EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

Новите условия на Amazon за изплащане ня авторски възнаграждения

Новите условия на Amazon за изплащане ня авторски възнаграждения

От 1 юли 2015 Амазон въведе нова система за изплащане на възнагражденията на авторите чрез отчисления (royalties). Електронният търговец ще определя възнагражденията на основата на действително прочетените страници при първото прочитане на книгата вместо при всяко изтегляне на съответната книга. Новият модел за заплащане на страница се прилага...

Повече

Промени в ЗАПСП улесняват цифровизацията на „осиротели произведения”

Промени в ЗАПСП  улесняват  цифровизацията на „осиротели произведения”

В брой 14/2014г. на Държавен вестник е обнародван Закон за допълнение на Закона за авторското право и сродните права (ЗАПСП). Новите текстове ( раздел VIII, чл.71б до чл.71з вкл.) въвеждат в националното законодателство изискванията на Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на...

Повече

„Hashing” v/s Privacy?

„Hashing” v/s Privacy?

Kак „хеш-функцията” контролира нашите лични файлове и нарушава ли тя неприкосновеността им? Докъде стигат пределите на достъп и контрол на личните ни данни в интернет? Забележително е, как новите системи за комуникация засичат и събират всяка нова информация, която въвеждаме в тях, създавайки ни цялостен виртуален профил и как успяват да пр...

Повече

Компетентност на съдилищата в ЕС за нарушени авторски права в интернет

Компетентност на съдилищата в ЕС за нарушени авторски права в интернет

Достъпът до уебсайт като критерий за компетентност на съдилищата в ЕС Съдът на Европейските общности, в отговор на искане за преюдициално запитване, направено от френския Върховен съд относно тълкуването на чл. 5, ал. 3 на Регламент 44/2001 е приел, че вредоносно събитие може да възникне от възможността за възпроизвеждане на произведение от инт...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове