Промени в ЗДДС – намалени данъчни ставкиОт 1 юли 2020 г. влизат в сила промените в чл. 66, ал. 2 от Закона за ДДС във връзка с намалените данъчни ставки. Промените ще важат до 31 декември 2021 г., като целта е да се облекчи данъчната тежест за търговци в сектори, които са най-силно засегнати от разрастващата се икономическа криза, но и в други области като продажбата на книги, бебешки храни и пелени. Въпреки намаляването на ставката за ДДС, не се очаква да настъпи намаляване на цените на стоките и услугите в засегнатите сектори за крайните потребители.

Вместо данъчна ставка от 20%, 9 на сто ДДС ще плащат търговците в следните категории:
1. настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;
2. доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
3. ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки;
4. храни, подходящи за бебета или за малки деца;
5. бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули;

"Ресторантьорски услуги" са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране.

„Кетъринг услуги“ са съвкупност от характеристики и действия, в които преобладават главно услугите и в които доставката на храна и/или напитки е само един компонент. Преобладаващите главно услуги са същите като ресторантьорските услуги, но доставката е осъществена извън помещенията на доставчика.

Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни, за които ще се прилага стандартната ставка от 20%);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.

Ресторантьорска услуга е налице и в случаите, когато се предлага закуска, обяд или вечеря на блок-маса в ресторанти или в хотели и други подобни места за настаняване, когато не е включена в цената на услуга по настаняване.

При предоставяне на клиенти на храна за консумация, следва да бъде преценено дали с оглед приложението на намалената ставка по чл. 66 от ЗДДС е налице доставка на стока – храна, или е налице доставка на услуга (ресторантьорска или кетъринг). Това разграничаване е особено съществено, тъй като е определящо относно това дали за съответната доставка е приложима ставка от 9 на сто или същата следва да се обложи със стандартната ставка от 20 на сто.

Понятието “храни” следва да се разбира по смисъла на чл. 2 от Регламент № 178/2002, а именно: всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. Понятието „храни“ включва напитки, дъвки и всякакви вещества, включително вода, които са умишлено вложени в храните по време на тяхното производство, приготовление или обработка.
Понятието „храни“ не включва:
а) фуражи;
б) живи животни, освен ако не са подготвени за пускане на пазара за консумация от човека;
в) растения преди прибиране на реколтата;
г) медицински продукти;
д) козметични средства;
е) тютюн и тютюневи изделия;
ж) наркотични или психотропни вещества;
з) остатъчни вещества и замърсители.

Намалената ставка от девет процента за гореизброените стоки се прилага за техните доставки, вноса им и вътреобщностните им придобивания на територията на страната (по аргумент за противното на чл. 66, ал. 1 от ЗДДС).

Необходимо е да се направи анализ на бизнес модела преди стартиране на дейност, за да се определи приложимата данъчна ставка за даден бизнес.

Ако изпитвате затруднения да определите дали Вашия бизнес попада в обхванатите от промените сектори, не се колебайте да се свържете с нас – Вашият онлайн правен консултант!

Цялото становище на НАП за приложението на новите разпоредби за намалени данъчни ставки можете да намерите на сайта на НАП.

Повече за законосъобразността като гаранция за по-добро потребителско преживяване можете да научите тук.

Васил Костов

© 2020 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Законодателство