Нарушава ли законите моят е-магазин?Днес е най-доброто време за стартиране на е-бизнес.
Защото... Пандемията разкри неизчерпаемият потенциал на онлайн търговията.

Стартирането на е-магазин е вълнуващо приключение, защото е свързано и с определени рискове.
Мрежата може да бъде диво място за търговия, а редица фирми откриха, че простите грешки могат да прераснат в значителни бизнес заплахи за кратък период от време.
От избора на домейн до стартирането на първите продажби, създаването на твоя е-магазин има редица подводни камъни. Да ги наречем “рискове от непознаването на законите”.
Рисковете трябва да бъдат идентифицирани навреме, за да не се превърнат в глоби, санкции и дори загуба на бизнеса.

1. Какво ще продавам?
Първо трябва да науча - разрешена ли е онлайн продажбата на моите стоки?
Ако, отговорът е положителен, следващият въпрос е - има ли специфични изисквания, лицензи, ограничения за тяхната продажба или реклама?
Какви са изискванията и мога ли да се справя с тях?
Пример от практиката:
Искам да продавам хранителни добавки онлайн. Изглежда просто. Всъщност е много по-сложно. Защото, тези продукти могат да се продават онлайн само чрез
регистрирани е-дрогерия, е-аптека или като търговец с лицензиран склад за съхранение на такива продукти. Ако вече сме платили няколко хиляди лева за изграждане на е-магазин и научим за тези изисквания впоследствие, може да се окаже, че бизнес моделът ни изисква много по-голям бюджет и допълнителни ресурси за управление.

2. Изборът на домейн е свързан с правни рискове
Ето най-важните:
Домейнът не трябва да пресъздава или имитира съществуващи търговски марки, географски означения или други обекти на Интелектуална собственост;
Регистрацията на домейн не предоставя на собственика му същото ниво на защита, каквото предоставя една търговска марка (права за осъществяване на търговска дейност на стоки и услуги с тази марка; забрана на трети лица да я използват; право на лицензиране на търговската марка и др.). Домейнът на твоят е-магазин не трябва да е сходен с по-ранна марка за същите стоки.

3. Изработването на сайт за твоят е-магазин
В Интернет се предлагат вече готови и разработени платформи, които всеки начинаещ търговец може да закупи и използва под лиценз за своя онлайн магазин. Ако желаеш да възложиш изработката на твоят е-магазин изцяло на уеб разработчик е необходимо:
- да се стъпи на солиден договор с изпълнителя, който да урежда всички основни въпроси, като неустойки, отговорности, гаранции и поддръжка, права и задължения;
- да се избере и интегрира подходящ разплащателен метод за е-магазина;
- да се възложи мобилна версия на е-магазина;
- да са интегрирани необходимите механизми за сигурност.

4. Регистрирай своя е-магазин в НАП
Промените в Наредба Н-18 създадоха нови задължения за всеки онлайн търговец:
- регистрационен режим;
- задължение да се декларира определена информация пред НАП преди започване на дейността на е-магазина;
- да се съхранява информацията, създадена чрез софтуера на е-магазина и да се предоставя на приходната администрация при поискване в определени от закона срокове.

5. Задължителните правни текстове в твоя е-магазин
Това са: Общи условия за използване и продажби в е-магазина (ОУ): Политика за личните данни и бисквитки (ПЛД) и задължителната информация в сайта, съгласно ЗЗП
Много търговци разчитат на готови ОУ и ПЛД, изтеглени от съмнителни източници в Интернет, но това не гарантира необходимата сигурност на техния е-магазин, тъй като:
- ОУ и ПЛД трябва да отразяват спецификите и характеристиките на съответния бизнес модел;
- има риск от нарушаване на права на Интелектуалната собственост;
- изтеглените ОУ и ПЛД може да не съдържат всички изисквани от закона елементи.

Препоръчително е общите условия да бъдат изготвени от професионалист, който да се запознае внимателно с всички търговски процеси – регистрация, поръчка, доставка, монтаж, гаранции, рекламации и пр., с цел да прецени тяхната законосъобразност.

6. Изискванията на GDPR
Всеки търговец, който продава чрез е-магазин има качеството на Администратор на лични данни, тъй като събира информация за своите клиенти с цел изпълнение на поръчки и като такъв има следните задължения:
- да публикува в своя уебсайт документ, наречен “Политика за поверителност” или “Политика за защита на лични данни”;
- да осигури подходящ „cookie toolbar“, който да даде избор на онлайн потребителя да се съгласи само на определен вид бисквитки;
- да създаде вътрешни процеси, гарантиращи защитата на данните;
- да обезпечи механизми за упражняване на правата на потребителите във връзка с техните лични данни.
Преди стартирането на твоя е-магазин е необходимо изготвянето на документи, както и всички задължителни външни и вътрешни процеси, във връзка с обработването на лични данни (регистър на дейностите по обработване на лични данни, процедура за разглеждане на искания на субекти на данни, процедура в случай на нарушение на сигурността на лични данни и др.).

7. Съдържанието в сайта
Бъди внимателен за наличието на авторски права върху съдържанието в сайта. Изборът на съдържание (визуално, текстове, снимки на продукти и др.) е ключово за успеха на твоят е-магазин. Много търговци правят фундаменталната грешка при подбора на снимки, видео, текстове и описания на продукти за своя е-магазин да използват чужди фотографии, клипове и други обекти на интелектуална собственост, изтеглени от Интернет.

8. Рекламата и маркетинговите кампании трябва да са съобразени със законите
Добрата маркетинг стратегия е основополагаща за успешния бизнес, но определени действия на онлайн търговеца могат да завършват със санкции, поради незаконосъобразност:
- Услугата по каталогизиране „AdWords“ на Google освен като източник на приходи, може да се превърне в предмет на съдебни спорове. Използването на чужди марки като ключови думи, с цел привличането на клиенти, крие опасност от нарушаване на права на Интелектуална собственост, защото създава грешното впечатление за произхода или обвързаността на рекламираните стоки/услуги с притежателя на марката. По този начин се засяга най-основната фунцкия на марката - функцията за указване на произход на съответните стоки и услуги.
- Маркетинг автоматизацията ако не е подчинена на правилата и ограниченията, заложени в закона, рискува да бъдат класифицирана и санкционирана като нарушение.

9. Бъди информиран за изискванията на потребителското право
Лоялността на клиента е правопропоционална на качеството и отношението, което предлага онлайн търговеца. Като онлайн търговец, трябва да си наясно, че:
- всеки потребител има гарантирани права като правото на отказ и законовата гаранция (която е различна от търговската гаранция);
- ако потребителят реши да се възползва от правата си по ЗЗП, той също трябва да се съобрази с определената от закона поредност. В противен случай, вие ще имате право на възражение;
- пратиките на всеки онлайн търговец са предмет на стриктна законова регулация.

Всеки неизряден онлайн търговец рискува строги глоби или санкции от страна на контролните органи.

Ako търсите сигурност и спокойствие, че уебсайтът Ви отговаря на законовите изисквания, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт, тук:

Поръчай правен одит на сайт

© 2020 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Е-търговия