EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

Фокус

Предоставяме експертна помощ и услуги за широк спектър от индустрии, които разчитат на стратегически и тактически съвети, основани на дълбоко познаване и опит в интернет правото, корпоративното право и закрилата на интелектуалната собственост.

Нашият екип не само разбира законите и подзаконовите актове, но също така знае как те се тълкуват и прилагат, проследява последните промени, които ще повлияят на вас или на вашия бизнес и инвестиции в България.

Икономическите резултати винаги са от решаващо значение за нас при анализа на всяко бизнес начинание, преговори, сделка или проект на договор. По този начин се осигурява динамична работна среда, в която бизнес и право следват една и съща посока.

Сфери на практиката