Блокчейн и закрилата на интелектуалната собственостПриложението на блокчейн технологията в сферата на интелектуалната собственост

С развитието и комерсиализацията на open source технологиите, блокчейнът намира все по-голямо приложение във все повече индустрии и разнообразни сфери на бизнеса. От известно време ставаме свидетели на процеса, в който блокчейнът излиза от първоначалната си и най-традиционна роля във финансовия сектор, и приема нови и нови образи, вследствие на което се превърна в една от най-динамичните и бързо развиваща се сфера за иновации. Децентрализацията, сигурността и бързината на транзакциите, саморегулационния характер – тези и много други предимства дават възможност за предприемане на редица реформи и рационализиране на света на бизнеса такъв, какъвто го познаваме днес. Благодарение на информационните технологии се открива уникалния шанс немалко процеси и процедури, дори такива с участието на държавата, да бъдат опростени до абсолютно необходимия минимум, така че да отговарят на стандартите на дигиталната епоха, в която живеем – без участието на посредници, без излишни такси, срокове и производства, и най-важното - без кошмара на бюрокрацията.

Регистър за вписване на права на ИС върху произведения
Едно от най-очевидните приложения на блокчейн технологията би било превръщането й в регистър на правата на интелектуална собственост чрез каталогизирането и съхранението на оригинални творби и произведения на изкуството в блокчейна. Както в България, така и в редица други страни по света, авторското право не подлежи на регистрационен режим и възниква автоматично по силата на презумпцията за авторство. Но това дава повод за незащитеност на авторските произведения от неправомерно използване от страна на трети лица, злоупотреби, копиране и неразрешено разпространение.
За разлика от търговските марки, патентите и дизайните, които подлежат на регистрация в публично достъпни регистри, които могат да служат като доказателство за правата върху даден обект на индустриална собственост, подобни средства за защита на авторските права в повечето случаи липсват. В резултат на това доказването на авторството може да се окаже трудно, а понякога почти невъзможно.

Регистър за пъблишъри и правопритежатели
Друга често срещана пречка е, че авторите трудно могат да проследят кой използва техните творби, от една страна, а от друга – че третите лица често не могат да установят от кого следва да поискат разрешение за ползване на дадено произведение.
Към сегашния момент, публикуването на оригинална авторска творба в Интернет пространството предполага ограничаване на контрола на автора върху собственото му произведение. От тук произтичат други трудности, свързани с монетизацията от въпросната творба, налагането на ограничения върху използването й от трети лица, установяването на авторството и пр. – особено имайки предвид колко достъпно е вече плагиатството и копирането на дадено произведение без значителни технически или финансови затруднения.
Точно тук идва и приложението на блокчейн технологията. Използването на блокчейна като своеобразен регистър за авторски права може да внесе значителна яснота в отношенията между автори, правопритежатели и потребители. Регистрирайки произведението си в блокчейн, авторът получава солидна закрила под формата на доказателство за авторство, което се оказва трудно оспоримо поради необратимия характер на транзакциите в блокчейна. Това означава, че щом веднъж едно произведение бъде вкарано в системата, информацията относно него не може да бъде заличена, изгубена или променяна.
В допълнение, третите страни ще имат възможност да проследят целия „жизнен път” на една творба от датата на нейното възникване, включително лицензии, сублицензии и всякакви други прехвърляния и действия на управление и разпореждане с въпросното произведение. По същата логика и авторите биха могли да проследят кой използва тяхна творба в Интернет, кой я разпространява и т.н. А защо да не се даде и възможност на двете страни – автори и потребители – да сключват споразумения за ползването и разпространението на дадено произведение чрез употребата на смарт контракти?

Регистър за статуса и историята за правата върху произведенията
Блокчейнът би намерил и огромно приложение в борбата срещу репликите и фалшификатите, които заливат пазара в днешно време. В тази сфера също би бил приложим open source регистър, който да съдържа информация относно собствеността върху дадена марка например, относно оправомощените да я използват лицензианти, както и информация относно белези, по които даден продукт може да бъде разграничен от негова реплика или имитация. А добавянето на етикети, печати или знаци върху даден продукт, които да могат да бъдат сканирани с цел установяване на автентичността на продукта посредством блокчейн регистъра, би било крачка още по-далеч. По този начин, произходът на даден продукт би могат да бъде потвърден автоматично за минути. А липсата на такива отличителни белези или елементи за автентификация би могло несъмнено да се счете за доказателство, че продуктът не е оригинален.
Очевидно е, че светът се променя – става все по-динамичен, забързан и дигитализиран, а това налага бърза адаптация от страна на бизнеса и правото. Отпадането на дълги, трудоемки и скъпи процедури и производства с участието на публични органи и посредници е неминуемо – включително и в сферата на интелектуалната и индустриалната собственост. Рационализацията предполага опростяване, сигурност и светкавичност на операциите.

Възможно ли е този процес да срещне съпротива от страна на държавата?
Предстои да разберем.

Васил Костов

1Legal.Net Blog © 2018

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Авторски права