EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

Интелектуална собственост

Интелектуалната собственост допринася изключително за развитието на националната и световна икономика.
Интелектуална собственост

Интелектуалната собственост позволява да се рeализират приходи от творческия труд и иновации. ИС е ценен бизнес актив, който може да бъде продаван, лицензиран, залаган като обезпечение или апортиран в капитала на дружество.

Консултираме клиенти от най-модерните индустрии и ги подпомагаме в защитата на техните права на интелектуална собственост от нарушения, фалшифициране, злоупотреба и нелоялна конкуренция.

Правни услуги за закрила на интелектуална собственост и авторски права

Нашите клиенти търсят насоки и съдействие за сложни сделки и съдебни дела, включващи широк спектър от въпроси на правото на интелектуалната собственост, включително:

  • Цялостна стратегия за закрила на интелектуална собственост
  • Защита на ИС в интернет
  • Авторски права
  • Търговски марки
  • Домейн имена и колизия с търговски марки
  • Търговски тайни
  • Лицензионни договори
  • Нелоялна конкуренция
  • Поверителност и неразкриване на информация
  • Анализ и управление на портфолио с ИС


Имаме значителен опит и в консултирането на свързани с интелектуалната собственост въпроси, като политика на поверителност и защита на личните данни, регулаторни въпроси, дистрибуция и споразумения за франчайзинг и брандинг стратегии.