Насоки от КЗП и БУА за ОУ на уебсайтове Комисията за защита на потребителите съвместно с Българската уеб асоциация (БУА) приеха и публикуваха на своите сайтове препоръчителни насоки за "Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб”.
Целта на документа е да се уеднакви и подобри практиката при осъществяване на електронна търговия и да се подпомогнат доставчиците на онлайн услуги. Идеята на организациите е да се наложат единни стандарти при осъществяването на търговска дейност в интернет.
Предстои изготвянето и публикуването и на Общи условия за електронни магазини, за корпоративни сайтове и за уеб медии.
Достъп до насоките: КЗП и БУА
Тагове: Е-търговия