Активна е новата платформа на ЕC за решаване на потребителски споровеОнлайн платформата за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, разработена и ръководена от ЕК, е факт от вчера на адрес: webgate.ec

Вече може да бъде реално упражнена възможността потребителите и търговците да уреждат разногласия помежду си онлайн на всеки един от 23-те официални езика в ЕС. За да се започне споменатата прцедура единственото условие е потребителят и търговецът да живеят или да са установени в държава-членка и спорът да е свързан с онлайн закупена стока или услуга.
Платформата е интуитивна, лесна за достъп и използване от всеки, и е най-бързият и евтин начин за защита на потребителските права.
Целта й е: да гарантира решаването на спора извън съда от неутрална трета страна - „орган за решаване на спорове“ (ОРС). Жалбоподателят лесно може да намери на страницата на платформата списък на проверените и одобрени от Комисията ОРС за всяка държава-членка.

В момента в България отговарящите на изискваните стандарти ОРС са 15 и са спецализирани по сектори.
Нещо повече.
Процедурата е предвидена като безплатна. Като изключение е посочено, че органът, който решава спора може да посочи такса за дейността си.
Допълнително, за улеснение на жалбоподателите е предвидено и национално звено за контакт, което представя информация за процедурата, за необходимите документи и спомага за комуникацията между потребител и търговец, а също така и осигурява напътствие в самия процес на подаване на жалба.
Подробна информация се предоставя на жалбоподателя и чрез раздела „Често задавани въпроси“, който е изключително подробен.

Процедурата по решаване на спора се състои в 4 етапа и отнема около 90 дни:
1. Подаване на жалбата и стартиране на процедурата.
Старирането на процедурата от страна на потребителя започва с посочването на това дали спорът е свързан със закупена стока или заплатена услуга и дали жалбата се подава в своя полза или от името на друго лице. След това се пристъпва към попълването на формуляр за жалба, който изисква данни за търговеца, описание на спора и лични данни на жалбоподателя.
В момента жалба от търговец може да бъде подадена само в ограничен брой страни - Белгия, Германия, Люксембург и Полша.
След попълване на формуляра и неговото получаване от другата страна по жалбата започва да тече 30-дневен срок за избор на ОРС по взаимно съгласие.

2. Постигане на съгласие относно органа за решаване на спорове.
При съгласие платформата автоматично изпраща информацията по спора до избрания орган, който от своя страна осъществява контакт със страните. В случай, че не бъде постигнато съгласие, обработването на жалбата се преустановява.

3. Разглеждане на жалбата.
Избраният орган за решаване на спора се произнася относно своите комепетнции в рамките на 3 седмици. Междувременно той може да изиска от страните и допълнителна информация по спора.

4. Решаване на спора.
Органът за решаване на спора се произнася в рамките на 90 дни. Важно е да се отбележи, че като извънсъдебно и произтичащо от различни органи, решението не винаги се ползва със задължителна сила. Това може да се разбере още преди заповането на процедурата при избор на органа. В полето „Повече информация“ до наименованието на органа за решаване на спорове са посочени всички подробности относно дейността му, включително и силата на решенията му.

Тепърва предстои да видим резултатите от функционирането на новата платформа. Тя със сигурност обаче прави по-достъпна и лесна защитата на потребителските права. При нейното повсеместно въвеждане несъмнено ще се стигне до нарастване на потребителското доверие и стимулиране на онлайн сделките в национален и в международен план.

Сабина Попова

1Legal.Net Blog © 2015

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: ЕС