Гибралтар като надеждна и модернизирана юрисдикция за tokenomicsDLT технологиите на споделени регистри (Distributed Ledger Technology) допринасят за революционализирането на съхранението на транзакции и финансови записи. С тяхното използване не е нужна ролята на посредник (например банка), който да потвърждава и следи за транзакциите. Нивото на сигурност е по-високо, защото съхраняваната информация представлява непрекъснато растящ списък от криптирани компютърни записи. Самата система е прозрачна, хронологически точна и трудна за манипулация. Нейните основни предимства са бързината на извършване на транзакции и значителното намаляване на разходи.

Регулаторната правна рамка на Комисията по финансови услуги в Гибралтар за DLT технологиите, публично достъпна от 1-ви януари 2018г., е решителна стъпка към легализирането на крипто бизнеса и засилването на доверието на потребители и инвеститори спрямо DLT проекти и ICO компании.
Освен че се утвърждава като пионер в тази насока, Гибралтар има потенциал и ясно заявено намерение да се превърне в световен финансов център.

Правният режим предвижда издаването на лицензи за DLT доставчиците, които ще трябва да отговарят на 9 всеобхватни и фундаментални принципа:

I. Прозрачност и почтеност при воденето на бизнес;
II. Предоставяне на необходимото внимание към всички клиенти и комуникиране без заблуждаващи практики;
III. Поддържане на адекватни финансови и нефинансови ресурси;
IV. Ефективен контрол и управление на бизнеса;
V. Мерки за защита на парите и активите на клиентите;
VI. Стандарти за ефективно корпоративно управление;
VII. Надеждни системи и протоколи за достъп до сигурността;
VIII. Наличие на системи, предотвратяващи финансови престъпления и механизми за тяхното разкриване;
IX. Доставчиците трябва да бъдат устойчиви и да разполагат с план за извънредни ситуации и за закриване на бизнеса.

Подобна ясна и прозрачна регулация е добре дошла доколкото DLT технологиите, нямат централно хранилище, нито централен орган, следящ за валидността на транзакциите.
Правната рамка на Комисията по финансови услуги в Гибралтар би засилила доверието към DLT компаниите, осигурявайки безопасна и надеждна среда за тяхното развитие чрез адекватни механизми за сигурност на потребителите и инвеститорите.

Христо Йовчев

1Legal.Net Blog © 2018

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Криптовалути