EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

Корпоративно право

Веднага след създаването си, вашият бизнес започва да си взаимодейства с много закони и много правни въпроси ще бъдат от значение за неговото бъдещо развитие.
Корпоративно право

Предлагаме широка гама от правни услуги за бъдещи и настоящи предприемачи, собственици на малки предприятия, чуждестранни инвеститори, както и за професионалисти от деловите среди. Съветваме онлайн предприемачи при изграждането на ефективни бизнес модели в интернет, съобразени с последните тенденции в интернет и технологичното право.

Правни услуги, в сферата на корпоративното право

Консултираме клиентите по всички въпроси от правно значение, които изискват специално внимание при стартирането на нов или развитието на съществуващ бизнес, включително:

 • Избор на правна форма и регистрация на дружества
 • Документация и вписване на промени в ТР по партидата на дружествата
 • Лицензиране и регулаторни изисквания
 • Правен одит на онлайн магазини, уебпортали и сайтове;
 • Общи условия, политика за лични данни и правни текстове за сайтове
 • Съставяне, ревизиране и преговори по всички видове договори
 • Търговски спорове и споразумения
 • Споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация
 • Придобивания, сливания и продажба на компании
 • Покупка, продажба и управление на активи
 • Интелектуална собственост
 • Трудовоправни въпроси и трудови спорове