Нова Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (в сила от 13.12.2014 г., обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.) въвежда в националното законодателство единните европейски изисквания към етикетирането на храните отразени в Регламент (ЕС) № 1169/2011 на ЕП и на Съвета от 25.10.2011г. Регламентът цели да се забрани използван...

Повече