Значителен  растеж при заявките за интелектуална собственост през 2012г.Световната организация за интелектуална собственост отчете стабилен ръст в подадените през изминалата 2012г. международни заявки за патенти, търговски марки и промишлени дизайни.
Броят на заявките за патенти по Споразумението за патентно сътрудничество са нарастнали с 6.6% спрямо 2011г. Водещо място заемат САЩ и Япония, които са подали 48.8% от всички 194 400 патентни заявки. Най – голям персонален ръст бележи Холандия с 14% повече заявки за патентна регистрация спрямо 2011г.
При международните заявки за търговски марки ръстът е съответно 4.1%, като първенци са Франция, Германия и САЩ, на които се падат 36.5% от 44 018 завки. Най – голям ръст се наблюдава при Китай с 32.9% спрямо 2011г.
Международните заявки за промишлен отбелязват 3.5% ръст. Франция, Германия и Швейцария са първенци с общо 62.8% от всички заявки. Най-голям растеж имат Люксембург (+156.4% ) и Швеция (+94.7%).
Според генералния директор на СОИС Франсис Гъри данните показват признаци на възстановяване на икономиката и дружествата, инвестирали по време на икономическия спад в силни портфейли от нематериални активи ще се възползват най-много от новите пазарни възможности.
Тагове: Интелектуална собственост