Нов отказ на Skype за регистрация на европейска маркаНа 05.05.2015 г. Skype получи нов негативен отговор във връзка с искането си за регистрация на марка на общността (СТМ).

Мотив за този отказ е опозиция от страна на телекомуникационния гигант Sky, собственост на Рупърт Мърдок.
Спорът е висящ от няколко години откакто през 2004 година добиващата популярност дигитална платформа за комуникация, собственост на Майкрософт прави искане за регистрация на европейска марка, обхващаща добре познатия надпис „Skype” и синия облак около него. Регистрирането на марка на общността дава закрила на съответния бранд на територията на всички държави-членки на ЕС. Нещо повече – закрилата се разпростира автоматически и по отношение на всяка нова присъединила се държава.

Срещу това искане обаче се противопоставя телевизионния гигант Sky, който е регистрирал своята европейска марка със сходни данни година по-рано. В опозицията си пред Офиса за хармонизация на вътрешния Пазар (OHIM), Sky визира възможността от объркване на двете марки поради близката визия и произношение. OHIM уважи молбата на компанията на Мърдок, отхвърляйки искането за регистрация на Skype. Като основен мотив в решението се изтъква рискът от въвеждане в заблуждение на потребителите, поради близките на вид знаци. Така преимущество е дадено на регистрираната по-рано марка.

„Битка между титани”
След отказа от страна на OHIM, Skype започна съдебен спор с жалба пред Общия съд на Европа (GC). За разочарование на Skype обаче, съдът в Люксембург с решения T-183/13 и T-184/13 потвърди заключението на Офиса за хармонизация на вътрешния пазар заключвайки, че логото на Skype e „визуално, фонетично и близко по концепция” с това на британската телевизионна компания. Съдът отбелязва, че макар и да се открива бегла разлика в произношението на буквата „у” в думите, самият факт че “Sky” е част от думата “Skype” е достатъчно основание за създаване на объркване на брандовете.

Това, което остава на Skype e възможността за ново обжалване пред Европейския съд в двумесечен срок, но само ако в жалбата бъдат посочени основания, свързани с нарушение на закона.
Тагове: Търговски марки