспектива да използват ICO технологията по прозрачен начин, който да е съобразен с изискванията на закона. Това означава, че „емитентите“ следва да се обърнат към Контролния орган, за да се убедят, че попадат в неговото поле на компетентност. Компаниите също така са длъжни да публикуват проспект, както при първичното публично предлагане на фондовия пазар. <br /> Регулаторния орган застава зад позицията, че няма да третира виртуалните валути като платежно средство, доколкото като стока, каквато са ценните метали и горивата. Следователно, те остават неуредени. <br /> За сравнение, Дубайското емирство от своя страна наскоро публикува предупреждение по отношение на ICO, заявявайки, че не ги регулира. <br /> <br /> Абу Даби е в процес на консултиране с японските финансови институции по въпросите с регулацията на Биткойн. Властите от Абу Даби застават зад позицията, че все още не са изключили възможността за бъдеща регулация на виртуалните валути, макар да виждат пречки в това да регулират нещо, което първоначално е било създадено, за да не бъде регулирано. <br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Sofia Crypto Event XX: ентусиазъм и синергияhttp://1legal.net/bg/blog-read122-sofia-cyipto-event-xx-enthusiasm-and-synergyThu, 28 Sep 2017 14:59:58 +0300Евгения Ганчева, адвокат Интернет право и основател на 1Legal.Net представи правната рамка на криптовалутите в България на Sofia Cripto Meetup XX. <br /> <br /> Засегнати бяха и тенденциите в правния режим на виртуалните пари в ЕС в светлината на предстоящата Регламентация на платформите за обмен на виртуални валути и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. <br /> С предложената директива (в процес на обсъждане) се разширява списъкът на задължените лица, по отношение на които се прилага Директива (ЕС) 2015/849, за да бъдат включени доставчиците, предимно и професионално <br /> ангажирани в услуги за обмяна между виртуални и фиатни валути (съгласно предложената директива разбирани като - валути, обявени за законно платежно средство и доставчиците на портфейли, които предлагат <br /> попечителски услуги, с необходимите удостоверения за достъп до виртуални валути ( „доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги“).<br /> <br /> Повече подробности за правния режим на крипто валутите ще бъдат представени в специалното издание на Meetup групата 1Legal Garage през октомври.<br /> Темата на събитието ще бъде: *Bitcoins as viable asset*<br /> Очаквайте скоро подробности за програмата и презентаторите.<br /> Tърговските марки в Китай и Хонконгhttp://1legal.net/bg/blog-read121-trademarks-in-china-and-hong-kongSat, 19 Aug 2017 03:46:44 +0300Правната система на Китай е до голяма степен система на гражданското право, отразяваща влиянието на континенталните европейски правни системи, особено на германската гражданскоправна система от 19-ти и началото на 20-ти век. В континентален Китай администрацията на търговските марки се осъществява от Службата за търговските марки на Китай (СTMO), която е подразделение на Държавната администрация по промишлеността и търговията (SAIC).<br /> Двата основни законодателни акта, уреждащи системата на търговските марки в Китай са Законът за търговските марки и Законът за нелоялната конкуренция.<br /> <br /> Понастоящем има два начина за регистриране на марка в Китай: международна регистрация и национална регистрация. <br /> И двата варианта предоставят защита на територията на страната. При избор на местната регистрация се подава заявление за регистрация на марка пред СТМО. При заявка за международната регистрация - пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) с посочване за регистрация на марката в Китай.<br /> <br /> Уредбата в Китай разделя обичайните 45 за класа стоки/услуги на подкласове. Изборът на подкласове трябва да се направи много внимателно и изчерпателно, за да се избегне липсата на защита за определен подклас или "кражба" на подклас за съответната марка.<br /> Средната продължителност на процедурата по регистрация и в двата случая е около една година.<br /> <br /> В КНР са защитени единствено регистрирани търговски марки и марки за услуги. Не съществува обща правна защита за нерегистрирани търговски марки с изключение на т. нар. "общоизвестни" марки. За да се оцени марката като "общоизвестна", съдилищата и административните органи вземат предвид нивото на познаване на търговската марка от съответните потребители, продължителността на използване на търговската марка, значимостта на рекламата, предоставена на марката в Китай, както и историята на марката.<br /> <br /> От 2001 г. Законът позволява регистрирането на триизмерни изображения и цветове като търговски марки. Колективни и сертификатни марки също могат да бъдат регистрирани в Китай. <br /> За международната регистрация по Мадридския протокол заявлението за разширяване на обхвата на Китай се основава на заявката или на регистрацията на марката. Процедурата започва пред националната служба за марките в страната по произход, която предава заявката в СОИС.<br /> <br /> За по-добра защита се препоръчва да се регистрира и китайски превод на търговската марка чрез допълнителна регистрационна процедура в Китай. Регистрирането на китайски превод на марката е препоръчително, тъй като масовият потребител не разбира думите, написани с латински букви. По тази причина, потребителите често налагат собствена китайска версия на чуждестранните марки. Тъй като китайският език е много различен от останалите езици, рискът китайците да създадат символи за марката (за която няма да има защита срещу копия) е много голям, което може да се окаже неблагоприятно за притежателя на марката. <br /> Например, Quaker Oatmeal и Ralph Lauren са две от известните марки, които при навлизане на китайския пазар не създават китайска търговска марка. По тази причина, широката общественост създава свои собствени имена за двете марки въз основа на тяхното лого. Така Quaker Oatmeal придобива прякора "Lao Ren Pai" (老人 牌), който буквално се превежда като "старец бранд"; Докато Ралф Лорън откриват, че тяхната марка в Китай е известна като “San Jiao Ma” (三脚 马), което се превежда като "трикрак кон".<br /> <br /> Съществуват три подхода при подбор на китайско търговско име:<br /> <br /> Буквален превод<br /> Буквалният превод е удачен, когато марката има вече отличителен смисъл. Например, Apple Computers избра марката "Ping Guo" (苹果), което на китайски означава "ябълка". По същия начин Palmolive е известен като "Zong Lan" (棕 榄), комбинация от точния превод на "палма" и "маслина". Недостатъкът на този метод е, че китайските символи ще звучат различно от оригиналната търговска марка. Това означава, че вероятно ще е нужно изразходването на значително време и средства за маркетинг, за да се изгради асоциация между латинското наименование на търговската марка и китайския й вариант.<br /> <br /> Фонетичен превод<br /> Фонетичният превод включва създаването на китайско име чрез символ, който звучи като марката. Пинин е официалната китайска фонетична азбука, която използва латински знаци и които могат да се използват за създаване на транслитерация. Например, McDonald's е известно като "Mai Dang Lao" (麦当劳), за местните китайски потребители. Siemens е наречен "Xi Men Zi" (西门子), KFC е известен като "Ken De Ji" (肯德鸡), а "Audi" - като "Ao Di" (奥迪). <br /> Този метод е за предпочитане, когато марката вече има репутация сред китайските потребители. Особено важно обаче е да се обърне внимание при избора на фонетична версия на чуждата марка, защото не само значението, но и звукът, тонът и дори външният вид на китайските символи, които сте избрали за вашата търговска марка, могат да повлияят на репутацията й. Като се има предвид, че в Китай има седем основни диалекта, подготовката преди регистрирането на китайската търговска марка е изключително важна.<br /> <br /> Комбинация от буквален и фонетичен превод<br /> Най-добрите търговски марки са онези, които звучат еднакво и също така се позовават на определена характеристика на марката или имат положително значение в китайската култура. Например, след изследване на стотици комбинации от четири срички, които съставляват името й Coca-Cola най-накрая се спира на "Ke Kou Ke Le" (可口可乐), което означава "опитай и бъди щастлив". Германската марка Fuchs, която на немски означава "лисица", се превежда в "Fu Si" (福斯), което означава "добър късмет и благословия".<br /> <br /> Търговските марки в Хонг Конг<br /> Що се отнася до Хонг Конг, като бивша британска колония Хонг Конг все още прилага системата на обичайното право. Законът за търговските марки на Хонг Конг се основава на Наредба 559 за търговските марки в сила от 4 април 2003 г.. Системата, създадена с това законодателство, е напълно отделена от системата, използвана в Китайската народна република, където понастоящем се прилага политиката "една държава-две системи".<br /> Хонг Конг дава широка защита и на авторските права благодарение на своята система за отворена квалификация. Това означава, че дадено произведение, за да отговаря на условията за закрила не е обвързано с никакви изисквания за националност или друг статут на автора или на мястото на първото публикуване на произведението. Произведенията, предавани чрез интернет, радио, телевизия се ползват от пълна защита. Любопитно е, че понастоящем Хонг Конг е уникален сред страните, прилагащи обичайното право, защото третира по различен начин нарушаването на авторските права на печатни и непечатни произведения.<br /> Източник: http://www.ipr-hub.eu/<br /> <br /> Сабина Попова<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Apple и Nokia сложиха край на патентната сагаhttp://1legal.net/bg/blog-read120-happy-ending-of-patent-sagaTue, 08 Aug 2017 17:40:30 +0300Патентни нарушения костват на Apple €2 милиарда кеш<br /> <br /> Двата гиганта решиха окончателно спора за нарушения на патенти на Nokia.<br /> Благоприятен изход на патентната сага - очевидно и за двете страни.<br /> <br /> На 21.12.2016г. Nokia заведе два иска за нарушения на патентни права от страна на Apple. <br /> Претенциите се свеждаха до незаконосъобразно използване на технологии, патентовани от Nokia при разработването на iPhones, iPads и други популярни устройства на Apple.<br /> Засегнатите патенти са свързани със софтуер, video coding, chipsets, display, UI и antenna.<br /> Шест месеца по-късно, Nokia и Apple обявиха през май 2017, че са уредили спора за интелектуална собственост помежду си чрез лицензионно споразумение.<br /> “Това е изключително важно споразумение за Nokia и Apple,” заяви Maria Varsellona, Chief Legal Officer в Nokia. <br /> <br /> В края на юли т.г., споразумението е окончателно финализирано и както се съобщава в блога на Nokia Nokiamob:<br /> <br /> Nokia обича Apple<br /> <br /> “Ние сме доволни от този изход на спора и гледаме напред към разширяване на бизнес сътрудничеството с Nokia,” заяви Apple Chief Operating Officer Jeff Williams в прес съобщение.<br /> Повече, тук: nokiamob.net.<br /> <br /> Поуката?<br /> Ако имаш достатъчно кеш, спокойно можеш да си платиш за щастлив изход на всеки спор.<br /> Няма лоши чувства.<br /> Ние също обичаме и Nokia и Apple.<br /> Практически въпроси при избора на домейн за вашия бизнесhttp://1legal.net/bg/blog-read119-practical-issues-in-choosing-a-domain-for-your-businessMon, 19 Jun 2017 00:04:54 +0300Изборът на име на домейн, често подценяван от стартъпи и предприемачи, може да изиграе ключова роля в бъдещото развитие на техния онлайн проект. Избор, свързан с множество въпроси относно съществуващи права на регистрирани марки, защитата на самия домейн, както и на потенциала му да се превърне в бъдеща търговска марка (ТМ). Но преди да разгледаме въпроса от гледна точка на Интелектуалната собственост, да се запознаем с домейна, като обект на Индустриална собственост и по какво той се различава от търговската марка<br /> <br /> Какви права дава домейна? <br /> Правилният избор на домейн име предоставя сериозна възможност за персонализация на конкретното интернет пространство. Също така, домейн името (като основа на Интернет сайта) може да се използва като канал за дистрибуция на стоки и услуги. Тази негова уникалност, впоследствие, може да бъде използвана за регистриране на търговска марка. За ефикасна защита на домейна е препоръчително той да бъде регистриран като търговска марка. Самата му регистрация пред домейн регистрант не предоставя изключителни права на своя собственик, каквито търговската марка би предоставила (права за осъществяване на търговска дейност на стоки и услуги с тази марка; забрана на трети лица да я използват; право на лицензиране на търговската марка и др.)<br /> <br /> Преди да се пристъпи към регистрация на домейн, необходимо е да се изследва дали избраното име вече е регистрирано като търговска марка, географско означение или друг обект на Интелектуална собственост. По този начин се спестяват спорове и дела с носителя на правата върху марка и най-важното, пътят за регистрация на името на избрания домейн като търговска марка е свободен. В начален етап на бизнеса, предварителна проверка за наличие или липса на регистрирана марка има огромно значение за предприемача. Разходите за права върху домейн и бъдещите разходи за реклама, губят своя смисъл при съществуването на регистрирана марка с име, идентично на закупения домейн адрес.<br /> <br /> От началото на февруари 2017г. стартира процеса по регистрация на домейни на български език с разширение “.бг”. Регистрантът за България е компанията Register.bg, като непозволено е регистрирането на домейн с т.нар. защитени имена (имена на държави, области и общини в България, георграфски наименования и др.), с неподходящи имена (обидни думи или словосъчетания, противоречащи на добрите нрави и обществения интерес) както и IDN домейните, които вече са регистрирани на кирилица с разширение .bg (например кирилица.bg)<br /> <br /> При спор между регистрант на домейн и притежател на търговска марка, огромно значение за разрешаването на спора има използването на марката. Тя трябва да се използва по един или друг начин и да е позната сред потребителите. Известността на марката често я превръща в обект на имитации от недоброжелатели. Фонетично и смислово близки домейни често могат да въведат потребителите в заблуждение. Чл.35. ал.3 от ЗЗК „забранява използването на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите”. <br /> При успешно проведено оспорване на идентчичен или сходен домейн от страна на маркопритежателя, загубите за работещ интернет сайт с множество уникални посещения, биха били катастрофални ако се загубят правата върху този домейн.<br /> Разглеждайки практиката на КЗК и на административните съдилища можем да обобщим, че често притежателите на домейни (също и притежателите на страници във Facebook) се разделят с тях, заради нарушени права на вече регистрирани търговски марки. <br /> <br /> Как да се търси защита при колизия на търговски марки и домейн имена?<br /> Преди страните да пристъпят към съдебно или извънсъдебно разрешаване на възникнал спор, те имат възможност да достигнат до директно споразумение помежду си. Това споразумение е между правоносителя на търговската марка и съдържателя на правото върху домейна, като целта е откупуването на спорния домейн от правоносителя на ТМ. <br /> Много тънка е разликата между регистрация на домейн адрес за упражняване на определена добросъвестна дейност или изцяло недобросъвестна регистрация с цел последващо изнудване на маркопритежателя, с желанието да се изтъргува домейна на значително завишена цена. Недобросъвестното регистриране на домейн с цел облагодетелстване от известността на вече регистрирана от друг търговска марка се нарича “кибер настаняване” (от англ. sybersquatting). За да се избегне подобно „настаняване”, множество известни марки регистрират стотици сходни един на друг домейни (от първо и второ ниво), като по този начин се стремят да ограничат възможностите за злоупотреби. <br /> <br /> Отнасянето на спора към съда е метод, който носи решение, противопоставимо на недобросъвестното използване на домейн адреси с цел извличане на икономическа изгода. Като недостатък на съдебния метод можем да изтъкнем високите разходи, с които страните трябва да се съобразят (държавни такси, хонорари), особено в едно международно производство, както и продължителния период от време за разрешаване на спора.<br /> Като алтернатива на съдебното отвеждане на спора и с цел преодоляване на недостатъците му (високи разходи и дълга процедура), страните все по-често подхождат към извънсъдебно разрешаване на спора си. Световната организация по Интелектуална собственост (СОИС) предлага разрешаването на конфликти между търговски марки и домейн имена да се осъществява онлайн с помощта на „Единна политика за разрешаване на спорове за имена на домейни” (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) или накратко UDRP. Процедурата е приета от Интернет огранизацията за имена и адреси (ICANN) и се предлага от Центъра за Арбитраж и Медиация към СОИС от 1999г. Най-голямото предимство на тази система е, че процедурата се развива изцяло онлайн. Това дава възможност на улеснено разрешаване на международни спорове. Примерен казус: Съдържателят на права върху ТМ е от САЩ, регистрантът на домейн име е от Хонг Конг, а хостинг компанията е със седалище Люксембург. Подобни случаи преобладават в делата на СОИС, като това, че всички документи и доказателства се подават онлайн изключително много улеснява страните и следователно възможността за разрешаването на конфликта. Обикновено спора се разрешава до 3 месеца (90 дни) след започването му. Единственото условие, за да може спорът да бъде отнесен към Центъра за Арбитраж и Медиация към СОИС, е хостинг компанията (регистрантът), при която е регистриран спорният домейн, да даде съгласието си конфликтът да се разреши по този начин. Интересното е, че всички акредитирани от ICANN компании, имат подобна клауза в договорите с клиентите си.<br /> <br /> Работете ЗА вашия бизнес!<br /> С цел избягване на евентуални бъдещи правни усложнения за вашия бизнес при избора на домейн адрес, екипът на 1 Legal.Net ви съветва да проучите дали името на вашия домейн не е име на регистрирана търговска марка или търговско дружество.<br /> <br /> Когато закупувате права за домейн име, не забравяйте следното:<br /> • Запазване на името на домейна, не е идентично с регистрация на търговска марка.<br /> • Ефикасна защита на домейн име се постига при регистриране на търговска марка с идентично име.<br /> • Регистрирайки търговска марка можете да претендирате за прекратяване на права върху домейни, сходни с вашата марка, както и обезщетение за причинени вреди.<br /> • Търговската марка не носи автоматично права върху домейн адрес. Регистрираната търговска марка идентифицира стоки и услуги от определен клас и ги отличава от всички останали. Ако сте притежател на търговска марка и имате намерение да я използвате като име на домейн, трябва допълнително да закупите права върху този домейн. <br /> <br /> Петър Иванов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога на 1Legal.Net "Параграф" са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Apple в съдебна битка за слогана “Tick Different” на Swatchhttp://1legal.net/bg/blog-read118-apple-vs-swatch-for-tick-different-sloganFri, 19 May 2017 17:57:55 +0300Не можем да бъдем сигурни откога датира враждата между Apple и Swatch, но изглежда споровете за търговски марки са инструмента, който двете компании използват, за да признаят обтегнатите си отношения. Най-пресният пример за това е делото, което Apple заведе срещу швейцарската компания, отностно слогана “Tick Different”.Той е част от маркетинговата кампания на серията аналогови часовници на Swatch- Bellamy, включващи NFC за безконтактни плащания с Visa. Apple твърди, че фразата в значителна степен наподобява техния слоган “Think Different” и следователно създава объркване сред потребителите.<br /> <br /> След неуспешно повдигане на обвинение пред Швейцарския Федерален Институт за Интелектуална собственост, Apple е отнесла казуса пред Швейцарския Федерален Административен съд (евентуално може да подвигне обвинение и в САЩ, където Swatch притежава и търговска марка). Изпълнителният директор на Swatch- Ник Хайек отхвърли твърденията, че се възползва от слогана на Apple. Хайек заяви, че слоганът “Tick Different” води началото си от 80те години на 20 век. Тогава швейцарската компания използва фразата “Always different, always new".<br /> <br /> Според публикация в швейцарското издание Watson, Apple трябва да докаже своята претенция, показвайки на съда, че повече от 50% от местните потребители асоциират слогана “Tick Different” с Apple. Това може да се окаже много тежка задача за Apple, тъй като те използват своя слоган “Think Different” в рекламни материали за периода 1997-2002г. Напълно изоставяйки слогана след пускането на iMac G4. С други думи, слоганът им е „пенсиониран” от 15 години. <br /> <br /> С тези свои действия, Apple без съмнение се надява да изравни резултата в своята битка с Swatch, който миналата година успя да пребори калифорнийската компания. През 2016г. офисът по Интелектуална собственост на Обединеното кралство не призна права върху името “iWatch”на Apple, след като Swatch повдигна дело за сходство с марката си “iSwatch”. Не че това имаше огромно значение за Apple, които по това време пускаха на пазара второто поколение от умните си часовници. <br /> Сега двете компании отново се изправят на арената на Интелектуалната собственост, като напълно разбиват появилите се спекулации от последните години, че си сътрудничат по изработването на първият смарт-часовник на Apple. <br /> <br /> Тепърва предстои да разберем решението на съда в Швейцария, но независимо от него, една компания вече взе своето. Шумното отразяване в медиите за борбата с гиганта Apple, носи единствено позитиви на Swatch. И не на последно място, увеличение на техните продажби. За пореден път, хората от китната страна в центъра на Европа ни показват, че са майстори не само в правенето на шоколад, но и в правенето на успешен бизнес.<br /> <br /> Петър Иванов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br />