EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

Промени в ЗДДС – намалени данъчни ставки

Промени в ЗДДС – намалени данъчни ставки

От 1 юли 2020 г. влизат в сила промените в чл. 66, ал. 2 от Закона за ДДС във връзка с намалените данъчни ставки. Промените ще важат до 31 декември 2021 г., като целта е да се облекчи данъчната тежест за търговци в сектори, които са най-силно засегнати от разрастващата се икономическа криза, но и в други области като продажбата на книги, бебешки хр...

Повече

Нова Директива за достъп до сайтовете на институциите в публичния сектор

Нова Директива за достъп до сайтовете на институциите в публичния сектор

След около 4-годишно обсъждане на 26 октомври Европейският Парламент одобри, предложената от Европейската Комисия Директива (2016/C 352/01) за достъп до сайтовете и мобилните приложения на институциите в публичния сектор. С това се отбелязва и поредната крачка на ЕК в посока създаване на Единен Цифров Пазар, чиято основна цел е да осигури пъ...

Повече

Предстоящи промени в Закона за достъп до обществена информация

Предстоящи промени в  Закона за достъп до обществена информация

Парламентът готви промени в Закона за достъп до обществена информация, с които да бъдат въведени въведени разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата е изградена около два ключови стълба на вътрешния паз...

Повече

Промени в Закона за електронните съобщения

Промени в Закона за електронните съобщения

В бр.24 на ДВ са обнародвани промени в Закона за електронните съобщения, които засягат някои съществени изисквания към „Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” (ISP) и актуализират правната рамка за достъпа до трафични данни. По-специално: Задълженията за съхранение в срок от 6 месеца на данни, създа...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове