Решение на EС в полза на пан-европейските музикални лицензиС решение на Общия съд на ЕС от 12.04.2013г. се отхвърлят жалбите на Международната конфедерация на сдруженията на авторите и композиторите (CISAC) и 20 европейски сдружения за колективно управление на авторски права против Решение на ЕК от 16.07.2008г, с което се забранява на тези организации да ограничават конкуренцията, по-специално чрез използване в техните типови договори на:

- клаузи за членство: клаузи, възпроизвеждащи типовия договор, които ограничават възможността на авторите да избират свободно сдруженията за колективно управление, в които да членуват;
- клаузите за изключителност: клаузи, възпроизвеждащи типовия договор, които гарантират на всяко сдружение за колективно управление пълна териториална защита на територията, на която е установено, срещу други сдружения за колективно управление по отношение на лицензирането на търговските потребители.

Според критиците досегашната система ограничава достъпа на потребителите до музика и пречи на развитието и прилагането на иновативните услуги, предлагани от Apple, Amazon и Spotify, които в момента са принудени да се договарят поотделно с всяка една страна, което възпрепятства създаването на международни музикални библиотеки.
Съдът потвърди решението на Комисията от 2008г., че споразуменията с националните сдружения за колективно управление само за територията на конкретната държава, трябва да бъдат прекратени и да бъде приета системата на пан-европейско лицензиране.
Пълният текст на решението, тук
Тагове: ЕС