Бъдещето на правната индустрияБъдещето на правната индустрия между дисруптивните тенденции и "Don't worry, be happy!"

Интервю на адв. Жени Ганчева, 1Legal.Net във Vagabond, английско-българско списание Vagabond .

Когато се ориентирате в модерния високотехнологичен свят и бизнес, Жени Ганчева, основател на 1Legal.Net, е до вас.
Все още сме изумени от бързата промяна, която цифровата революция внесе в живота ни за броени години: от общуване до пазаруване и сигурност. Често пренебрегваме един ключов аспект на тази промяна: правната рамка, в която тя се осъществява. Личните данни и защитата на интелектуалната собственост са само два от многото правни проблеми, които възникват, докато човечеството пътува към своето дигитално битие. В тази нова реалност, както компаниите, така и личностите могат да са спокойни, ако имат до себе си адвокат с богата практика, отворена към предизвикателствата на утрешния ден, като Жени Ганчева. Основателят на 1Legal. net, които неуморно изследват между другото границите на закона в цифровия свят, споделя повече.

(1) Как дигиталната действителност промени аналоговия правен свят и как можете да ни помогнете да открием пътя си в тази нова география?

Правото видимо се задъхва да обхване новите отношения в нашето ежедневие доминирано от технологии. По всичко изглежда, че правото и законодателят имат много работа. Ако в началото на новото столетие, интернет правото прилагаше по аналогия правото на аналоговия свят, днес този метод не върши работа. С глобализирането на икономиката и проблемите на правото станаха глобални. Вече не става дума само за регулиране на трансгранични сделки или превенция на организираната престъпност. Става дума за AI, IoT, Big Data …
Но може би най-важните въпроси пред правото днес са свързани с оцеляването ни като вид, #homosapien (Latin - "wise man" ).

Ще се справи ли правото с предизвикателствата на дигиталната епоха, в която всичко необратимо се превръща в битове, в код?
Ще допълни ли правото законите на роботиката?
Ще има ли закони, които да регулират отношенията между хората и роботите?
Ще има ли право на роботите и право на хората?
Кой ще носи отговорност за щети, причинени от роботи на хора и от роботи на роботи?
Ще има ли строги наказателноправни норми за климатични престъпници?
Kak ще се справим с многообразието или липсата на полове в двуполово изградената структура на семейното право?
Може ли един европейски регламент да възпре инвазията на глобалните корпорации върху нашите данни, препочитания, вкусове?

Да намериш своето място днес в “прекрасния нов свят”, изграден от пиксели, е мъчна работа. Особено за младите хора, разкъсвани в ежедневието си между своите детски спомени, напоени с аромати и вкусове на офлайн реалността и социалната абстиненция, депресията, чувството на тревожност и ниската самооценка, причинени от продължителния престой в социалните мрежи.

Създаването на 1Legal.Net е моят начин да помогна на млади таланти в правото да се ориентират в новата реалност в професията и да намерят в нея “път със сърце”. Щастлива съм да помогна на всеки бизнес, предприемач, стартъп да види своя бизнес модел или правен проблем в контекста на новата глобална реалност.

(2) Какви възможности за инвестиции и бизнес развитие се разкриват пред нас в променената действителност - и защо трябва да имаме за спътник опитен пътешественик в тази област като Вас?

2020 беше необикновена година. Необикновеността е най-вече в новите ценности, които трябва да обединят хората след като пандемията отшуми. Тези ценности ще се възпроизведат в новите успешни бизнес модели.
Клишето “новото нормално”, което се повтаря натрапчиво в медиите се фокусира върху външните признаци на промените. Рано е да се говори кое ще бъде нормално за обществото и ще се проектира в бизнеса. Засега трябва да се задоволим само с предположения за това, кои ще бъдат водещите тенденции. Едно е сигурно, тенденциите ще продължат да се задават от Милениалите като ключови за бизнеса потребители и стремително завладяваща пазара на труда работна сила. Те оформят обществото по свой собствен образ и съобразно своите очаквания, а именно - компаниите да имат автентичен глас и действията да се привеждат в съответствие с думите. Тази тенденция се засилва от прозрачността, която интернет и социалните медии осигуряват. На този фон все по-ярко се отличава кризата на идентичност на големите технологични компании. Очевидно, усилията им ще бъдат насочени към намирането на нови пътища към сърцето на потребителите и възстановяване на загубеното доверие.

Технологичната революция предостави на бизнеса изключителни конкурентни предимства в няколко ключови направления. По-специално, факторите:
- Време
- Пространство
- Материя
- Персонализиране на продукти и услуги според индивидуалните нужди на клиента
- Елиминиране на посредниците чрез директен контакт с клиента
- Замяна на скъпоструващи човешки ресурси с технологични решения.

Технологиите и иновациите ще бъдат определящ фактор за успех в бизнес начинанията. За всеки стартиращ и дори развиващ се бизнес е важно да има опитен пътешественик в дебрите на модерното право, който познава добре бизнес средата.
Единствената константна величина днес е променливостта.

(3) Коя според Вас е най-положителната промяна в правото, наложена от съвременните технологии?

Може би най-положителната е в това, че извади правото от неговата застиналост и консервативност и ни принуди да мислим out of box в решаването на казуси. С всяка правна подкрепа на иновативни проекти, които решават важни за обществото и бизнеса проблеми, завъртаме гайката още веднъж в правилната посока.
Всеки прецедент, който създаваме в интернет правото го развива и надгражда.

(4) А кои новости биха могли да застрашат индивидуалните клиенти и бизнесите, ако не са запознати с материята?

Интернет средата става свръхрегулирана. Отвореността на съвременната икономика, на иновациите, на пазарите, е двигателят на прогреса днес. Отворените иновации правят достъпни за все повече хора удобствата, които носят технологиите – светкавични комуникации, модерни способи за пазаруване, разплащания, пътуване, развлечения и пр.
От друга страна, отвореността създава все по-големи предизвикателства пред стартиращите и малките компании, които трябва да се справят с редица правни проблеми при реализирането на своите иновационни проекти. Например, закрилата на интелектуалната собственост. Преди идеята за обещаващия проект да напусне уединението на лаптопа и разговорите в гаража на своите създатели, за да бъда разкрита малко по малко на ключови за нейното осъществяване фигури, необходимо е да се предприемат определени мерки в защита правата на интелектуална собственост.
Корпорациите също имат сериозни проблеми за решаване, свързани с намирането на баланс между все по-строгите регулации по отношение на поверителността, правата на потребителите и мониторинга на съдържанието и възстановяване доверието на потребителите.

(5) Като визионер в областта - как според Вас изглежда добрият адвокат през 2021? Откъде черпи познания и какво дава на клиентите си?

Съвременният адвокат е изправен пред огромни предизвикателства в условията на динамично променяща се среда и свръхтехнологична икономика. Освен традиционните изисквания за значителна и успешна практика, за да намери решение на необичайните казуси от виртуалното битие на своите клиенти, успешният адвокат днес трябва да познава най-новите технологии и приложения. Нещо повече. Необходими са базови познания и владеене на терминологията, дори професионалния жаргон от света на технологиите.
С внедряването на изкуствения интелект, с преминаването на границите на нашата планета и изследването на нови космически пространства, трябва да сме подготвени за истинска революция в правото.

Правото трябва да навакса изоставането.
И в близкото бъдеще правната професия и правоприлагащите органи ще продължат да бъдат все по-тясно свързани с технологичните предимства.

Технологичните иновации са безспорно бъдещето на всичко.
И Правото няма да остане извън тази реалност.
Категорично.

Източник: Vagabond
Тагове: В медиите