Правни въпроси при използването на „носими” устройстваРазвитието на технологиите предоставя на бизнеса все по-авангардни средства за следене, отчитане и измерване на различни показатели в поведението и реакциите на служители и клиенти. Първоначално използвани активно от елитни спортни клубове и отбори за отчитане формата на професионални спортисти, постепенно интересът към т.нар. wearables (носими устройства) се засилва и от страна на банки, консултантски фирми и кол-центрове.
Използването на устройства, записващи информация от служители или клиенти създава редица правни проблеми. Сред най-сериозните са: защита на данните в тези устройства от неоторизиран достъп, опасност от разкриване на фирмени тайни и поверителна информация, неправомерно събиране и записване на информация, засягаща неприкосновеността на личността и др.
Wearable технологиите ще имат все по-широко приложение на работните места и тяхното използване ще постави сериозни предизвикателства пред компаниите.

Какви мерки са подходящи за минимизирането на правните рискове?

1. Допълване на трудовите договори на служителите, които използват носими устройства. Препоръчително е да се предвидят клаузи, регламентиращи процедури за използване на устройствата, ограничения и забрани, както и санкции за нерагламентирано или използване в нарушение на процедурите. Служителите трябва да бъдат запознати с политиката на компанията за защита на личните данни при използване на носими устройства.
Допълнителни мерки могат да се предприемат и за засилена защита на данните, съхранявани в устройствата.

2. Защита на търговските тайни.
Носимите устройства улесняват записването на информация. За да се опазят фирмените тайни и друга поверителна информация, препоръчително е да се вземат мерки за достъпа на служителите до такава информация чрез определяне на различни нива на достъп.

3. Защита на интелектуалната собственост.
Бизнесът трябва да положи усилия, за да се гарантира, че всички ценни активи в интелектуална собственост на дружеството (патенти, авторски права върху програмен код, бази данни, дизайни и т.н.) са защитени надеждно. Работодателите могат да ограничат или забранят използването на носими устройства от служители, които имат достъп до ценна информация за интелектуалната собственост на компанията.

Събирането на данни от компаниите с използването на иновативни средства и технологии трябва да бъде прозрачно и в рамките на закона. Това означава да са спазени основните принципи за събиране на лични данни – информираност на лицата, чиито данни се събират, разкриване на целите за събиране на данните, получаване на изрично съгласие за обработване на лични данни и прилагане на технически средства за защита на данните.

Въпреки че в момента се свързва с малък брой устройства - умни очила, часовници и фитнес ленти, wearable - технологиите са във възход. Според проучване на Forbes от 2014 година, 71% от анкетираните на възраст от 16-до 24-години са изразили желание да използват такива устройства.

От друга страна, данните, събирани с wearables предизвикват огромен интерес за маркетингови и рекламни цели. Например, достъпът до информация за индивидуалните нужди, свързани със здравето и физическото състояние на хората разкрива отлични перспективи за по-прецизно таргетиране на продукти на фармацевтични и козметични компании.

адв. Евгения Ганчева

© 2014 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Технологии