Проектът „ОpenDaylight”Linux Foundation обединява усилията си с водещи технологични компании като Cisco Systems, Juniper Networks, I.B.M.,VMware, Big Switch Networks, Brocade, Citrix, Microsoft, Arista Networks, NEC , Red Hat и други в създаването на единна отворена платформа за организация на работа в програмно конфигурирана среда (Software Defined Networking (SDN) .
Всяка една от компаниите ще допринесе със софтуерен код, инженери и милиони долари за съвместната работа по проекта, наречен OpenDayLight, като окончателните спецификации на кода ще се определят от ръководен комитет, който включва представители на компаниите. Основната идея на основателите на проекта, е да се създаде отворена платформа, в която всеки разработчик може да допринесе и да доизгражда.
Платформата SDN позволява да се намалят разходите на компаниите за бази данни, предлага комплексен софтуер, създаване на нови приложения, подобряване на производителността на мрежата.
Проектът доказва, че индустрията признава ползите от създаване на отворена, референтна рамка за програмиране и контрол чрез изграждането на платформа с отворен код.
Повече за проекта тук
Тагове: Отворен код