Практически въпроси при избора на домейн за вашия бизнесИзборът на име на домейн, често подценяван от стартъпи и предприемачи, може да изиграе ключова роля в бъдещото развитие на техния онлайн проект. Избор, свързан с множество въпроси относно съществуващи права на регистрирани марки, защитата на самия домейн, както и на потенциала му да се превърне в бъдеща търговска марка (ТМ). Но преди да разгледаме въпроса от гледна точка на Интелектуалната собственост, да се запознаем с домейна, като обект на Индустриална собственост и по какво той се различава от търговската марка

Какви права дава домейна?
Правилният избор на домейн име предоставя сериозна възможност за персонализация на конкретното интернет пространство. Също така, домейн името (като основа на Интернет сайта) може да се използва като канал за дистрибуция на стоки и услуги. Тази негова уникалност, впоследствие, може да бъде използвана за регистриране на търговска марка. За ефикасна защита на домейна е препоръчително той да бъде регистриран като търговска марка. Самата му регистрация пред домейн регистрант не предоставя изключителни права на своя собственик, каквито търговската марка би предоставила (права за осъществяване на търговска дейност на стоки и услуги с тази марка; забрана на трети лица да я използват; право на лицензиране на търговската марка и др.)

Преди да се пристъпи към регистрация на домейн, необходимо е да се изследва дали избраното име вече е регистрирано като търговска марка, географско означение или друг обект на Интелектуална собственост. По този начин се спестяват спорове и дела с носителя на правата върху марка и най-важното, пътят за регистрация на името на избрания домейн като търговска марка е свободен. В начален етап на бизнеса, предварителна проверка за наличие или липса на регистрирана марка има огромно значение за предприемача. Разходите за права върху домейн и бъдещите разходи за реклама, губят своя смисъл при съществуването на регистрирана марка с име, идентично на закупения домейн адрес.

От началото на февруари 2017г. стартира процеса по регистрация на домейни на български език с разширение “.бг”. Регистрантът за България е компанията Register.bg, като непозволено е регистрирането на домейн с т.нар. защитени имена (имена на държави, области и общини в България, георграфски наименования и др.), с неподходящи имена (обидни думи или словосъчетания, противоречащи на добрите нрави и обществения интерес) както и IDN домейните, които вече са регистрирани на кирилица с разширение .bg (например кирилица.bg)

При спор между регистрант на домейн и притежател на търговска марка, огромно значение за разрешаването на спора има използването на марката. Тя трябва да се използва по един или друг начин и да е позната сред потребителите. Известността на марката често я превръща в обект на имитации от недоброжелатели. Фонетично и смислово близки домейни често могат да въведат потребителите в заблуждение. Чл.35. ал.3 от ЗЗК „забранява използването на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите”.
При успешно проведено оспорване на идентчичен или сходен домейн от страна на маркопритежателя, загубите за работещ интернет сайт с множество уникални посещения, биха били катастрофални ако се загубят правата върху този домейн.
Разглеждайки практиката на КЗК и на административните съдилища можем да обобщим, че често притежателите на домейни (също и притежателите на страници във Facebook) се разделят с тях, заради нарушени права на вече регистрирани търговски марки.

Как да се търси защита при колизия на търговски марки и домейн имена?
Преди страните да пристъпят към съдебно или извънсъдебно разрешаване на възникнал спор, те имат възможност да достигнат до директно споразумение помежду си. Това споразумение е между правоносителя на търговската марка и съдържателя на правото върху домейна, като целта е откупуването на спорния домейн от правоносителя на ТМ.
Много тънка е разликата между регистрация на домейн адрес за упражняване на определена добросъвестна дейност или изцяло недобросъвестна регистрация с цел последващо изнудване на маркопритежателя, с желанието да се изтъргува домейна на значително завишена цена. Недобросъвестното регистриране на домейн с цел облагодетелстване от известността на вече регистрирана от друг търговска марка се нарича “кибер настаняване” (от англ. sybersquatting). За да се избегне подобно „настаняване”, множество известни марки регистрират стотици сходни един на друг домейни (от първо и второ ниво), като по този начин се стремят да ограничат възможностите за злоупотреби.

Отнасянето на спора към съда е метод, който носи решение, противопоставимо на недобросъвестното използване на домейн адреси с цел извличане на икономическа изгода. Като недостатък на съдебния метод можем да изтъкнем високите разходи, с които страните трябва да се съобразят (държавни такси, хонорари), особено в едно международно производство, както и продължителния период от време за разрешаване на спора.
Като алтернатива на съдебното отвеждане на спора и с цел преодоляване на недостатъците му (високи разходи и дълга процедура), страните все по-често подхождат към извънсъдебно разрешаване на спора си. Световната организация по Интелектуална собственост (СОИС) предлага разрешаването на конфликти между търговски марки и домейн имена да се осъществява онлайн с помощта на „Единна политика за разрешаване на спорове за имена на домейни” (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) или накратко UDRP. Процедурата е приета от Интернет огранизацията за имена и адреси (ICANN) и се предлага от Центъра за Арбитраж и Медиация към СОИС от 1999г. Най-голямото предимство на тази система е, че процедурата се развива изцяло онлайн. Това дава възможност на улеснено разрешаване на международни спорове. Примерен казус: Съдържателят на права върху ТМ е от САЩ, регистрантът на домейн име е от Хонг Конг, а хостинг компанията е със седалище Люксембург. Подобни случаи преобладават в делата на СОИС, като това, че всички документи и доказателства се подават онлайн изключително много улеснява страните и следователно възможността за разрешаването на конфликта. Обикновено спора се разрешава до 3 месеца (90 дни) след започването му. Единственото условие, за да може спорът да бъде отнесен към Центъра за Арбитраж и Медиация към СОИС, е хостинг компанията (регистрантът), при която е регистриран спорният домейн, да даде съгласието си конфликтът да се разреши по този начин. Интересното е, че всички акредитирани от ICANN компании, имат подобна клауза в договорите с клиентите си.

Работете ЗА вашия бизнес!
С цел избягване на евентуални бъдещи правни усложнения за вашия бизнес при избора на домейн адрес, екипът на 1 Legal.Net ви съветва да проучите дали името на вашия домейн не е име на регистрирана търговска марка или търговско дружество.

Когато закупувате права за домейн име, не забравяйте следното:
• Запазване на името на домейна, не е идентично с регистрация на търговска марка.
• Ефикасна защита на домейн име се постига при регистриране на търговска марка с идентично име.
• Регистрирайки търговска марка можете да претендирате за прекратяване на права върху домейни, сходни с вашата марка, както и обезщетение за причинени вреди.
• Търговската марка не носи автоматично права върху домейн адрес. Регистрираната търговска марка идентифицира стоки и услуги от определен клас и ги отличава от всички останали. Ако сте притежател на търговска марка и имате намерение да я използвате като име на домейн, трябва допълнително да закупите права върху този домейн.

Петър Иванов

1Legal.Net Blog © 2017

Всички публикувани материали в блога на 1Legal.Net "Параграф" са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Домейни