В светлината на прожекторите – незаменими токени (NFTs) Основни характеристики и правни предизвикателства с крипто активи NFT

Живеем в интересни времена, където дигитализацията се превърна в норма. Възходът на т.нар. крипто икономика e социален и финансов феномен, който умело е уловил в захвата си най-различни участници – разработчици, инвеститори, финансови институтции и правителства. На пръв поглед може и да изглежда като незаменимите токени (на англ. Non-fungible tokens или NFTs) да са от развлекателната страна на този феномен, но със сигурност са негово най-скорошно доказателство. Дигитален арт колаж на артиста Beeple, CryptoPunk героите и първият в света tweet са сред най-популярните (и скъпи!) незаменими токени, които очароваха пазарите на криптовалути.

Какво са незаменими токени (NFTs)?

Накратко, незаменимите токени са уникални дигитални единици под формата на кодове, записани в технологията на споделения регистър (на англ. Distributed ledger technology или DLT), които са привързани към и отразяват дигитални обекти или физически обособени обекти, част от обективната действителност.

Предвид че именно в последно време незаменимите токени се превърнаха в процъфтяваща тенденция, към момента няма универсална дефиниция, а още по-малко правна. Въпреки това, неизчерпателното изброяване по-долу е опит да се представят някои от съществените характеристики на незаменимите токени:
- Всеки NFT е уникален и незаменим, несменяем с друг NFT за разлика от Биткойн например, който притежава икономическото свойство заменяемост;
- Незаменимите токени са записани и съществуват в блокчейн технологията или друг тип DLT;
- Незаменимите токени се използват за създаването на токенизирано доказателство за собственост върху дадена дигитална версия на оригиналния обект, предмет на представяне с NFT. Следва да се има предвид, че незаменимите токени са на практика почти нерегулирани и въпреки това е възможно да са налице отлики от юрисдикционен и регулаторен характер на различните пазари и държави, включително относно изисквания за лицензиране на дейността с NFT;
- Незаменимите токени могат да удостоверят оригиналния произход и история на собствеността върху обекта, основа на NFT.


Права, свързани с незаменимите токени
По отношение на правата, свързани с NFT, моментално се питаме “Какво всъщност получавам, когато си купя NFT?”. Купувачът на NFT на практика притежава самия NFT като токен, като запис в регистър – специфично цифрово представяне на обекта или вещта в основата на това NFT. Купувачът на NFT обичайно получава и правото на ползване върху цифровия обект или вещта, представени с NFT. Това право на ползване се изразява в действия като държане, заемане, прехвърляне, продажба на токена. Обемът на правото на ползване обаче може да варира в зависимост от условията и ограниченията на съответните пазари на незаменими токени, условията, заложени в умните договори, и други. Как стои въпросът по отношение на авторските права върху NFT? Смята се, че носител на авторските права е оригиналният създател на токена.

Обхват и видове NFT

Крипто обществеността уверява, че всичко, в цифрова форма или не, може да бъде представено като NFT – от аудио клипове, картини и видео игри до недвижими имоти. Някои нагледни примери са колекционерски предмети и обекти като CryptoKitties и спортни карти, музикални албуми, билети, произведения на изкуството, недвижими имоти, обекти във видео игри, Интернет миймове (на англ. memes), GIF файлове и много други.

Така незаменимите токени условно могат да бъдат разделени в две категории:
- Цифрови по произход;
- Токенизирани физически обекти.

Технологията зад NFTs

Незаменимите токени обикновено се създават с т.нар. умни договори (на англ. smart contracts) и същесвтуват на блокчейн или друг тип DLT като обичайно се държат в дигитални портфейли. Сделките с незаменими токени се управляват от умни договори. Тази иновативна технология определя начина на създаване на NFT, на придобиване, прехвърляне, използване и други. Едно от всепризнатите предимства на блокчейн, което важи и за незаменимите токени, е, че благодарение на блокчейн се поддържа всеобхватен и прозрачен регистър на всички сделки и прехвърляния с NFT, който не подлежи на промяна (така се изключва или поне намалява възможността за извършване на неправомерни действия с NFT).

По отношение на smart contracts, те представляват компютърни протоколи, които имат за цел дигитално улесняване изпълнението на споразумения. Договорните клаузи се задават посредством блокчейн и винаги когато предварително определени условия настъпят – например плащане, следва автоматично изпълнение на умните договори. При незаменимите токени потенциално могат да се задават уговорки с всякакви характеристики, реквизити и/или ограничения в умните договори – например в случаите на обекти на интелектуална собственост може да се зададе, че всеки път, когато се извърши продажба на NFT, създателят му ще получава възнаграждение (т.нар. royalties на английски).

За повече яснота относно използваните крипто термини вижте нашия Крипто речник:
-популярните крипто термини и съкращения“Най-популярните крипто термини и съкращения”.

Правни предизвикателства

Всеки потенциален инвеститор следва да знае, че има редица правни несигурности и рискове, свързани с незаменимите токени и дейностите с тях.

Интелектуална собственост

Въпреки че все още няма нарочна правна уредба на незаменимите токени, автори и практикуващи юристи се обединяват около тезата, че притежаването на даден NFT по своята същност не предоставя авторските права върху цифровия обект или вещ, предмет на представяне с NFT освен ако изрично не е уговорено друго. Така закупуването на незаменим токен прилича на закупуването на една картина – авторът е легитимният носител на авторските права и си запазва изключителното право да копира, разпространява, изменя и публично да представя своето произведение (освен ако не е предоставил тези права изрично на друго лице). Предвид свободата на договаряне, в т.нар. умни договори могат да се включат уговорки относно правото на собственост и авторските права и как и на кого, и в какъв обем се прехвърлят при продажба на токен. Възможна е комбинация от умни договори и правни споразумения в традиционна форма.

Защита на личните данни

Основните притеснения, свързани с незаменимите токени и защитата на личните данни, се коренят именно в технологията, на която са базирани NFTs. Спецификите й като неизменност и непроменимост може да се окажат пречка за упражняване на правата на субектите на данни, сред които правото на изтриване (право “да бъдеш забравен”) и правото на коригиране.

Други

Други правни сфери, в които вече има или могат да се породят правни предизвикателства в бъдеще, са, без изброяването да е изчерпателно, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (на англ. AML/CFT), данъчно право, финансово право, корпоративно право, традиционните институти на договорното и вещното право, процесуално право и други.

Незаменимите токени – защо са толкова популярни?

Общоизвестна истина е, че почти всеки от нас е запленен от криптовалутите и въможностите за експериментиране и монетизиране, които те предлагат. Незаменимите токени са вълнуващ знак на времето днес, пренасяйки взаимодействието между дигиталния и аналоговия свят на съвсем друго ниво. Те предлагат нови и креативни бизнес възможности като създаване на “дигитална собственост” и токенизиране на физически произведения на изкуството, както и на други вещи от обективната действителност, за които едни такива процеси доскоро бяха немислими.

В същото време обаче се появяват редица правни въпроси и спорове около незаменимите токени – например относно правото на собственост, изпълнението на правата, свързани с NFTs, появата на фалшификати, нарушения на правата, свързани с обекта, предмет на представяне с NFT, нерегламентираното създаване на множество версии на оригиналния обект и защитата на потребителите и други. Всеки заинтересован следва внимателно да проучи какви са възможностите за създаване на и инвестиране в незаменими токени. Някои ключови въпроси, които е добре да си зададе, са каква е правната природа на оригиналния обект, какви са спецификите на конкретния незаменим токен, каквси са условията на съотвените пазари на незаменими токени и поставят ли някакви ограничения, какви са рисковете, въпроси от юрисдикционен и регулаторен характер и други.

Tози анализ не е изчерпателен и не представлява правен или финансов съвет. За правнo консултиране и съдействие във връзка с NFT проекти не се колебайте да се свържете с нас тук.

Павла Цветкова

© 2021 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Криптовалути