EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

Извънсъдебно разрешаване на спорове за интелектуалната собственост

Извънсъдебно разрешаване на спорове за интелектуалната собственост

Интелектуалната собственост (ИС) е основен компонент на съвременната икономика на знанието и нейното ефективно използване е от решаващо значение за развитието на националната икономика. От своя страна, споровете за права върху обекти на ИС могат да попречат на успешното използване на правата върху интелектуалната собственост и дори да изложат н...

Повече

Конкурсът DesignEuropa Awards

 Конкурсът DesignEuropa Awards

“Дизайнът е видът на продукта: формата, структурата и цветовете му. Регистрираният Дизайн на Общността (RCD) е валиден във всички държави - членки на Европейския съюз.” (ЕUIPO) През 2003 Службата на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост (ЕUIPO) (бившата Служба за Хармонизация Във Вътрешния Пазар (ОНІМ) създаде Регистрираният Дизайн на...

Повече

Засилена защита на търговските тайни в ЕС

Засилена защита на търговските тайни в ЕС

Търговската тайна обхваща широк спектър от информация, която се простира отвъд технологичните знания и търговските данни, като сведения за клиенти и доставчици, бизнес планове или маркетингови проучвания и стратегии. Търговските тайни са ценен интелектуален актив, който пряко влияе върху конкурентоспособността на фирмите и иновациите на пазара. ...

Повече

Заплахата „Фалшификат”

Заплахата „Фалшификат”

Фалшификатите – заплаха за правата на интелектуална собственост и необходимостта от борба с тях На 08.06.2014 г. в заседанието на Европейския Парламент беше включено и обсъждане относно необходимостта от защита на интелектуалната собственост от феномена на фалшификацираните стоки и плагиатството. Дебатът подчертава наложителността от мерки сре...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове