EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

Новият режим за хранителни добавки

Новият режим за хранителни добавки

Хранителните добавки представляват концентрирани източници на хранителна вещества, допълващи нормалната човешка диета. Те се превърнаха в доходоносен бизнес, чийто пазар нарасна многократно, поради достъпността си и добрия маркетинг. Хранителните добавки са регламентирани като „храни“, а не като „лекарствени продукти“, поради което изисквания към...

Повече

Предстоящи промени в Закона за храните

Предстоящи промени в Закона за храните

Нов регистрационен режим за превоз на храни, допълнителни ограничения за рекламите им, регулация на интернет търговията. Това са само част от промените, които бяха одобрени на първо четене в парламента, чрез които се въвеждат съществени изменения в действащия Закон за храните. Една от основните промени, предвидени в закона е разширяването на кр...

Повече

Наредба въвежда европейските изисквания за използване на добавки в храните

Наредба  въвежда европейските изисквания за използване на добавки в храните

От 13 февруари 2015г. влезе в сила НАРЕДБА № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните, с която се хармонизират националното законодателство с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета. Регламентът хармонизира употребата на добавки в храните, използвани за храни в Общността. „Добавка ...

Повече

Нова наредба за етикетирането на храните

Нова наредба за етикетирането на храните

Нова Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (в сила от 13.12.2014 г., обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.) въвежда в националното законодателство единните европейски изисквания към етикетирането на храните отразени в Регламент (ЕС) № 1169/2011 на ЕП и на Съвета от 25.10.2011г. Регламентът цели да се забрани използван...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове