В последните години все по-популярен става бизнесът с продукти, артикули и аксесоари, предназначени за животни. Същите можем да намерим в големите супермаркети, в дрогерии, ветеринарни аптеки и смесени магазини. Голяма част от тях изглеждат безобидни и не създават рискове нито за търговците, нито за купувачите, нито за самите животни. Но дали н...

Повече