Авторски права на потребителите в  социалните мрежи В последните години пренесохме изцяло живота си в т.нар. социални мрежи и по този начин дадохме достъп на неограничен кръг от хора да споделят нашите мисли, снимки, видео и въобще направихме публични живота и професионалната си дейност.
Но доколко имаме права върху собствените си публикации?
Този въпрос има две проявления: по отношение на всеки друг потребител в социалната мрежа и по отношение на самата социална мрежа.

1. Авторски права спрямо трети лица
Често "използването" на чужда снимка или произведение е "невинно" и е резултат на общото впечатление, че всичко онлайн е безплатно и свободно ползваемо. Това положение, извън хипотезите на чл. 24 ЗАПСП, обаче е допустимо само и единствено след изрично предварително получено разрешение от страна на автора на произведението. Във Фейсбук станаха известни многобройни случаи на тематични групи, които свободно и без да отчитат авторските права публикуваха снимки, намерени онлайн. В това отношение днес, можем да кажем, че имаме по-отговорно онлайн поведение и все по-често срещано е посочването на автора на снимката и/или препратка към оригиналния източник.
Но има случаи на използване на чужди произведения без знанието на техния автор, които увреждат сериозно икономическия интерес на автора. Така например през 2011 г. професиoналния шведски фотограф Туана Азис публикува своя снимка в Инстаграм, на която по-късно случайно попада под формата на щампа в магазин на испанския бранд Манго. Друг случай, завършил с дело и солено обезщетение в полза на потърпевшата страна е публикуването на фотография от страна на Агенция Франспрес, взета от Туитър и изобразяваща щетите от земетресението в Хаити през 2010 г. без разрешение от автора й Даниел Морел. В този смисъл е и решението на Съда в Рим, от 1.06.2015 г., което третира фотографиите, разпространени чрез Фейсбук като обекти, обект и ползващи се с авторско-правна защита, осъждайки местен ежедневник да изплати всички материални и нематериални вреди на потребител, чиито снимки са били публикувани без разрешение.

2. Авторски права по отношение на самите социални мрежи /Фейсбук, Туитър, Инстаграм/
Съвсем друг е въпросът за защита на авторските права и притежанието на произведенията, обект на авторско право в споменатите социалните мрежи. Регистрирайки се, всеки потребител е длъжен да се запознае и да приеме общите условия на тези сайтове. А от общите условия в сегашния им вариант (до последващи промени) става ясно, че разполагаме с твърде ограничена защита на публикациите си. По сходен начин общите условия ни уведомяват, че ставайки част от социалната мрежа ние ? предоставяме свободен и безплатен лиценз за разпространяване на нашите произведения.

Фейсбук
В общите си условия социалната мрежа посочва, че по отношение на т.нар. "IP съдържание ", а именно - материалите обект на интелектуална собственост (снимки, видео и др.) тя разполага с "неексклузивен, прехвърляем, годен за сублиценз, безвъзмезден, световен лиценз" ( "IP лиценз";). Този лиценз, който дава на Фейсбук правото да използва IP съдържанието отпада единствено при заличаване на потребителския акаунт. Но дори тогава, в случай че това съдържание е споделяно с други потребители то остава в обхвата на социалната мрежа. Нещо повече, Фейсбук има право да прехвърля лиценза над потребителското съдържание без да иска разрешение от автора.
Нужно е да се спомене, че и дори след заличаването на собствения акаунт съдържанието му се пази за неопределен период от време във Фейсбук сървърите и би могло до бъде възстановено.
От друга страна, по отношение на трети лица (останалите участници в мрежата) Фейсбук се стреми да гарантира защитата на авторските права чрез платформата си за сигнализиране на нарушенията и възможността за заличаване на профилите на нарушителите.

Инстаграм
Не е чудно, че придобитото от Фейсбук през 2012 г. приложение, е уредило по сходен начин въпросът относно авторските права. Но Инстаграм стига и по-далече, извличайки икономическа изгода от потребителските профили и снимки, радващи се на най-голям интерес. Това е възможно благодарение на правото на социалната мрежа (получено след приемане на ОУ от наша страна) да отстъпва наши снимки срещу заплащане от страна на рекламодатели. Въпреки това, Инстаграм няма право да променя по какъвто и да било начин оригинала, да поставя логото на рекламодателя върху снимките, а само да ги разпространява, създавайки асоциация с рекламирания бранд.
В тази връзка Инстаграм отива и по-далеч, запазвайки си правото, чрез регресна отговорност, да търси обезщетение от потребителя в случай, че публикуваните и използваните от социалната мрежа снимки нарушават чужди авторски права.

Туитър
И Туитър в общите си условия си е гарантирал по - широки права в сравнение с Фейсбук. Така, публикувайки материали чрез Туитпик (Twitpic) ние се съгласяваме той да разполага с тях в световен мащаб, неексклузивно, безвъзмездно, да прехвърля лиценза, да разпространява, да пресъздава, и дори да създава производни материали чрез всякакви медийни формати и канали.
В общите си условия, Туитър (Туитпик) посочва, че и" всеки потребител на услугата има неексклузивен лиценз за достъп до вашата информация чрез услугата, както и да използва, да пресъздава, да разпространява, да показва и да представя" това съдържание.
На фона на казаното дотук, не учудва и пояснението в ОУ, че в случай, че решим да заличим профила си, лицензът продължава да е в действие "за търговски разумен срок" след заличаването или изтриването на съдържанието. Какъв е този търговски разумен срок обаче, Туитпик не посочва. До колко нямаме контрол над веднъж публикуваните си материали става ясно и от факта, че правата на лиценз, гарантирани на останалите потребители или чрез сублиценз надделяват над нашите права над това съдържание и то остава достъпно за тях.

При сегашната уредба на авторските права в общите условия на социалните мрежи изводът е, че всеки потребител преди регистрацията и публикуването на своите произведения, ползващи се с авторско-правна защита, трябва да реши дали е готов да загуби пълния контрол над своите публикации в замяна на ползата от споделянето популяризирането им.

Сабина Попова

1Legal.Net Blog © 2015

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Авторски права