EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

Колизия на нормите за защита на лични данни и мерките против изпиране на пари?

Колизия на нормите за защита на лични данни и мерките против изпиране на пари?

Новият пакет от законодателни предложения за мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризма Светът днес е глобален и все по-дигитален. Това отключва както нови начини за осъществяване на бизнес планове, така и някои съпътстващи предизвикателства като осигуряване на поверителността на личните данни и борбата срещу използване на финансо...

Повече

Саморъчният подпис в Интернет?

Саморъчният подпис в Интернет?

Силно дигитализираният днес свят налага човек да бъде осъзнато бдителен за потенциални възможности за злоупотреби с негови основни права. Съществува ежедневен риск за неглижиране на такива възможности, което дава зелена светлина за нерегламентирани действия особено във връзка с личните ни данни като например нашия саморъчно изписан подпис, който бе...

Повече

Основни моменти в изменения Закон за защита на личните данни

Основни моменти в изменения Закон за защита на личните данни

Субекти на задължения и субекти на права На 26 февруари 2019 г. промените в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) станаха факт. Измененията и допълненията в закона са продиктувани от правилата на вече действащия Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Разгръщайки и разширявайки европейската уредба, промените в закона...

Повече

Фейсбук актуализира Политиката си за лични данни

Фейсбук  актуализира Политиката си  за лични данни

Фейсбук актуализира Политиката си за лични данни В раздела с Новини, в блога на Фейсбук е публикувано съобщение за актуализиране на Политиката за лични данни. Промените са направени, за да се информират потребителите на най-голямата социална мрежа в света как да контролират персоналната информация. Под формата на интерактивно ръководство ...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове