EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

КАК ДА: наема персонал на лизинг?

КАК ДА: наема персонал на лизинг?

1. Какво е лизинг на персонал? За лизинг на персонал говорим тогава, когато една компания - работодател, който плаща заплатите, осигуровките и данъците по едно трудово правоотношение, дава „под наем“ работната сила на работника/служителя на друга организация срещу заплащане. Българският Кодекс на труда (КТ) използва вместо лизингодател понятието...

Повече

КАК ДА: защитим авторските си права?

КАК ДА: защитим авторските си права?

Какво е обект на авторското право? Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството или науката, което е резултат от творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. В чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) възможните обекти на авторско право са примерно и...

Повече

КАК ДА: практикувам законосъобразно алтернативна медицина?

КАК ДА: практикувам законосъобразно алтернативна медицина?

Алтернативната медицина има за цел да приближи Човека до Природата, където е разковничето за здравословен и хармоничен живот. Предлагаме Ви кратък обзор на правната рамка за алтернативната медицина в България. Най- общо “алтернативна медицина” е всяка една лечебна практика, която „не попада в обхвата на конвенционалната медицина”. Дейността...

Повече

КАК ДА: избегнем санкции и глоби за е-търговия?

КАК ДА: избегнем санкции и глоби за е-търговия?

В последните години електронната търговия от маргинална дейност, в която участват ограничен кръг лица, запознати с възможностите на Интернет, се превърна в обичаен начин за участие в оборота за мнозина. Именно затова търговците, които извършват дейност чрез е-търговия, трябва да бъдат запознати с правилата, които регулират този динамичен сектор, за...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове