EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business ServicesПравен одит на уебсайт

Правен одит на уебсайт

Онлайн бизнесът се регулира от специални български закони и европейски директиви.
Контролните органи от КЗП и КЗЛД могат да ви наложат глоби при неизпълнение на законовите изисквания към доставчиците на онлайн услуги.
Правният одит на уебсайта дава отговор на въпроса: "Отговаря ли моят уебсайт на всички изисквания на законите?" и дава насоки как да се изпълнят тези изисквания.

Изпрати запитване