Конкурсът DesignEuropa Awards“Дизайнът е видът на продукта: формата, структурата и цветовете му.
Регистрираният Дизайн на Общността (RCD) е валиден във всички държави - членки на Европейския съюз.” (ЕUIPO)

През 2003 Службата на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост (ЕUIPO) (бившата Служба за Хармонизация Във Вътрешния Пазар (ОНІМ) създаде Регистрираният Дизайн на Общността (RCD) като концепция, надрастваща рамките на обикновеното право върху интелектуална собственост.
Оттогава RCD е прекрачил границите между готова за продукция идея и стопански актив.
До момента в EUIPO са получени повече от един милион RCD регистрации.
За да отбележи този етап от развитието на RCD, EUIPO създаде първото издание на Европейските Награди за Дизайн, където притежателите на RCD ще имат възможността да кандидатстват до 15 Юли 2016.

Процедурата по кандидатстване е безплатна и награди ще бъдат връчени в три категории:
- промишлени
- малки и средни фирми и
- специална награда за цялостен принос.

Наградите ще бъдат присъждани спрямо следните критерии:
1. Естетическата стойност и външния вид на дизайна
2. Влиянието на дизайна върху пазара и
3. Управлението и маркетинга на правата на интелектуалната собственост на кандидатстващия дизайн.

Журито се състои от водещи експерти в областта на дизайна и правата върху интелектуалната собственост.
Финалистите ще бъдат обявени на 15 Октомври 2016 в сайта на EUIPO.
Церемонията по награждаването ще бъде на 30 Ноември в Милано, Италия. На тази дата ще бъде обявен и победителят в категория цялостен принос.
Европейските Награди за Дизайн се осъществяват под егидата на Италианската служба за патенти и марки и със сътрудничеството на множество организации от индустрията, сред които Международната организация за търговски марки (INTA), MARQUES, Международната търговска камара, Сдружението на адвокатите по търговски марки (ITMA), Асоциацията на търговски марки в Европейската общност (ECTA) и редица други.
Повече относно процеса на кандидатстване тук .
Тагове: Интелектуална собственост