Публикувана статия в списание “Норма”В брой 10 / 2016г. на правното списание “Норма” е публикувана статията на адв.Евгения Ганчева - “Рекламата с ключови думи като правонарушение”.

В статията се разискват въпроси, които са от значение за рекламодатели и представянето на бизнеса в интернет и за работата на маркетолози, рекламни и PR специалисти. Например:


Кога рекламата с ключови думи се превръща в нарушение на права върху търговска марка?

Кой е отговорен за нарушението?


Как да защитим марката си от нарушение с ключови думи, използвани от конкуренти?

Пълният текст на статията, тук
Тагове: Търговски марки