Светът се токенизира!WIPO PROOF е иновативен начин да защитите своите интелектуални продукти и търговски тайни

През последните години токенизацията на всякакви активи се превърна в най-важният инструмент за устойчиво развитие и надеждна технология, която значително намалява административните разходи и ни позволява да инвестираме и да управляваме всеки възможен актив.
Токенизацията може да допринесе съществено и за управлението на интелектуални активи (марки, патенти, авторски права, ноу-хау и др.) чрез осигуряване на надеждни доказателства за правата, съхранение на дигитални записи, регистриране на права върху интелектуална собственост, контрол и проследяване на разпространението и прехвърлянето на права върхи ИС, лицензи и договори за права върху интелектуална собственост.
Технологията значително улеснява и създаването на регистър на нерегистрирани права на ИС, като права върху нерегистрирани дизайни, доказателства за използване на търговски марки и авторски права, тъй като може лесно да предостави доказателства за времето на създаване, информация за управление на правата и съответните изисквания на различни юрисдикции.
Старата система за управление на ИС изглежда тромава и неадекватна с високи административни такси и разходи за поддръжка, бавни процеси и много други проблеми, които са твърде много, за да бъдат изчерпателно изброени.

Миналата година Световната Организация за Интелектуална Собственост (WIPO) стартира WIPO PROOF, с което направи гигантска стъпка към трансформиране на традиционните регистри за ИС в „интелигентни регистри“. WIPO PROOF е глобална онлайн услуга, която създава неизменяеми защитени от фалшифициране доказателства, дигитален пръстов отпечатък на вашия интелектуален актив с дата и час, който може да се използва като доказателство в правни спорове. WIPO PROOF все още не използва Blockchain, но използваната PKI технология инфраструктура на публичния ключ (Public Key Infrastructure) има доста прилики с Blockchain.

Kaк работи WIPO PROOF?

Първата стъпка за използване на цифровата услуга е създаването на потребителски акаунт в сайта на WIPO. Всеки може да се регистрира успешно в сайта като следва стъпките. Потребителският профил осигурява достъп до персонализирана функционалност на всяка услуга в портала на СОИС www.wipo.int, включително до WIPO PROOF.
След като имате създаден потребителски профил, може да генерирате
WIPO PROOF token. Технологията използва най-високите стандарти на PKI инфраструктура с RFC 3161 протокол за генериране на токени.
Избирайки цифров файл във всеки електронен формат, потребителят или създателят може да генерира регистрация, доказателство за създаването на съответния интелектуален актив (художествено произведение; индустриалните тайни; изходните кодове и програмиране, формули, методи, рецепти, сключване на договори и лицензи и др.).
WIPO PROOF token е дигитален пръстов отпечатък, който доказва съществуването на цифров файл на определена дата и час, като осигурява сигурност, че датата и часът на маркера са точни и не са били фалшифицирани. Може да се разглежда като цифрова нотариална услуга.

С неизменяем запис на собственост, токенизираните активи позволяват по-добра проследимост и прозрачност. Всеки запис се документира в неизменяем регистър (ledger), който съдържа цялата история на активностите, извършени с токенизирания актив. Когато собственикът или трета страна поискат проверка на дигитания пръстов отпечатък на даден актив, WIPO го визуализира под формата на съобщение на екрана. Процесът включва сравнение на дигитален пръстов отпечатък с временен, създаден по време на на проверката, както и извършване на други технически проверки. Ако собственикът/ потребителят промени цифровото произведение по някакъв начин, включително и с най-малки промени във форматирането (напр. добавяйки точка или запетая), промяната ще се различава от оригиналния файл, за който е създаден токенът WIPO PROOF. Следователно токенът няма да съответства на модифицирания файл и вашият токен вече няма да е валиден, ако оригиналният цифров файл е модифициран. За повече информация за това как работи WIPO PROOF, прочетете тук.

WIPO PROOF e съвременен, полезен инструмент във вашата стратегия за управление и защита на активи на ИС, допълващ съществуващите системи за закрила на като помага да се защитят вашите интелектуални активи, включително неформални права на IP.

„WIPO PROOF бързо се превръща в незаменим продукт за иноватори и създатели в процеса на пренос на идеите им, от вдъхновението до пазара. Предоставяйки тези сертификати, WIPO демонстрира, че дейностите на организацията са в съответствие с най-добрите отраслови практики, като същевременно оказва подкрепа за фактически многостранна дейност, която е в основата на междуправителствената дейност на СОИС от десетилетия", отбелязва г-н Такаги, помощник генерален директор в СОИС.

Блокчейн и закрилата на интелектуалната собственост

Въпрос на време е законът да преодолее потенциалните пречки пред широкомащабното правно приложение на блокчейн технологията, напр. въпроси за приложимите закони и юрисдикции, приложими правила и правни дефиниции за интелигентни договори, приложимост на интелигентните договори, проблеми със сигурността на данните и поверителността и т.н.
Имайки предвид, че тези методи са мащабируеми, надеждни и лесни за използване, притежателите на нерегистрирани права могат да обмислят защитата на своите интелектуални активи с помощта на новата бизнес услуга на СОИС.

Ако планирате да защитите надеждно свои интелектуални активи, включително търговски тайни или имате правни проблеми и въпроси, свързани с права на интелектуална собственост, не се колебайте да се свържете с нас, тук

Евгения Ганчева

© 2021 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Блокчейн