Патентно ведомство организира семинари за марка и дизайн на ЕСПатентното ведомство ще проведе семинари в Шумен, Хасково и Благоевград , съответно на 22, 24 и 26 Април 2013г. в изпълнението на Договора за техническо сътрудничество за 2013г. подписан с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).
Темите, които ще бъдат засегнати на семинарите са: Придобиване на право върху марка и дизайн на ЕС , Обхват на правото , Нарушаване на правата и способи за защита срещу нарушения
Предвижда се също и издаването на брошури на български език, свързани с практически въпроси за марките и дизайните, както и Електронна услуга за информация и помощ за марката и дизайна на ЕС (help desk), обслужвана чрез електронна поща.
Целта на инициативите е да популяризира и запознае с марката и дизайна на Общността правоприлагащите органи в страната.
Повече информация, тук
Тагове: Марки