През месец юли т.г. Народното събрание прие правила за колективното финансиране (т.нар. crowdfunding), които са от значение за пазарните участници в екосистемата на стартъпите – създателя на проект, инвеститори и посредника между тях, а именно доставчик на услуги за колективно финансиране. Въвеждат се изисквания за организацията, лицензирането и на...

Повече