Изисквания на Booking.com и други платформи за регистрация на къщи за гости Лицата, които развиват бизнес с къщи и стаи за гости, но не са ги регистрирали по съответния ред се сблъскаха с неочаквани проблеми този сезон.
Лятото официално встъпи в длъжност на 21 юни.
Активният туристическият сезон е открит и вече гони своя връх.
Наред с големите хотели и хотелски вериги в последните години за вниманието на туристите се борят и къщите за гости. Дейността по отдаване на стаи, апартаменти и къщи за гости беше регламентирана през 2020г. с Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости (Наредбата), която разписа правилата и редът за регистрация на тези обекти от техните собственици/наематели.

Наредбата въведе нови условия и ред за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости,
категоризирайки ги като тип места за настаняване - клас „В”. Процедурата по регистрация включва няколко стъпки, сред които: подаване на заявление по образец (с информация относно капацитета на обекта, идентификатор на недвижимия имот, индивидуализиращи данни на лицето, което ще извършва хотелиерството) и документи, удостоверяващи правото Ви на собственост върху обекта или правото Ви да извършвате дейност в обекта, ако не сте собственик.
Документите се подават пред кмета на общината по местонахождението на обекта. В 7-дневен срок от подаването на заявлението-декларация кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за регистрация и удостоверение на лицата, заявили извършването на хотелиерство в стая за гости/апартамент за гости. Повече относно реда и изискванията за регистрация на стаи и апартаменти за гости можете да прочетете тук

Лицата, които експлоатират такива обекти, но не са ги регистрирали по съответния ред се сблъскаха с неочаквани проблеми този сезон. Все повече електронни платформи за обяви на места за настаняване като например Booking.com изискват доказателство, че Вашата дейност е законосъобразна и че обектът, който отдавате, е регистриран по съответния ред.

Причината?
Отдаването на стаи и апартаменти за гости е туристическа дейност по смисъла на Закона за туризма. Общите правила за хотелиерството като туристическа дейност се прилагат и в този случай. Съгласно чл. 113, ал. 3 от Закона за туризма „онлайн, включително чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.“

Ако възнамерявате да рекламирате и популяризирате вашия обект, включително да използвате услугите на платформи като Booking, за да избегнете отказ, който би могъл да забави процеса и то в разгара на сезона, на първо място трябва да изпълните процедурата за регистрация съгласно Наредбата.

Ако имате нужда от съдействие или имате въпроси относно реда и условията за регистрация на стаи и апартаменти за гости, не се колебайте да се свържете с нас - 1Legal.Net, Вашият онлайн правен консултант!
С наша помощ, успешно бяха регистрирани десетки обекти на всички, които ни се довериха.
Доверете ни се и Вие.Павла Цветкова

© 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Туризъм