Патентна  закрила за маркови лекарстваWikiLeaks Group е разкрила документ, който според мнението на патентни специалисти показва че достъпа до генерични лекарства, които са по-евтини от техните оригинали, може да бъде ограничен от Тихоокеански Пакт, по който в момента се водят преговори между Америка и 12 страни включително Япония.

Ограничението ще се извърши чрез увеличаване на патентната защита на Американските производители на лекарства. Американски гиганти като Pfizer Inc., Merck & Co., AbbVie Inc. (до скоро част от Abbott Laboratories) и GlaxoSmithKline се стремят да защитят своите инвестиции в научната дейност, касаеща лекарствени продукти чрез ползването на патенти. Тази и други фирми също са се аргументирали с факта, че защитата чрез патенти на техните лекарства ще създаде нови работни места във фармацевтичния сектор в Америка.

Въпреки това, други като групата „Лекари без граници“ са подчертали важността от предоставянето на по-евтини и следователно по-достъпни лекарства в развиващите се страни чрез генериците, особено за лечението на масови заболявания като ХИВ и СПИН.

Преговорите трябва да балансират между интереса на Американското правителство и корпорациите и горепосочените хуманните въпроси. Поради огромните мащаби на Споразумението, което ще обхване площ която има икономическа изходяща дейност от $28 трилиона и което ще е на-голямото в историята на Америка, съдържанието му ще предизвика сериозни последици за здравеопазването в Тихоокеанския регион. Администрацията на Президент Обама изготвя още по-голямо Спорзумение с Е.С, от което несъмнено ще има подобни последици за здравеопазването в Европа.
Тагове: Патенти