Предизвикателства за свободното използване на творбиСобствениците на правата върху произведенията на Уилям Фокнър водят дело в САЩ срещу Sony Pictures Classic и група от изложители на филми във връзка с лентата на Уди Алън „Полунощ в Париж“. Искът е за неточен цитат от 9 думи от книгата на Уилям Фокнър „Реквием за една монахиня“ от 1950г. Според ищците, във филма е използван перифразиран цитат от произведението без разрешение. Оригиналната фраза гласи: „Миналото никога не е мъртво. То дори не е минало“, а филмовата интерпретация е: „Миналото не е мъртво. То дори не е минало“.
Защитата на Sony се се гради върху тезата ,че фразата е използвана в рамките на „справедлива свободна употреба”, предвидена в Закона за авторското право на САЩ. Законоустановените фактори, спрямо които се определя дали използването на литературно произведение попада в сферата на т.н. „справедлива употреба“ са:
- Целта и характера на използването, включително дали това използване е с комерсиален характер или е с нестопанска цел, за образователни цели;
- Естеството на авторски права;
- Количествената значимост на използваната част във връзка с цялото произведение, защитено с авторски права;
- Ефектът от свободното използване върху пазара и/или стойността на произведението.

Според решението на съда, перифразата по никакъв начин не нарушава авторските права и отговаря на предписанията за справедлива употреба. Нещо повече. Счита се, че цитатът във филма би имал положителен ефект върху разпространието на книгата на Фокнър. Наследниците на правата върху творчеството на Фокнър са заявили намерението си да обжалват решението.
Тагове: Авторски права