EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services
Legal Chains of Blockchain | Събитие на 1Legal.Net за крипто валутиЧували сте за тях.

Чели сте заглавия с тях.

Търгували сте с тях.

Биткойни.

За събитието

На 10 януари 2018г. 1Legal.Net проведе събитие, посветено на правните и данъчни въпроси на крипто валутите. Следва кратък обзор на разгледаните теми и изразени становища.Анализът на правната регламентация на биткойн и алткойни по света, направен от адвокат Евгения Ганчева, основател на1Legal.Net, очерта различията в подхода на правителствата по отношение на дигиталните пари. Експлозивното развитие на проекти, свързани с първично предлагане на монети (Initial Coin Offering ICO) и неясната правна природа на бизнес модела на колективно финансиране на проекти чрез ICO, изискват вниманието на правните системи.Анализ на правната уредба на виртуалните валути в България бе направен от Васил Костов, правен консултант в 1Legal.Net. Подчератан бе фрагментарния характер и огромната нормативна празнота по отношение на виртуалните валути.Моника Петрова, началник отдел “Данъчно-осигурителна практика” в НАП даде практически разяснения по изразените досега становища на Приходната агенция по отношение на данъчното третиране на биткойн в България. Криптовалутите у нас се разглеждат като финансов актив от НАП, подлежат на данъчно облагане, а сделките по тяхната обмяна с фиатни пари са освободени от ДДС.Данъчните експерти от Deloit – Валeнтина Лукова и Йордан Генов, разгледаха основни въпроси по облагането на доходите на физическите лица по добиване и продажба на криптовалути и третиране на сделките с криптовалути по ЗКПО. Направен бе анализ на Тълкуванието на Комитета по ДДС към ЕК на сделки с криптовалути.Мартин Куванджиев, крипто ентусиаст и създател на BitcoinGold, разгледа въпроси, свързани с функционирането и приложението на блокчейн технологията във всевъзможни сфери на икономиката и живота. Направена бе оптимистична прогноза за бъдещето на виртуалните пари пред вид предимствата на смарт контрактите при сключване на сделки.Презентацията на Владимир Тасев, blockchain developer и един от създателите на Open Source University, разгледа практически въпроси при стартирането на ICO проекти в България и правните въпроси, на които трябва да потърси отговор ICO стартъпа.Страница на събитието във Facebook

Участници


Евгения Ганчева
Основател 1Legal.Net | Адвокат | Изследовател Кибер право | Крипто ентусиаст | Лектор форуми за е-бизнес

Валентина Лукова
Старши мениджър | Данъчен отдел, Делойт България | Експерт международно данъчно облагане

Йордан Генов
Mениджър | Данъчен отдел, Делойт България | Експерт данъчно консултиране непреки данъци

Васил Костов
Правен консултант в 1Legal Net| Технологично право | Закрила на интелектуална собственост

Моника Петрова
Началник отдел Данъчно-осигурителна практика в НАП | Дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика

Росица Благоева
Методолог по прилагането на ЗДДС в НАП | Дирекция Данъчно-осигурителна методология

Мартин Куванджиев
Софтуерен инженер | Участва в проекта Bitcoin Gold | Награди Джон Атанасов, от БАИТ и от NASA

Владимир Тасев
Блокчейн разработчик | Участие в ICO проекта Open Source University | Задълбочени познания във финансовия секторДата и място

Legal Chains of Blockchain ще се проведе на: 10-ти Януари 2018г., Начало 19:00 часа. Soho | София, ул. Искър 4Презентации

Въведете email адрес, на който ще получите линк за достъп до всички презентации от събитието.