Полезно изследване за Международния Арбитраж Предлагаме на читателите на блога, преведен на български, анализът на Andrew de Lotbini?re McDougall и Kirsten Odynskiwith, със заглавие „Бизнес казус” – За и против Международния арбитраж”, публикуван тук. Тъй като намираме материалът за полезен и „хранителен”, решихме да го публикуваме тук с нез...

Повече