Европейският Патентен офис (EPO) с нови насоки относно  изкуствения интелект и машинното самообучение В началото на ноември Европейският Патентен Офис EPO (European Patent Office) представи нови насоки относно изобретенията, представляващи Изкуствен интелект Artificial Inteligence(AI) и Системи за машинно самообучение Machine Learning (ML). AI и ML са базирани на „изчислителни модели и алгоритми с абстрактна математическа природа” и поради тази причина изобретенията с такъв предмет по принцип не могат да се разглеждат като "патентоспособни". Като отговор на този проблем в новите насоки за AI и ML се дава значение на "приложното поле" като важен критерий при определяне на това дали математическите методи и модели допринасят за отличителния характер на изобретение и следователно дали то е патентоспособно.

Наличието на два кумулативни критерия трябва да се вземе предвид при преценката дали математическият метод в изобретение може да допринесе за техническия му характер:
1) приложението на математическия метод или алгоритъм в „технологичната област”
2) адаптиране на математическия метод или алгоритъм към "конкретно техническо изпълнение"

EPO изтъква конкретни примери, отговарящи на критерия за „приложение в технологичната област”. Например:

„невронната мрежа в апарат за наблюдение на сърцето с цел идентифициране на неравномерните сърдечни удари има технически принос
и
"класификация на цифрови изображения, видеоклипове, аудиосистеми или сигнали на реч, базирани на функции от ниско ниво”.

От друга страна, за непатентоспособни математически методи и алгоритми съгласно Насоките може да се считат системи, които класифицират текстови документи единствено по отношение на текстовото им съдържание или класифицират абстрактни записи на данни или данни от далекосъобщителни мрежи, без да се посочва техническото използване на получената класификация. Такъв тип операции не попадат в технологичната област по своето същество, въпреки математическите си свойства.

Въпреки своята гъвкавост, мерките и критериите на Европейския Патентен офис поставят известни граници върху това, кои изобретения подлежат на патентна регистрация. В тази бързо развиваща се област осигуряването на тяхната правна закрила в границите на Европейския съюз все още изглежда като голямо предизвикателство за изобретатели и разработчици.

Христо Йовчев

1Legal.Net Blog © 2018

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Изкуствен интелект