Топ тенденции при незаменимите токени (NFTs)‘Докъде се простира потенциалът на NFTs?’

Незаменимите токени (NFTs) изглежда разчупват статуквото по оригинален начин и често присъстват във водещи заглавия на медии и платформи.
Как да си обясним бума на тези крипто активи?
Можете да прочетете нашия материал “В светлината на прожекторите – незаменими токени (NFTs)”, посветен на основните характеристики и правните предизвикателства с крипто активи NFTs тук.

Блокчейн континуум
Блокчейн е гръбнакът на всички скорошни технологични, финансови и дори артистични иновации. Постепенно, с бърз темп, блокчейн се надгражда - вземете например DeFi (децентрализирани финанси) и stablecoins (стабилни криптопари). Създадените с блокчейни технологии незаменими токени също стават част от този т.нар. блокчейн континуум – споено цяло, което неспирно се развива.

Потенциалът на NFTs разгърнат

1. Генеративно изкуство & Art Blocks
Ранното използване на NFTs е свързано предимно със сферата на изкуствотo. Скорошна тенденция е т.нар. NFT Generative Artwork Movement, където изкуство се "генерира", т.е създава в и от изцяло дигитална среда с помощта на алгоритми. Водещата платформа за генеративно NFT изкуство в момента е Art Blocks. Хиляди колекционери купуват NFTs, създадени от т.нар. генеративни алгоритми. Пример за това е проектът Fidenza на Тайлър Хобс, който ни кара да си припомним, че „Красотата е в очите на наблюдателя“.

2. Известни личности & големи брандове
Потенциалът на NFTs за генериране и поддържане на потоци от приходи е особено привлекателен за известни личности и големи марки. Taco Bell, Coca Cola, Asics, Nike, NBA, Formula 1, Marvel, Visa и др. участват в NFT бума не само като създават и пускат на пазара собствени незаменими токени, но все по-често купуват популярни NFTs.

Как да си обясним влиянието на тази тенденция на NFT пазара?
Просто e - силата на марката придава стойност.
Т.нар. ефект на притежанието или еndowment effect
Любопитно приложение на т.нар. endowment effect в психологията и икономиката са именно незаменимите токени.
Започва се с въпроса: “Когато купувам NFT, какво получавам всъщност?
Това е връзката, способността да кажеш, че си свързан с уникален актив по уникален начин. Усещането за собственост или лична връзка, притежание, с даден продукт се основава на този ефект. Той се изразява в това, че когато едно лице изпитва чувство на психологическа принадлежност към даден продукт, то това лице ще бъде готово да плати повече за него, за да го притежава.

3. Фракционирани NFTs
CryptoPunks и BoredApes са големи NFT проекти, генериращи солидни продажби и все по-сигурно остават предназначени за големи инвеститори. Така наречената фракционализация или фракциониране на незаменимите токени е процесът на разпадане, разделяне на токените на множество отделни части, които имат стойност и могат да са предмет на сделки отделно от цялото. Този процес дава възможност за отваряне и разрастване на NFT пазара като го прави достъпен за по-малки инвеститори, което на свой ред означава пазарна диверисифкация. Въпреки това, следва да се вземат предвид и възможните правно-регулаторни въпроси, свързани с фракционирането.
Въпросът, “Кой какво притежава?”, е отправната точка.

4. P2E гейминг, DAOs & общности
Естествено поле за разгръщане на потенциала на NFTs е гейминг индустрията. С токенизиране на активи в игрите, с възможността за споделянето им между приложения (т.нар. оперативна съвместимост между игри или cross-game interoperability) и възнаграждаване уменията на играчите и прогреса им в дадена игра с реална стойност гейминг индустрията стремглаво навлиза в блокчейн континуума, където са на разположение предимства като децентрализирана координация и начини за финансиране.

Децентрализираните автономни организации, DAOs, се налагат като предпочитана форма за организиране на NFT проекти, включително в гейминга, където изграждането на общности е от първостепенно значение, а това на свой ред е една от основните характеристики на DAOs.

5. Няма регулация за NFTs
Пазарът на незаменимите токени все още се развива и поради това се нуждае от регулаторна яснота.
Междувременнп е необходима надлежна проверка от страна на всеки купувач на NFT, за да установи какви права и задължения придобива и какво може да бъде тяхното въздействие върху стойността на съответното NFT и основния актив, който то репрезентира. Обикновено NFT проектите са трансгранични, поради което е необходим и всестранен юрисдикционен анализ. Проучване на условията и ограниченията на различните пазари и платформи за NFTs също следва да представлява част от надлежната проверка. Въпреки че понастоящем незаменимите токени не са предмет на изрична регулация, съответствие със съществуващи правни и регулаторни изисквания е необходимо.

6. NFTs, дигитална самоличност & Метавселената
Дали Метавселената е феноменът, който е призван да измени това кои сме ние, нашата самоличност и начина, по който общуваме помежду си?
Редица последователи на NFTs, които следят тяхната еволюция отблизо, твърдят, че именно NFTs са ключът към Метавселената, тъй като са способни да разгърнат нейния потенциал за широк кръг от лица. Въпреки че все още е в начален стадий, Метавселената сигурно се превръща в част от нашата реалност и отваря нови пътища за следващи големи технологични (и не само) експерименти, иновации и инвестиции.

Овладей NFT треската: просто задай правилните въпроси!
Предмет на текущи теоретични и практически дебати са въпроси като „Може ли всеки да “емитира” и/или продава NFTs?“, „Какво репрезентира токенът?“, „Какви права придобивам, когато купувам NFT?, “Какви са моите задължения?“, „Изпълняеми ли са правата ми и как?“, „Каква е действителната стойност на моето NFT?”, “Какви са рисковете, свързани с “емитирането”/купуването на NFTs?“, „Квалифицират ли се NFTs като финансови инструменти, например ценни книги?“ и т.н.

Всеки потенциален инвеститор на незаменими токени следва да е наясно с факта, че има немалко правни въпроси, свързани със сделките с незаменими токени, както и рисковете в дейностите, свързани с NFTs.

Решението започва с правилния въпрос.

Tози анализ не е изчерпателен и не представлява правен или финансов съвет. За правнo консултиране и съдействие във връзка с NFT проекти не се колебайте да се свържете с нас тук.

Павла Цветкова

© 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: NFT