Списък на ЕС за наблюдение на пазари на фалшифиви стокиНови мерки за противодействие при създаване на имитации на стоки – ще се промени ли статуквото?

Броят на престъпления, нарушаващи правата на интелектуална собственост расте с всеки изминал ден, за да достигне заплашителни нива, равняващи се на приходи от 461 милиарда долара на година. Криминалната дейност в тази област засяга не само световната икономика, допринасяйки за намаляване на приходите на засегнати компании, ограничаване на обема на работа и съкращаване на работни места, но е свързана и с негативно влияние върху околната среда.

Китай остава държавата с най-голям брой на създадени имитации на стоки (реплики, ментета), но името на държави като Белгия и България се свързва все повече с тази криминална дейност, като “помощници” на Турция при етикирането на имитации на стоки.

През последните години лицата, участващи в престъпления против интелектуалната собственост създават цяла система от противодействащи мерки и процедури, с цел да осъществят по-лесната и ефективна продажба на имитации на стоки. Като започнем от началото на веригата от неправомерни действия с непрекъснатата и все-по силна връзка между ЕС и Китай, скрепена не само по въздух, но вече и по суша до бързата продажба на фалшификатите в онлайн магазини.

Нарастващият мащаб на престъпленията против интелектуалната собственост създадоха необходимост от по-конкретна и рестриктивна правна регламентация в тази сфера. На 29 ноември 2017 г. Европейската комисия, в съответствие със стратегиите за единен цифров пазар и стратегията за единния пазар, прие "пакет от мерки за по-нататъшно подобряване на прилагане и изпълнение на права върху интелектуалната собственост и засилване на борбата срещу имитации на стоки и пиратството в интернет”.
Няколко месеца по-късно, на 22 януари 2018 г. Европейската комисия започна обществена консултация с цел да създаде първия списък, съдържащ пазари извън ЕС, за наблюдение на имитации на стоки и пиратството в интернет. Списъкът има за цел да засили борбата срещу създаването на имитации и фалшификати пиратството в интернет като повиши осведомеността на потребителите на стоки и услуги относно опазването на околната среда, безопасността на продуктите и други рискове, които крие купуването на стоки от държави, посочени в списъка.

Списъкът за наблюдение съдържа описание на всеки от изброените и разположени извън ЕС пазари, които имат основна роля върху онлайн търговията. Mнения и коментари трябва да се представят от заинтересованите страни до Европейската комисия преди 31 март 2018 г. Окончателното публикуване на списъка за наблюдение се очаква през втората половина на 2018 г.

Очакваният резултат: е засилване на рестриктивните мерки срещу имитацията на стоки на световно известни марки и увеличаване на отговорностите за контрол на платформите за продажба на стоки между потребители и между бизнес и потребители (c2c и b2c) като ebay, alibaba и други подобни онлайн платформи.

Роза Иванова

1Legal.Net Blog © 2018

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Търговски марки