Домейнът като витрина на твоя бизнес и как да я опазим от посегателства?Броят на регистрираните домейни през последните години нараства експоненциално.
Средногодишният ръст е с 2,4% в сравнение с предходната година. Изборът на интернет домейн на пръв поглед може да изглежда като проста задача, но крие много рискове, свързани с нарушаването на права върху търговски марки и колизии с идентични домейн имена.
Домейн имената се разделят на такива от първо ниво (TLD Top Level Domains) -.com, .org, .net и др. и домейни от второ ниво (SLD Second Level Domains) - (това са символите, стоящи пред домейни от първо ниво).

Пример: mycompanyname.com
mycompanyname – SLD; отличава се с уникалност, необходима за отличаване от други домейни
.com – TLD; указва областта, в която е регистриран домейна; може да е търговска (.com) териториална (.bg, eu) или друга (org, biz, edu)

Най-честите спорове са свързани с домейни от второ ниво
Когато търговец открие, че домейн, който е идентичен или сходен с негова търговска марка се използва от друг регистрант, той разполага с правни средства за защита на своя домейн. Спорът може да се отнесе към съда, но това е рядко срещана практика, тъй като процесът е бавен и скъп.

Една от алтернативите на съдебните спорове е да се прилагат процедурите на организациите, ангажирани с регистрация на домейни. “Единната политика за разрешаване на спорове относно имена на домейни на интернет корпорация за присвоени имена и номера” е арбитражната процедура на ICANN. Тази единна политика се използва и от всички акредитирани регистратори на домейни. Позовавайки се на нея, собственик на търговска марка може да инициира административна процедура, с която да му бъде трансфериран домейн, който е идентичен или сходен на неговата марка. Инициаторът трябва да представи убедителни доказателства, че:
• е собственик на търговската марка с име идентично или близко до домейна на другата страна;
• другата страна няма правно основание нито правен интерес да използва сходния домейн;
• другата страна е регистрирала и използвала домейна недобросъвестно.
Недобросъвестното използване на домейн е налице, когато е регистриран с намерение да бъде продаден на легитимния собственик на търговската марка на цена, много по-висока от обичайната или когато със сходния домейн се генерира трафик и приходи от заблудени потребители.

Използвайки единната политика на ICANN, Apple успешно си възвръщат 16 домейна от cyber squatters, повече прочетете тук . В своето решение по казуса, Националният арбитражен форум (NAF) стига до заключение, че използваните домейни въвеждат в заблуждение, защото съдържат наименование, което е регистрирана и общоизвестна търговска марка на Apple. С добавянето на допълнителна ключова дума (blueipod.com, iphonecheap.com, etc.) домейните са били използвани недобросъвестно за генериране на приходи чрез click-through fees от линкове на конкуренти на Apple.
С подобно решение от Националният арбитражен форум (NAF) световните социални мрежи Facebook и Instagram успешно си възръщат 46 сходни на техните марки домейни, които са били използвани недобросъвестно, с комерсиална цел.

Законодателството в България предоставя относително добра защита срещу подобни злоупотреби с домейни.
Законът за защита на конкуренцията съдържа разпоредба (Чл. 35, ал. 3) забраняваща използването на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите.
Притежателите на търговски марки могат да се позоват и на чл. 12 от Закона за марките и географските означения срещу всяка заплаха от имитация, потребителско заблуждение и несправедливо облагодетелстване.

Препоръки за избягване на колизии и спорове
За минимизиране на правните рискове от колизии на домейни с търговски марки, при регистриране на домейн е препоръчително:
• използването на неподлежащи на маркова регистрация ключови думи, описващи дейността на собственика на уебсайта (Например: HomeBuilding.com и др.п.);
• предварителна справка за вече регистрирани търговски марки или идентични домейни;
• регистрация на повече от един и по възможност сродни домейн имена с цел допълнителна защита срещу рискове от загуба на домейн.

Допълнителни практически съвети за защита и правилен избор на домейн, може да намерите, тук и тук

За защита на нарушени права върху вашата марка или колизия с домейни, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт, тук

Христо Йовчев

1Legal.Net Blog © 2018

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Домейни