Крипто речникНай-популярните крипто термини и съкращения

Съкращения
AML (Anti-Money Laundering) – политики и процедури, с които се цели предотвратяването на укриване прозхода на средства, придобити по незаконен начин и представяни за легитимни.
BTC (Bitcoin) – дигитална, децентрализирана валута, издадена от нерегулиран субект, търгувана и разменяна без посредничеството на банки. Биктойн е първата и най-популярна криптовалута в света.
CBDC (Central Bank Digital Currency) – нова форма на дигитални валути, издавани от една или повече централни банки посредством блокчейн технология.
DAOs (Decentralized Autonomous Organisations) – юридически лица с нестопанска цел или търговски дружества, които се финансират от частни инвеститори чрез сделки с или задържане на криптовалути и които се упраляват от правила, записани в т.нар. умни договори (smart contracts). (!) Щатът Уайоминг в САЩ наскоро стана първото място в света, където DAOs са законно признати и регулирани.
DeFi (Decentralized Finance) – форма на финансови взаимоотношения, базирана на блокчейн, при която се използват т.нар. умни договори (smart contracts) за осъществяване на традиционни финансови операции и инструменти.
DEX (Decentralized exchange) – вид обмен на средства, при който потребителите общуват директно един с друг и търгуват криптовалути без намесата на посредник.
DLT (Distributed Ledger Technology) – начин за съхраняване на данни, при който данните се съхраняват в компютърни записи, наречени “блокове” (blocks), в мрежа от многобройни устройства, без участието на трето лице-посредник. Блокчейн е пример за DLT.
ETH (Ether) – дигитална, децентрализирана валута, издадена от нерегулиран субект, търгувана и разменяна без посредничеството на банки. Етер е криптовалутата, а Етериум (Ethereum) e блокчейн платформата.
ICO (Initial Coin Offering) – вид публично предлагане на монети, което се използва за набиране на капитал и финансиране на крипто проекти. ICO обичайно се счита за “царицата на т.нар. crowdfunding” (набиране на средства от много хора).
IDO (Initial DEX Offering) – наследник на ICOs и IEOs, нов изцяло децентрализиран начин за набиране на капитал за крипто проекти, предимно в областта на DeFi, при който токените се пускат за търговия на децентрализиран обмен почти веднага след първичната им продажба.
IEO (Initial Exchange Offering) – първично предлагане на токени в платформа за обмен на криптовалути, предназначено за набиране на средства и финансиране на крипто проекти.
KOLs (Key Opinion Leaders) – публични фигури, които са широко уважавани заради експертизата им в определени опбласти и които могат да влияят на цели индустрии, включително финансовите пазари, с изказванията си, със своята дейност и др.
KYC (Know Your Client/Customer) се отнася както за стандарти, създадени и разработени за защита на лицата срещу пране на пари, измами и финансиране на тероризма, така и за самия процес по идентифициране на клиенти, който включва още верификация, рискови профили и други.
NFT (Non-fungible Token) – уникално и незаменяемо цифрово представяне на активи посредством блокчейн технология като например на произведения на изкуството и недвижими имоти. NFTs могат да бъдат продавани, купувани и търгувани.
P2P (Peer-to-Peer) – метод за обмен на данни и активи между отделни лица и групи по децентрализиран начин (без участието на посредник като банка). При P2P кредитирането и инвестирането кредитополучателите и кредитодателите могат директно да постигат споразумения без финансови посредници.
SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) – споразумение, въз основа на което инвеститори придобиват правото да получат бъдещи токени на по-ниска преференциална цена от емитентите на токени за целите на финансиране и разработване на крипто проект.
STO (Security Token Offering) – вид публично предлагане на секюрити токени (Security tokens) на инвеститори посредством блокчейн. За разлика от ICO, предмет на STO са токени, oобезпечени с активи, и STO подлежи на по-строго регулиране.

Термини
Алткойн – колективен термин, с който се обозначават всички други криптовалути, различни от Биткойн.
Бяла книга (White Paper) – документ с информационно значение относно крипто проект, чието съдържание включва описание на проекта и услугите, описание на емитента и представяне на основните участници, ангажирани в изготвянето и разработването на проекта, токеномикс и др.
Горене, изгаряне на токени (burning) – действия по изваждане на криптовалута от обръщение посредством прехвърлянето й в недостъпен дигитален портфейл.
Стейкинг (staking) – действия по задържане на криптовалути в дигитален портфейл с цел поддържане на сигурността и функциониране на блокчейн мрежата и получаване на поощрения. Задържането на криптовалути е пример за пасивно набиране на доход.
Криптовалута – цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път.
Опростена Бяла книга (Lite Paper) – съкратена версия на Бяла книга, която се използва и при техническите, и при бизнес белите книги.
Публична продажба на токени – предлагане на вече готови и функционални токени за продажба на широк и неопределен кръг от субекти.
Секюрити токен (Security token) – токен, който представлява цифрово представяне на традиционни финансови инструменти като акции и други ценни книги.
Стабилни криптовалути (Stablecoins) – вид криптовалута, обезпечена с друга валута, която е призната за законно платежно средство – например фиатни пари като щатския долар, или със стоки и ценности като златото.
Токен – дигитална единица стойност, която е изградена от и поддържана във вече съществуваща блокчейн платформа (например Етериум).
Токен за разплащания – токен, предназначен да служи като разплащателно средство за купуване на стоки или за извършване на парични трансфери.
Токен за стоки или услуги – токен, предназначен да осигури ексклузивен достъп до стока и/или услуга, която е налична в блокчейн платформа.
Токеномикс – дял от компютърните науки, който комбинира теория на игрите, математика и икономика. Целта му е да намери решения за проблемите, свързани с координацията и насърчаването на участниците в една децентрализирана мрежа.
Умни договори (smart contracts) – компютърни протоколи, които имат за цел дигитално да улеснят изпълнението на едно споразумение.
Фиатни пари – валута, използвана и призната като законно платежно средство от централното управление на една държава. Фиат са т.нар. материални пари.
Частна продажба на токени (private sale) – първият етап на ICO, IEO и STO, където токените се продават на по-ниска префернциална цена на определени частни инвеститори, привлечени с цел финансиране на крипто проект. Този етап не е задължителен етап на всяка продажба на токени.

1Legal.Net Team

© 2021 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Криптовалути